ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                        


Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag Gesloten.

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag: van 9.00 u tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.

Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
19/09/2023: Directie en vakbonden bereiken geen akkoord over een sociaal plan! Werknemers zijn ontgoocheld en gaan actie voeren!
De vakbonden en de directie hebben heel intensief vergaderd om te komen tot een sociaal plan voor alle getroffen medewerkers. Ook voor de blijvers in de logistieke hub worden duidelijke garanties gevraagd. De directie bleek geen mandaat te hebben voor een deftig sociaal plan. Daarom zijn de besprekingen momenteel afgesprongen. De werknemers voeren vanaf nu prikacties en er worden vanaf nu ook geen producten meer uitgeleverd. Dit zal betekenen dat bouwwerven geen materiaal meer zullen verkrijgen!

07/09/2023: ACV voert actie aan de poorten van VINK aangaande "pesten op het werk"
Op donderdag 7/09/2023 voerden ACV militanten actie aan de poorten van VINK uit Heist O/D Berg. Thema was pesten op het werk. Het ACV is de mening toegedaan dat er niet voldoende doortastend word opgetreden tegen laakbaar pestgedrag van sommige medewerkers. De boodschap is dat niemand het zwarte schaap wil zijn, dat pesters eens nadenken over hun daden en de conseqeunties hiervan.
Er werden pamfletten en een sleutelhanger in de vorm van een zwart schaapje uitgedeeld.
29/06/2023: Sector ontwerpakkoorden voor de sectoren Bouw, petroleum en de chemische sector goedgekeurd. Betonsector zal het ontwerpakkoord worden voorgelegd op 3 juli 23.
In de meeste sectoren zijn de onderhandelingen voor een nieuw sector overeenkomst volop bezig. Een aantal sectoren zijn ook reeds tot een ontwerpakkoord gekomen, dit o.m.  voor de bouwsector, pertroleumsector en de chemische nijverheid. Deze ontwerpakkoorden werden voorgelegd ter stemming en zijn ondertussen goiedgekeurd. In het paritair comité 200 (aanvullende bedienden) werd een bemiddelingsvoorstel goedgekeurd. In de betonsector PC106.02 werd er eveneens een ontwerpakkord bereikt en zal op 3/07/2023 worden voorgelegd aan de achterban.

Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
19/09/2023
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud