Actualiteit Prayon - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Prayon

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op PRAYON doorgaan op 16 mei 2024.


30/03/2022: Directie en vakbonden PRAYON bereiken nu ook een akkoord voor de bedienden.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord gekomen bij PRAYON in Puurs/Ruisbroek voor de bedienden. Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd ter stemming. Voorheen werd reeds een akkoord afgesloten voor de arbeiders, welke ook reeds werd goedgekeurd.
22/03/2022: Directie en vakbonden PRAYON bereiken akkoord voor de arbeiders.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord gekomen bij PRAYON in Puurs/Ruisbroek voor de arbeiders. Dit ontwerpakkoord werd voorgelegd aan de arbeiders en goedgekeurd met 80%. Op 29/03 zullen vakbonden en directie opnieuw samenzitten voor de bedienden.
22/03/2022: Directie en vakbonden PRAYON bereiken ontwerpakkoord voor de arbeiders.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord gekomen bij PRAYON in Puurs/Ruisbroek voor de arbeiders. Dit ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders. Op 29/03 zullen vakbonden en directie opnieuw samenzitten voor de bedienden.
Sociale Verkiezingen op PRAYON
Op Prayon zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 17/11/2020.


15/05/2020: COVID-19: Risico analyse essentieel bij exitplan lockdown
ACV vraagt directie Prayon Puurs om tandje bij te steken, want door het niet efficiënt aanpakken van de risico's bestaat er een groot risico op besmetting, zeker wanneer er komende maandag meer medewerkers aan de slag gaan. Voor het sanitair (douches en toiletten waren een item...).
Het ACV was ook boos over het feit dat de preventieadviseur van Prayon weinig initiatief nam. De directie beloofde beterschap.

06/12/2019: Ontwerpakkoord bij Prayon goedgekeurd met 80%
Het bereikte ontwerpakkoord voor de arbeiders werd met 80% goedgekeurd. De CAO tekst zal nu door de vakbonden worden getekend.
04/12/2019: Ontwerpakkoord bij Prayon Puurs
Op woensdag 04/12/2019 hebben de vakbonden de onderhandelingen kunnen afronden voor een nieuwe CAO 2020-2021 voor de arbeiders. Het was na een tweede dag onderhandelingen, gezien de directie om een nieuw mandaat moest gaan vragen bij de hoofdzetel in Engis. Vanaf 5/12 leggen de vakbonden dit ontwerp voor aan de arbeiders.
08/12/2017: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders bij Prayon.
Na verschillende pogingen werd er op 8/12/2017 een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders 2017-2019.  Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders.

25/11/2015: UPDATE: Ontwerpakkoord Prayon bereikt en goedgekeurd met 89,5%.
Op 24/11 hebben de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf Prayon uit Puurs opnieuw onderhandelingen gevoerd aangaande een nieuwe CAO 2015-2016. De directie had de vakbonden dringend bij elkaar geroepen om de besprekingen weer aan te vatten, gezien de prikacties enorme problemen veroorzaakte in het bedrijf.
Er werd een ontwerpakkoord bereikt met een koopkrachtstijging van 0,33 € per uur en de invoering van een 14de maand met als start op basis van 25 uren.
Tevens zal een nieuwe baremasysteem worden ingevoerd waarbij de arbeiders na een positieve evaluatie een groei kunnen verwerven in hun barema van maximum 1%.
Deze "groei in de barema" werd in een aparte stemming aangeboden en staat los van de eigenlijke CAO, gezien dit een orgelpunt is van een voorgaande CAO. De uitslag van dit referendum wees uit dat 82% akkoord ging met dit voorstel.
25/11/2015: Ontwerpakkoord Prayon bereikt en vanaf 25/11 ter stemming voorgelegd aan de arbeiders
Op 24/11 hebben de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf Prayon uit Puurs opnieuw onderhandelingen gevoerd aangaande een nieuwe CAO 2015-2016. De directie had de vakbonden dringend bij elkaar geroepen om de besprekingen weer aan te vatten, gezien de prikacties enorme problemen veroorzaakte in het bedrijf.
Er werd een ontwerpakkoord bereikt met een koopkrachtstijging van 0,33 € per uur en de invoering van een 14de maand met als start op basis van 25 uren.
Tevens zal een nieuwe baremasysteem worden ingevoerd waarbij de arbeiders na een positieve evaluatie een groei kunnen verwerven in hun barema van maximum 1%.
Deze "groei in de barema" zal apart ter stemming worden aangeboden en staat los van de eigenlijke CAO, gezien dit een orgelpunt is van een voorgaande CAO.
Prikacties leggen Prayon plat

20/11/2015 om 11:39 Foto: joris herregods (Artikel GVA)
Ruisbroek -De arbeiders van het chemiebedrijf Prayon Rupel in Ruisbroek (Puurs) zijn donderdagmiddag gestart met prikacties. Hiermee willen ze hun ongenoegen laten zien aangaande het laatste directievoorstel tot CAO. Dat meldt Paul Schoeters van de christelijke vakbond ACV.

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van Prayon Rupel zijn woensdagmiddag afgesprongen. “Daaruit bleek dat het mandaat van de directie bedroevend beperkt was”, zegt Schoeters. “En dat is een doorn in het oog van de arbeiders. Zij hebben al jaren niet meer gekregen en willen een loonsverhoging. Met deze prikacties, die de komende dagen zullen aanhouden, willen ze een signaal geven aan het management.”

Nieuw voorstel

Volgende week donderdag, 25 november, zitten de partijen terug samen. “Tegen die tijd kunnen ze deftig nadenken hun mandaat te verruimen. Ik hoop dat er donderdag een nieuw voorstel ligt, anders vrees ik het ergste en zullen arbeiders hardere maatregelingen treffen.”

Het is niet de eerste keer dat arbeiders bij Prayon Rupel de werkzaamheden hinderen met prikacties. “Dat is niet verwonderlijk. De mensen geven een signaal als het plaatje niet klopt”, verklaart Schoeters.
18/11/2015: UPDATE: CAO-onderhandelingen springen af bij Prayon, personeel start prikacties
Op 18/11 hebben de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf Prayon uit Puurs onderhandelngen gevoerd aangaande een nieuwe CAO 2015-2016. Door het beperkt mandaat van de directie ondanks de goede resultaten van de onderneming, zijn de besprekingen afgesprongen. De directie bekijjkt nog of zij een bijkomend mandaat kunnen krijgen tegen 25/11. De vakbonden zullen vanaf 19/11 de arbeiders informeren, de arbeiders zijn ondertussen met prikacties gestart! 
>> Pamflet vakbonden - 18/11/2015
18/11/2015: CAO-onderhandelingen springen af bij Prayon
Op 18/11 hebben de vakbonden en de directie van het chemiebedrijf Prayon uit Puurs onderhandelngen gevoerd aangaande een nieuwe CAO 2015-2016. Door het beperkt mandaat van de directie ondanks de goede resultaten van de onderneming, zijn de besprekingen afgesprongen. De directie bekijjkt nog of zij een bijkomend mandaat kunnen krijgen tegen 25/11. De vakbonden zullen vanaf 19/11 de arbeiders informeren. 
>> Pamflet vakbonden - 18/11/2015
25/09/2015: Ernstig ongeval bij Prayon
Op het chemie bedrijf Prayon te Puurs/Ruisbroek is een zwaar ongeval gebeurd op vrijdag 25/9. Een 4 arbeiders zouden zwavelzuur over zich heen hebben gekregen. Wat er precies is misgelopen zal nu moeten worden onderzocht, maar veiligheid is een probleem binnen de onderneming. De directie maakte ondertussen bekend heel wat te investeren op gebied van veiligheid en hoopt naar de toekomst nog forser te kunnen investeren in het moderniseren van de fabriek.
24/07/2015: Gesprekken PRAYON aangaande "groei in barema" bijna afgerond 
De vakbonden voor de arbeiders hebben op woensdag 22 juli 2015 opnieuw een ganse dag besprekingen gevoerd met de directie van Prayon Puurs. Doel was om volledig zicht te krijgen op het voorstel van de directie om binnen de 7 bestaande klasselonen een verticale  loonsevolutie mogelijk te maken. Er werden al heel wat scherpe kantjes afgeveild, maar de directie zal nu de komende weken alles op papier zetten. In het najaar kan een grootschalige consultatie starten bij de arbeiders en een referendum.

07/07/2014: CAO's digitale MC en Bonus-90 getekend bij Prayon

Vakbonden bij Prayon hebben maandag 7/7/2014 de nog ter discussie liggende CAO's getekend. Enerzijds de CAO om digitale maaltijdcheques te mogen invoeren en anderzijds de Bonus-90 CAO van netto 150 euro. Aangaande deze laatste CAO werd er nog stevig gediscuteerd vooraleer men hierover een akkoord kon bereiken.De CAO's kunnen nu ter registratie worden verzonden en worden uitgevoerd.

15/11/2013: 81 banen op de tocht bij Prayon in Engis

DeRedactie.be schrijft: 81 banen op de tocht bij Prayon in Engis

Vandaag (15/11) heeft een ondernemingsraad plaatsgevonden over de reorganisatie bij Prayon in Engis, bij Luik. Om uit de benarde economische situatie te geraken, zouden er 81 banen moeten verdwijnen door vervroegd pensioen of vrijwillig vertrek. Prayon, actief in de productie van fosfaat, sukkelt met zijn rendabiliteit. Sinds oktober zijn er al gesprekken bezig tussen de directie en de vakbond over een mogelijke reorganisatie.
Uit goede bron is vernomen dat er 81 banen op het spel staan. De directie zou rekenen op vrijwillige vertrekkers en brugpensioen, zowel voor het kaderpersoneel als de bedienden en de arbeiders. Het bedrijf wil de reorganisatie binnen twee jaar afronden en heeft ook een industrieel plan klaar voor de komende vijf jaar.
De gesprekken tussen de directie en de vakbond verlopen naar verluidt in een constructieve sfeer. Bij Prayon werken ongeveer 800 mensen.

16/10/2013: Werkonderbreking bij Prayon voor ontslagen collega

Bij het chemisch bedrijf Prayon te Puurs werd woensdag 16/10/2013 het werk neergelegd door de arbeiders en de bedienden.

Door het beleid van de laatste jaren en de manier van omgang met de werknemers, deed een laatste druppel de emmer overlopen. Een bediende die volgens de directie onvoldoende presteerde werd enkele maanden geleden nog zijn vraag tot brugpensioen geweigerd. Enkele maanden later werd hij zondermeer aan de deur gezet zonder brugpensioen na bijna 40 jaar dienst. Dit doet ieder mens de haren recht komen, vandaar dat de werknemers solidair zowel bedienden als arbeiders woest reageerden. Het werk werd neergelegd en na een laatavond overleg kon de directie acte nemen van de houding van de vakbonden. Een mandaat had de directie niet en er werd de belofte gedaan dat de directie met een reactie zou komen tegen morgenochtend (donderdag 17/10 dus). Indien de directie geen menswaardige oplossing aan kan bieden zullen de werknemers ongetwijfeld terug reageren. Ondertussen werd door de directie toch het brugpensioen toegekend aan betrokkene.


21/05/2011: Opendeur Bij Prayon Puurs

Op 21 en 22 mei 2011 staan de deuren open bij Prayon Puurs.

Chemie staat dit jaar en in het biezonder dit weekend in de schijnwerper. Bij Prayon Puurs werd het opendeur weekend gestart met toespraken van ondermeer de CEO van Prayon, Minister-President van de Vlaamse Regering Kris Peeters, Burgemeerster en volksvertegenwoordiger Koen Van Den Heuvel. Na de eerste rondgang door het bedrijf werden de genodigden vergast op een receptie. vanaf zaterdagmiddag was het aan het grote publiek om de fabriek te bezichtigen! Dit jaar staat internationaal in het teken van 100 jaar chemie. Dit wil de sector en vooral Prayon niet zomaar laten voorbij gaan. Prayon legt vooral de nadruk op zijn groene activiteiten, vooral milieuvriendelijke technologie en de activiteiten voor de voedingsindustrie.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud