Actualiteit Alcon Labo - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Alcon Labo

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op ALCON LABO (ALB) doorgaan op 16 mei 2024.27/10/2023: Nog geen ontwerpakkoord bereikt voor arbeiders ALCON LABO! Maandag 30/10 verdere besprekingen!
De vakbonden hebben op vrijdagavond 27/10/2023 nog geen ontwerpakkoord kunnen bereiken bij ALCON LABO voor de arbeiders, er zal verder worden gepraat op maandag 30/10 waarbij een ontwerpakkoord zeker moet mogelijk zijn! Wordt vervolgd...17/03/2023: Verzoeningsvergadering op Alcon Labo
De vakbonden en directie hebben op vrijdag 17/03/2023 een verzoeningsvergadering gehouden. Reden was het algemeen ongenoegen bij het personeel over het beleid. Daarnaast waren er een aantal toepassing van de CAO die door de directie anders werden geinterpreteerd. De 6 topics werden besproken en de directie zal dit nu onderzoeken en hierop terugkomen!
22/11/2021: Akkoord bereikt en goedgekeurd bij Alcon Labo 2021-2023 voor de arbeiders en bedienden.
Op 22/11/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2021-2023. Dit ontwerp werd toegelicht aan de arbeiders en voorgelegd ter stemming. De arbeiders konden zich uitstekend vinden in het bereikte akkoord en keurden dit akkoord ondertussen goed met 96,8%.
De bedienden zullen op dinsdag 30/11 de onderhandelingen voeren!
Sociale Verkiezingen op Alcon Labo
Op Alcon Labo zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 26/11/2020.


01/09/2020: Goedgekeurde verlofplanning 2021
De verlofkalender 2021 werd ondertussen goedgekeurd en zal eerstdaags worden gedrukt en bedeeld.


08/10/2019: Ontwerpakkoorden bereikt bij Alcon Labo Puurs voor arbeiders, bedienden en kaderleden.
Begin oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van ALCON Labo onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de arbeiders, alsook voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt voor zowel de arbeiders als voor de bedienden en kaderleden. Het ontwerp voor de arbeiders werd ondertussen goedgekeurd met een zeer overtuigde meerderheid van 93,9%.
02/10/2019: Ontwerpakkoord bereikt bij Alcon Labo Puurs voor de arbeiders.
Op 2 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever van ALCON Labo onderhandelingen gevoerd om te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 voor de arbeiders. Er werd een ontwerpakkoord bereikt. Dit ontwerp werd ondertussen goedgekeurd met een zeer overtuigde meerderheid. Maandag 7 oktober 2019 starten de besprekingen voor de bedienden en kaderleden.
28/03/2019: Novartis en Alcon Labs gaan officieel eigen weg
De laatste gemeenschappelijke OR op 27/03/2019 bekrachtigde de scheiding door het plechtig ondertekenen van de CAO's die garanties geven aan het personeel en de werking van de overlegorganen na de split.
Een dag later werden de logo's van Alcon van de gevel gehaald en vervangen door Novartis. Een tijdperk werd hiermee afgesloten op de Rijksweg te Puurs.


06/07/2018: Novartis laat Alcon los
Op een bijzondere EOR in Praag en daarna op 6/7/2018 een bijzondere OR op Alcon in Puurs, werd het scenario dat ter studie lag, bevestigd. Het Pharma gedeelte van Alcon zal definitief Novartis worden, wat concreet betekent dat de huidige locatie van Alcon in Puurs een Novartissite zal worden. Het gedeelte Warehouse en Custum Pack zal worden ondergebracht onder een nieuwe vennootschap Alcon. Deze nieuwe Alcon zal een 385 medewerkers tellen. In het eerste kwartaal van 2019 zal de operatie moeten afgerond zijn. Novartis garandeerd alle medewerkers wereldwijd garanties op loon-en arbeidsvoorwaarden tot 2021. Samengevat wordt het huidige Alcon opgeslitst in twee legale entiteiten. De directie beloofde permanent overleg met de vakbonden en zullen op alle vragen antwoorden!
03/07/2018: Novartis met of zonder Alcon?
Op 25/05/2018 werd er door Novartis een bescheiden communicatie gedaan aan het personeel aangaande de beslissing om Alcon los te koppelen van Novartis. De productie-activiteiten zouden bij Novartis blijven en verpakking en distrubutie als ook het magazijn Bornem zou onder een aparte Alcon structuur resulteren. De werknemers van de afdelingen magazijn Bornem en Custum Pack zijn uiteraard zeer ongerust over hun toekomst! De directie zegt dat niet direct gevolgen heeft, maar de vakbonden delen daar een andere mening. Vandaar dat de vakbonden een extra ondernemingsraad hebben geeist voor verder overleg en informatie. Dat dit scenario ter studie op de tafel lag, wisten de vakbonden. Nu de directie in Bazel blijkbaar een beslissing hebben genomen moeten vakbonden en werknemers naar behoren worden ingelicht over de gevolgen op korte en lange termijn! Op de bijzondere OR heeft de directie de boodschap van de vakbonden goed begrepen en zullen verder open communiceren over de stappen die zullen worden gezet in dit proces. De directie gelooft dat dit proces de positie van Alcon zal versterken, dit werd gezegd op een bijzondere OR van 28/5, de vakbonden denken eender aan een scenario van Novartis om alle magazijn en distributie-activiteiten onder Alcon te duwen en dan te verkopen aan een distributie en transport speler.
Update: Op vrijdag 6/7 is er opnieuw een extra OR gepland, Novartis heeft blijkbaar de beslissing genomen om bepaalde activiteiten onder Alcon te verkopen. Verdere detail zal vrijdag duidelijk worden!
25/05/2018: Bijzondere OR gepland op 28/05/2018 bij Alcon
Op 25/05/2018 werd er door Novartis een bescheiden communicatie gedaan aan het personeel aangaande de beslissing om Alcon los te koppelen van Novartis. De productie zou bij Novartis blijven en verpakking en distrubutie als ook het magazijn Bornem zou onder een aparte Alcon structuur resulteren. De werknemers van de afdelingen magazijn Bornem en Custum Pack zijn uiteraard zeer ongerust over hun toekomst! De directie zegt dat niet direct gevolgen heeft, maar de vakbonden delen daar een andere mening. Vandaar dat de vakbonden een extra ondernemingsraad hebben geeist voor verder overleg en informatie. Dat dit scenario ter studie op de tafel lag, wisten de vakbonden. Nu de directie in Bazel blijkbaar een beslissing hebben genomen moeten vakbonden en werknemers naar behoren worden ingelicht over de gevolgen op korte en lange termijn!
ACV actie #stoppestennu!

Op 7/11/2017 heeft ACV BIE en LBC-NVK een actie gevoerd aan de poorten van Alcon, Pfizer en Capsugel. Deze informatieve actie had tot doel om de werknemers de wettelijke mogelijkheden uit te leggen bij pesten. De boodschap is duidelijk aan de pesters "#stoppestennu!" en het is absoluut niet cool. De gepeste werknemer moet weten er niet alleen voor te staan.14/06/2017: CAO-onderhandelingen op Alcon
De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO 2017-2019 voor de arbeiders zal doorgaan op donderdag 15/06. Hopelijk zal er 's avonds witte rook zijn en een ontwerpakkoord op tafel liggen!
ACV ALCON loot winnaar actie stress & Burnout!
16/01/2017: Actie tegen burn-out en stress
Op maandag was het blue-monday, de Internationale dag tegen stress en burn-out.
Het ACV greep deze gelegenheid aan om op het bedrijf Alcon een actie op te zetten.
ACV Alcon heeft niet alleen die dag kadootjes uitgedeeld, maar wil het personeel en het bedrijf doen nadenken of het thema. Daarom zal er tot 20/2 een wedstrijd lopen en kan men een mooi prijs winnen. Meedoen is dus het motto.

26/10/2016: Distributie Alcon Puurs/Bornem mag uitbreiden!
De groep heeft na een doorlichting beslist dat de activiteiten van Central Stores (magazijn Bornem) mag uitbreiden. De beslissing om de Chirurgische producten voor gans Europa voortaan vanuit Bornem te bedienen, heeft ook gevolgen voor magazijn in Puurs. Hier moet plaats worden gemaakt voor het stockeren van alle farmaceutische producten.

Het personeelsbestand van het magazijn zal ongeveer moeten worden verdubbeld!
16/06/2015: Akkoord gesloten op ALCON en goedgekeurd
Op Alcon werd er tussen vakbonden en directie een ontwerpakkoord 2015-2017 gesloten voor de arbeiders. De vakbonden noemen het een zeer goed akkoord en verdedigen dit op het referendum. Maandag 15/6 werd dit ontwerp voorgelegd en 98% van de arbeiders keurden dit akkoord goed.
 
16/01/2015: Alcon geeft 125 uitzendarbeiders een vaste tewerkstelling
Na verschillende vergaderingen en druk vanuit de vakbonden om de wet van uitzendarbeid correct toe te passen op Alcon, is de directie van Alcon uit Puurs met een oplossing gekomen. Na overleg met de hoofdzetel in de USA, werd een bijsturing van het beleid beslist. Het laatste jaar was de verhouding vaste medewerkers en uitzendkrachten zo scheef gegroeid dat een totale ontsporing dreigde. Met de verstrenging van de wetging in september 2013 was de directie zich bewust dat zij wettelijk niet meer in regel waren. De vakbonden eisten nu maatregelen om dit te regelen! In het voorstel zouden een 125 uitzendkrachten in de loop van 2015 een contract van onbepaalde duur verwerven. vanaf april 2015 zou niemand meer een tijdelijk contract mogen hebben op Alcon, maar een contract van onbepaalde duur.  In de toekomst zou een tijdelijke situatie slecht nog maar 2 jaar mogen duren. Daarna zal dit een contract van onbepaalde duur betekenen, mits een positieve beoordeling.

26/09/2014: Vakbonden en directie ALCON overleggen over andere aanpak uitzendarbeid!

De vakbonden zijn al enkele maanden in overleg met de directie van Alcon om een oplossing te vinden voor de manier waarop er wordt omgegaan met uitzendarbeid op het bedrijf. De vele uitzendkrachten en de lange periode zonder vooruitzicht op een vastcontract storen de vakbonden. Ook aan de aanvraagprocedure schort er ernstig iets, vandaar dat de vakbonden afspraken wensen te maken waarbij er duidelijke regels bestaan en de werknemers weten waar ze staan! Tegen november 2014 zouden de regels moeten vastgelegd zijn! Op 26/9 kon men nog niet tot een akkoord komen.

22/01/14: Novartis zal vele miljoenen investeren in Puurs

Novartis gaat enkele tientallen miljoenen euro investeren in de vestiging van divisie Alcon, in Puurs. Dat zei eerste minister Elio Di Rupo woensdag op het World Economic Forum in Davos. Bij het farmabedrijf is te horen dat het gaat om een investering in biofarmaceutica, waarvoor extra productielijnen moeten worden opgestart.

Di Rupo heeft pas donderdag 23/1/2014 een gesprek met Felix R. Ehrat, een van de toplui van het Zwitserse bedrijf, maar wou woensdag al kwijt dat Novartis een aanzienlijke investering plant in Puurs. Die fabriek is momenteel wereldleider voor de productie van oogmedicijnen en dat zal worden uitgebreid met biofarmaceutica, geneesmiddelen die worden aangemaakt met gebruik van levende cellen. De ontwikkeling van biofarma loopt parallel met de ontcijfering van ons dna.

Novartis bevestigt dat het om een aanzienlijke investering gaat, maar kan nog niets kwijt over het precieze bedrag of de impact op de werkgelegenheid in de Antwerpse gemeente.

Joe Jimenez, ceo van Novartis, maakte in mei vorig jaar bekend dat de uitbreiding van de productielijnen werd bestudeerd. Hij bracht toen een bezoek aan de vestiging met Vlaams minister-president Kris Peeters, in diens woonplaats Puurs. Ook Peeters heeft donderdag een ontmoeting met Felix Ehrat.

04/01/2014: Eind december 2013 ging Maria Van Lint op pensioen

Op het einde van december 2013 trok
Maria Van Lint officieel de deuren dicht op Alcon en ging met een welverdiend pensioen!
Na een rijk gevulde carriërre op Alcon, sloot ons Maria op het einde van 2013 dit hoofdstuk af. Maria was jarenlang het boegbeeld van het ACV op Alcon en heeft voor velen binnen en buiten Alcon iets kunnen betekenen. Wij willen hierbij Maria Van Lint hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor het ACV en voor de werknemers van Alcon. Bedankt Maria en geniet nu maar van andere dingen en van jouw gezin!

09/09/14: Ontwerpakkoord 2013-2015 gesloten op Alcon!

Op 9 september 2013 werd een nieuw ontwerpakkoord 2013-2015 gesloten voor de arbeiders op Alcon !
Maandag 9/9 werd tot middernacht onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO voor 2013-2014 en een stukje van 2015. Het ontwerpakkoord is een geslaagde oefening binnen de lijnen van de kaderwet waarbij geen loonsopslag kan worden toegepast. Wel werd de Bonus-CAO nr 90 zover mogelijk ingevuld voor 2013 en 2014.

Alcon ondertekende Charter voor Waardig werk

September 2010: Directie Alcon ondertekende het Charter van "Waardig werk" in de schoot van de ondernemingsraad!
De directie van Alcon ondertekende het Charter rond "Waardig werk" op vraag van het ACV recentelijk in de schoot van de ondernemingsraad.
Het Charter geeft aan dat de onderneming de spelregels van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties zal respecteren en de verschillende wetgevingen aangaande discriminaties . Ook vakbondsrechten zullen worden gerespecteerd...zowel in de eigen vestiging als op groepsniveau. Ook bij de onderaannemingen zal de onderneming toezien op het correct na leven van de regelgeving!

  • Charter "Waardig werk" ALCON - 2010

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud