ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                         

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
NIEUWE ACV Brochures:
30/03/2022: Lage lonen stijgen vanaf 1 april
Vanaf 1 april krijgen heel wat werknemers wat meer op   hun rekening. Want op die dag worden de minimumlonen verhoogd, stijgt de werkbonus en daalt voor de meesten de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. Na jaren aandringen en onderhandelen kreeg het ACV dat voor elkaar. Deze loonsverhoging komt op een bijzonder welgekomen moment,  het leven is   voor veel mensen té duur geworden. Toch zijn deze verbeteringen, samen met de index en de loonstijgingen die onze onderhandelaars in de sectoren en bedrijven wisten te bekomen, onvoldoende om de sterke prijsstijgingen op te vangen. We blijven daarom druk zetten op extra tegemoetkomingen. En ijveren voor meer ruimte voor vrije loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven, wat nu verhinderd wordt door de loonnormwet. Terwijl de winstmarges van Belgische bedrijven historisch hoge toppen scheren.
21/04/2022: Nationale werfdag bouw ACVBIE
Na twee jaar van noodgedwongen onderbreking omwille van de coronapandemie organiseert ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, opnieuw een nationale werfdag op donderdag 21 april. Ondermeer in Mechelen, Bornem en Puurs, Heist O/D Berg...


22/04/2022: Provinciale betoging in Antwerpen tegen loonwet
Met meer dan 7000 betogers trokken van het Operaplein naar de Groenplaats om duidelijk te maken aan de regering dat de absurde loonwet van 1996 weg moet. Op 20 juni zal een grote betoging volgen in Brussel. Want deze wet moet dit jaar nog verdwijnen, anders zitten we tegen het einde van dit jaar opnieuw met grote problemen bij de onderhandelingen voor een nieuw IPA.
30/03/2022: Directie en vakbonden LYONDELL BASELL (Schulman Pl) bereiken ook een akkoord voor de bedienden. Akkoord werd goedgekeurd met 94%.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de bedienden, voorheen was dit ook gebeurd voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord werd ondertussen door het personeel goedgekeurd met 94%.
30/03/2022: Directie en vakbonden PRAYON bereiken nu ook een akkoord voor de bedienden.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord gekomen bij PRAYON in Puurs/Ruisbroek voor de bedienden. Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd ter stemming. Voorheen werd reeds een akkoord afgesloten voor de arbeiders, welke ook reeds werd goedgekeurd.
21/02/2022: Directie en vakbonden TOYO INK EUROPE bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn voor het eerst via onderhandelingen op bedrijfsvlak gekomen tot een bedrijfsakkoord voor 2021-2022. De vakbonden konden zich vinden in dit akkoord.
27/04/2022: Akkoord directie en vakbonden Qualiphar (arbeiders en bedienden)
De directie en de vakbonden zijn tot een akkoord gekomen bij Qualiphar in Bornem voor de arbeiders en bedienden.
09/03/2022: Directie en vakbonden LYONDELL BASELL (Schulman Pl) bereiken ontwerpakkoord voor de arbeiders. Ontwerpakkoord werd goedgekeurd met 80%.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord werd ondertussen door het personeel goedgekeurd met 80%. De bedienden zullen op 31/03 de onderhandelingen voeren om een ontwerpakkoord trachten te bereiken.
01/03/2022: Directie en vakbonden EMB (SIOENGROEP) bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn  tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders en bedienden.  Deze besprekingen gebeurde samen. Het ontwerpakkoord is absoluut een verdedigbaar en evenwichtig akkoord. Het personeel heeft ondertussen (zowel bedienden als arbeiders) het ontwerpakkoord goedgekeurd.
23/02/2022: Directie en vakbonden bij LONZA bereiken akkoord voor bedienden/kaderleden.
De directie en de vakbonden zijn na tot een ontwerpakkoord kunnen komen. Dit zal nu worden voorgelegd aan de bedienden/kaderleden. Voor het eerst werd er een opslag gerealiseerd buiten de Merit. Het is een kleine stap maar een belangrijk principe. Ontwerp werd ondertussen goedgekeurd!
14/01/2022: Klein Verlet voor vaccinatie verlengd!

De regeling klein verlet in het kader van de vaccinatie is verlengd tot en met 30 juni 2022. Daarnaast wordt er in een bijkomend recht op klein verlet voorzien. Zo heeft de werknemer dit recht ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt.  

Laatste update:
14/05/2022
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud