ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

 • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
 • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
 • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                         

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: In specifieke gevallen kan er ook een afspraak worden gemaakt!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
14/01/2022: Klein Verlet voor vaccinatie verlengd!

De regeling klein verlet in het kader van de vaccinatie is verlengd tot en met 30 juni 2022. Daarnaast wordt er in een bijkomend recht op klein verlet voorzien. Zo heeft de werknemer dit recht ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt.  

18/01/2022: Onderhandelingen bij ORGANON voor bedienden/kaderleden opgeschort. Bedienden/kaderleden verwerpen voorstel directie met 85%!
Op 11/01/2022 werden onderhandelingen gevoerd voor de bedienden/kaderleden 2022-2023. De directie gebruikte de argumentatie dat was afgesproken voor de arbeiders enkel maar kon worden omgerekend want alle werknemers moeten gelijk worden behandeld. Daar kunnen we uitarrd niet tegen zijn, maar er is al jaren een verschil in de toekenning van de ADV dagen. Daarom was de eis van het ACV om dit ook gelijk te stellen. De directie weigerde dit. Dus blijft hun verklaring enkel maar mooie woorden, maar in de praktijk is het anders. Daarom werd de besprekingen opgeschort en gingen vakbonden een nieuw mandaat bevragen bij de bedienden en kaderleden. De directie blijft doof voor de duidelijke argumenten, de bedienden en kaderleden hebben ondertussen het voorstel van de directie met 85% verworpen.
Er werd een stakingsaanzegging ingediend die zal ingaan vanaf 24/01/2022. Vanaf dat moment zijn alle acties toegelaten en zullen ondersteund worden door het ACV.
07/01/2022: Akkoord afgesloten bij VINK voor arbeiders en bedienden!
Op 07/01/2022 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en voor de bedienden  voor 2021-2023.
14/12/2021: Akkoord afgesloten bij Novartis Puurs voor de arbeiders, bedienden en kaderleden!
Op 09/12/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en voor de bedienden en kaderlden op dinsdag 14/12 voor 2021-2023. Het ontwerpakkord werd ondertussen met een ruime meerderheid goedgekeurd.
10/12/2021: Akkoord afgesloten bij KEMISOL (KEM) uit Heist O/D Berg voor de arbeiders!
Op 10/12/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2021-2022. Het bedrijf KEMISOL werd recentelijk overgenomen door BEWI groep.
02/12/2021: Akkoord afgesloten bij ORGANON voor de arbeiders!
Op 01/12/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2022-2023. Dit ontwerpakkoord voor de arbeiders werd ondertussen goedgekeurd. De coronapremie werd ondertussen zowel voor de arbeiders als de bedienden getekend.
Onderhandelingen voor de bedienden voor een algmeen ontwerpakkoord is voorzien op 11/01/2021.
01/12/2021: Coronawerkloosheid verlengd! Opvang kind - ook voor verlengde kerstvakantie!

Moet je kind in quarantaine of sluit de school of crèche door corona?  Dan heb je recht op tijdelijke werkloosheid.  Ook voor de verlengde kerstvakantie kan je beroep doen op tijdelijke werkloosheid.
👉 Meer info over tijdelijke werkloosheid voor de opvang van je kind.
Goed om weten
 • Je vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HWV) betaalt je een uitkering voor de dagen dat je niet kon werken.  Daarom dat je zelf ook (eenmalig) je aanvraag moet doen.
 • Je krijgt een werkloosheidsvergoeding, maar geen controlekaart. Je hoeft dus niet te gaan stempelen.
 • Door de corona zijn de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid versoepeld, is de aanvraag vereenvoudigd en is de uitkering hoger door de 'coronatoeslag'.  De regeling geldt tot 31 maart 2022.
29/11/2021: Akkoord goedgekeurd bij LONZA (Capsugel) voor de arbeiders
Op 24/11/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2021-2022. Dit ontwerpakkoord werd op maandag 29/11 voorgelegd en door de arbeiders met 61 % goedgekeurd!
22/11/2021: Akkoord bereikt en goedgekeurd bij Alcon Labo 2021-2023 voor de arbeiders en bedienden.
Op 22/11/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2021-2023. Dit ontwerp werd toegelicht aan de arbeiders en voorgelegd ter stemming. De arbeiders konden zich uitstekend vinden in het bereikte akkoord en keurden dit akkoord ondertussen goed met 96,8%.
De bedienden zullen op dinsdag 30/11 de onderhandelingen voeren!
22/11/2021: Akkoord bereikt bij Artilat uit Nijlen voor arbeiders en bedienden.
Op 29/11/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en bedienden voor 2021-2022 bij de firma Artilat uit Nijlen.
>> Protocolakkoord Artilat
10/11/2021: Verlenging van een aantal cao's in de chemiesector tot sectorakkoord definitief werd getekend!
ACV bouw - industrie en energie heeft een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor de chemiesector kunnen verlengen. Het gaat om de volgende cao's:
 • De cao voor de toekenning van een aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot 30/09/2021.
 • De cao tijdkrediet en landingsbanen (recht op een uitkering vanaf 55 jaar) tot 31/12/2021.
 • De cao's voor het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) tot 31/12/2021:
 • SWT voor werknemers met een zwaar beroep vanaf 60 jaar met 33 of 35 jaar loopbaan;
 • SWT voor werknemers met een lange loopbaan vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan;
 • SWT voor werknemers met het statuut van mindervalide of met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar.
01/12/2021: Patronaal voorstel voor betonsector, goedgekeurd!
Op 8 november 2021 hebben vakbonden en werkgevers uit de sector weer rond de tafel gezeten voor een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022. Maar de onderhandelingen zijn met een patronaal voorstel geeïndigd.  Op 25/11 hebben de vakbonden hun achterban geconsulteerd over dit voorstel! Dit werd uiteindelijk door de vakbonden goedgekeurd.
Agenda's en muismatjes 2022
De Agenda's en muismatjes 2022 van ACV BIE zijn gearriveerd.

Wens je graag een aganda of muismatje vraag er dan naar bij jouw ACV afgevaardigde in de onderneming of geef ons een seintje en we bezorgen jou een exemplaar!
08/11/2021: Vakbonden keuren ontwerpakkoord PC 200 nipt goed
28 oktober 2021 - Na interne raadpleging keuren de representatieve vakbonden binnen PC 200, het grootste paritair comité met ruim 480.000 werknemers, het ontwerp van sectoraal akkoord goed, zij het met weinig enthousiasme. Een aantal belangrijke CAO’s over de loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen nu worden getekend.

©Shutterstock

Helaas bleven ook een heel aantal punten uit onze eisenbundel ook nu weer onbespreekbaar voor de werkgevers, zoals een sectoraal kader over telewerk, extra vakantie, de syndicale premie en de manier waarop vakbonden mogen communiceren met hun collega’s op de werkvloer.

Ook het strakke kader van de loonnormwet en de coronapremie speelde ons parten en hebben ertoe geleid dat de werkgevers enkel het absolute minimum toegekend hebben in functie van de koopkracht van iedere individuele werknemer. Dit ondanks het feit dat veel bedrijven het goed gedaan hebben tijdens de crisis en de zeer hoge werkdruk bij de vele duizenden werknemers.

09/11/2021: Sectoraal akkoord chemie goedgekeurd door vakbonden
Op 25 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid in de schoot van het paritair comité 116/207 weer rond de tafel gaan zitten om toch te komen tot een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022.

Het waren zeer moeizame gesprekken en na een marathonzitting van 12 uren werd uiteindelijk een ontwerpakkoord bereikt.
Dit ontwerp werd voorgelegd aan de militanten uit de sector bij de vakbonden om zich hierover uit te spreken op 9/11/2021.  ACV BIE heeft het ontwerpakkoord goedgekeurd met 80%.
20/10/2021: Acties en stakingen in de chemische industrie!
Succesvolle actie op 19/10/2021 gehouden in de sector!
Op 19/10/2021 werd een geslaagde actie gehouden aan een evenement van Essenscia te Brussel. De woede van de militanten was zeer groot en dit werd tijdens het evenement ook aan de toplui van Essenscia uitgelegd. Dat de werknemers in Covid tijd essensieel waren en nu plots tijdens CAO besprekingen zelfs geen respect meer krijgen is degoutant.  De actie aan het evenment van Essenscia was alvast geslaagd en werd gevolgd door allerlei prikacties in de bedrijven. Daardoor werd door de werkgevers een verzoeningsvergadering aangevraagd. Deze werd ingepland op 25/10.


07/05/2021: Europa moet meer ambitie tonen in strijd tegen armoede
Persbericht ACV - ABVV - ACLVB - BAPN
Brussel, 6 mei 2021
Op de vooravond van de Europese sociale top in Porto (7-8 mei 2021) wensen ACV, ABVV, ACLVB en BAPN, het Belgische Netwerk Armoedebestrijding, hun ontgoocheling uit te drukken over de doelstellingen die daar voorliggen voor armoedebestrijding.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
20/01/2022
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud