Uitzendarbeid - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Uitzendarbeid

Wetgeving

Eindejaarspremie uitzendarbeid
Weetje: heb je als uitzendkracht (meer dan) 65 dagen gewerkt, dan heb je recht op een eindejaarspremie. Die bedraagt 8,33% van je brutoloon.


Ben je lid van het ACV?

Dan krijg je ook nog eens een syndicale premie van 104 euro.


Wie heeft recht op een eindejaarspremie?
Om recht te hebben op de eindejaarspremie van 2018, moet je als uitzendkracht in de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 minstens 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben in het stelsel van vijf dagen per week (of minstens 494 uur).

Wat moet je doen om de premie te ontvangen?
Voldoe je aan de voorwaarden, dan ontvang je in de week van 3 december 2018 automatisch een premiedocument per post. Om de premie uitbetaald te krijgen, moet je het document ondertekenen en aan het ACV bezorgen, via je afgevaardigde of een ACV-dienstencentrum.

En de syndicale premie?
• Ben je lid? Dan heb je ook recht op een syndicale premie van 104 euro. Die wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald.
• Ben je nog geen lid? Geen probleem! Sluit je aan bij het ACV en ontvang meteen je syndicale premie van 104 euro!19/12/2016: Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten
Binnen de uitzendsector is na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie. Uitzendkrachten in bijvoorbeeld horeca of transport die 10 uur per dag werken, krijgen na 50 dagen (494 uren) een eindejaarspremie in plaats van pas na 65 dagen. De syndicale premie wordt verhoogd met 4 euro en stijgt van 100 euro naar 104 euro.
Deze verbeteringen komen bovenop de loonsverhogingen, tot 0,8%, die de uitzendkrachten bekomen door de cao’s die voor de gebruikende ondernemingen worden afgesloten in het kader van het sociaal akkoord dat het ACV vorig jaar onderhandelde voor de privésector. Door het principe van gelijk loon voor gelijk werk delen ook de uitzendkrachten daarin.
“Stap voor stap worden via al deze akkoorden de loons- en arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten stelselmatig verbeterd. Het is belangrijk dat we ook voor deze werknemers vooruitgang kunnen boeken”, zegt Mathieu Verjans, nationaals secretaris van het ACV. “Het ACV zal nu een verbetering van de verplaatsingsvergoedingen voor uitzendkrachten op tafel leggen. Daarover willen we in 2017 een akkoord sluiten.”

Eindejaarspremie
De eindejaarspremie bedraagt vanaf dit jaar 8,33% van de lonen die een uitzendkracht verdiend heeft tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van dit jaar. Dit brutobedrag van de premie wordt verminderd met RSZ-bijdrage van werknemers (13,07%) en met bedrijfsvoorheffing (23,22%). Wie bijvoorbeeld 12 maand lang 1.500 euro bruto per maand verdiende als uitzendkracht, krijgt netto 1.001 euro als eindejaarspremie. Om recht te hebben op de eindejaars- en vakbondspremie volstaat een tewerkstelling als uitzendkracht gedurende 65 arbeidsdagen ofwel, vanaf 2016, gedurende 494 uren tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 juni. De 65 arbeidsdagen en de 494 uren mogen bij meerdere uitzendkantoren en gebruikers gepresteerd zijn.

Vakbondspremie
De vakbondspremie voor uitzendkrachten bedroeg 100 euro. Dat wordt nu 104 euro. Deze premie wordt uitbetaald aan uitzendkrachten die lid zijn van een vakbond en voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op een eindejaarspremie. Het is een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van de vakbondsbijdrage.
Om in 2016 recht te hebben op deze syndicale premie, moet je tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2016 gedurende minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht hebben gewerkt.
Enkel het ACV kan je vakbondspremie uitbetalen.

Let op.
Als lid van het ACV ontvang je je syndicale premie automatisch door je eindejaarspremie-attest te bezorgen aan het ACV (dus niet aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten of aan een andere vakbond). Je kan het formulier in de loop van december en januari bezorgen aan de ACV-vakbondsafdgevaardigde in de onderneming waar je werkt of binnenbrengen in het dienstencentrum bij jou in de buurt.
Het Fonds Interim verstuurt alle formulieren begin december (tot ongeveer midden december) aan uitzendkrachten die recht hebben op zo’n premie. Deel B van dit formulier moet dan bij ons binnengebracht worden. Wij storten de eindejaarspremie + 104 euro syndicale premie. Als je eind december nog geen formulier hebt ontvangen, stuur dan een mail naar interim@acv-csc.be. We doen dan het nodige.
17/09/2016: Elektronische arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten
Vanaf 1 oktober kunnen uitzendkrachten hun contract ondertekenen via computer of smartphone. Behalve het praktische aspect (niet meer moeten langsgaan bij het uitzendkantoor om het contract te tekenen), is het ook en vooral een vooruitgang voor de rechten van de uitzendkracht. Als interimkracht kon je tot nu toe gedurende twee dagen tewerkgesteld zijn zonder ondertekend contract. Met soms de nodige problemen en juridische onzekerheden als gevolg. Bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeval. Want geen contract betekent ook dat er geen bewijs is om je rechten te kunnen laten naleven.


De introductie van de elektronische arbeidsovereenkomst zorgt ervoor dat deze onzekerheid verdwijnt. Vanaf nu moet je als uitzendkracht een contract tekenen vooraleer je begint te werken en niet “binnen de 48 uur”.
Praktisch
1. Je ontvangt een e-mail of sms met een voorstel van arbeidsovereenkomst.
2. Je klikt op “lezen” en, indien akkoord, op “teken het contract”.
3. Je kiest op welke manier je het contract wil ondertekenen: ofwel met de elektronische identiteitskaart, ofwel met een persoonlijk paswoord.
4. Je voert de pincode in van je elektronische identiteitskaart OF het paswoord.
5. Je contract is ondertekend en wordt ook automatisch toegevoegd aan je account op “interim@work”.
(Dit account kan je dan ten alle tijden checken om na te gaan of er al dan niet een contract was voor een bepaalde dag/periode).

Blijf je liever bij het oude systeem, namelijk tekenen op papier?
In dat geval moet je met je uitzendkantoor afspreken op welke manier je je arbeidsovereenkomst wil tekenen; op papier of elektronisch. Het blijft mogelijk om je contract op papier te krijgen en te ondertekenen, maar de kans is groot dat het uitzendkantoor je zal overtuigen om over te stappen naar het elektronische systeem. Het interimkantoor moet je ook helpen bij de eerste stappen die je moet ondernemen voor het elektronische contract (een account creëren, een paswoord kiezen, uitleg geven over de manier van werken, …). Je kan hiervoor natuurlijk ook bij het ACV terecht.
16/03/2016:  Hogere eindejaars- en syndicale premie voor uitzendkrachten
Mede dankzij inspanningen van het ACV is binnen de uitzendsector, na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel, nu ook een akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie.
23/02/2016: Vanaf oktober altijd contract voor aanvang uitzendopdracht
Deze namiddag geeft de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies om de wet op de uitzendarbeid aan te passen. Met dit advies behoort de 48-urenregel, die toelaat dat contracten na het aanvangen van de prestaties werden getekend, tot het verleden. Uitzendkrachten kunnen binnenkort ook elektronisch contracten tekenen. 
In dit nieuwe advies spreken de sociale partners af dat de 48-uren regel afgeschaft wordt. Die 48-urenregel liet toe dat een uitzendcontract tot 48 uren na de aanvang van de prestaties kon getekend worden. Wat onzekerheid voor de uitzendkracht betekende. En ook tot misbruiken leidde. Weekcontracten die dagcontracten worden. Problematische afwikkeling van arbeidsongevallen of ziekte op de eerste werkdag. Door verplicht het contract te tekenen  voor de aanvang van de uitzendopdracht kunnen deze problemen vermeden worden. Een belangrijke stap in het reguleren van uitzendarbeid. 

In het akkoord staat ook dat uitzendcontracten elektronisch ondertekend kunnen worden. Ook dat is een positieve evolutie. Wat niet positief is, is dat er geen afspraken konden gemaakt worden over het automatisch inzagerecht voor de sociale inspectie in de databank van elektronisch getekende contracten, zonder dat daar steeds toestemming van het uitzendkantoor voor nodig is. Dit is een achteruitgang voor de inspectie. Nu moet de arbeidsovereenkomst voor deeltijdsen en die voor studenten (samen minstens een derde van de uitzendkrachten) aanwezig zijn op de plaats van tewerkstelling. En is dus bij een controle onmiddellijk raadpleegbaar door de sociale inspectie. Het is onvoorstelbaar dat de sociale inspectie eerst toestemming  moet vragen aan het uitzendkantoor om een uitzendcontract te mogen zien terwijl gegevens over energie of waterverbruik automatisch worden doorgestuurd naar de sociale inspectie om te zien of gerechtigden op sociale uitkeringen geen fictief adres hebben doorgegeven.
Dit gaat allemaal in op 1 oktober 2016.
10/12/2015: Eindejaarspremie en vakbondspremie 2015 voor interim

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?
Je hebt recht op een eindejaars- en syndicale premie bij een tewerkstelling van 65 dagen (of 520 uren) als uitzendkracht bij één of meerdere uitzendkantoren in de periode van:

1 juli 2014 t.e.m. 30 juni 2015

Telt ook mee in de bepaling van dagen of uren:
 • ziektedagen gedekt door gewaarborgd loon;
 • betaalde recuperatiedagen of dagen van inhaalrust wegens arbeidsduurvermindering of overuren tijdens de overeenkomst;
 • de eerste 30 dagen van afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?
De eindejaarspremie bedraagt 8,27 % van jouw verdiende brutoloon als uitzendkracht tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015 verminderd met:

 • 13,07 % rsz (op 108 % indien je arbeider bent),
 • 23,22 % bedrijfsvoorheffing.

Wanneer wordt de eindejaarspremie uitbetaald?
Heb je recht dan krijg je begin december 2015 automatisch een attest van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Bezorg luik B aan jouw ACV-afgevaardigde of op het ACV dienstencentrum.
De premies zullen gestort worden op jouw bankrekening (noteer dus duidelijk je rekeningnummer).
De eerste betaling volgt op 9 december 2015.
Ben je lid van het ACV?
Dan krijg je bovenop de Eindejaarspremie ook nog eens een syndicale premie van € 100.
29/11/2015: Eindejaarspremie en vakbondspremie 2015
Misschien heb jij in december 2015 wel recht op een eindejaarspremie én een vakbondspremie. Check de voorwaarden en laat geen centen liggen.
Wie heeft recht op een eindejaarspremie 2015?
Alle uitzendkrachten die minstens 65 dagen of 520 uren hebben gewerkt tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015 voor rekening van een of meer uitzendondernemingen.
Om aan die 65 dagen te komen, worden er ook maximum 5 dagen tijdelijke (economische, technische of crisis-) werkloosheid meegeteld als uitzendkracht.
Daarnaast hebben ook uitzendkrachten die tijdens de referteperiode vast in dienst getreden zijn, recht op een eindejaarspremie, indien zij in de referteperiode minstens 60 dagen gewerkt hebben in plaats van 65 dagen.

Hoeveel bedraagt de premie in 2015?
De brutopremie bedraagt altijd 8,27% van het brutoloon dat je als uitzendkracht hebt verdiend tijdens de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.
De nettopremie is gelijk aan plusminus 63% van de brutopremie. De brutopremie wordt verminderd met:

 • de RSZ-bijdragen: 13,07% van de brutopremie (tot 108% voor arbeiders);
 • de bedrijfsvoorheffing (belastingen - +/- 23 %).

Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De eindejaarspremie uitzendarbeid wordt uitbetaald door het ACV op basis van het formulier dat het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten je heeft toegestuurd. Het formulier wordt enkel toegestuurd aan de uitzendkrachten die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Het ACV betaalt de eindejaarspremie voor eind december 2015.
Vergeet niet je bankrekeningnummer en je e-mailadres op te geven in het desbetreffende vakje. Onderteken het formulier onderaan. Je premie wordt op die rekening gestort.
Wat moet je doen met het document van de eindejaarspremie?
Met het formulier van de eindejaarspremie kan je de premie uitbetaald krijgen. Het bestaat uit twee delen. Deel A hou je thuis bij. Deel B bezorg je aan het ACV via:

 • een ACV-vakbondsafgevaardigde van de onderneming waar je werkt;
 • of de ACV-centrale die de sector van de firma waar je werkt opvolgt;
 • of het dichtstbijzijnde ACV-dienstencentrum.

Wat moet je doen om ook de vakbondspremie voor uitzendkrachten te ontvangen?
Het ACV betaalt aan alle leden-uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden om de eindejaarspremie te ontvangen ook een vakbondspremie van 100 euro. Het bedrag is met 5 euro verhoogd ingevolge de jongste sociale onderhandelingen over de collectieve overeenkomst voor de uitzendsector. Vakbondswerk loont!
Om de vakbondspremie te ontvangen, bezorg je gewoon je formulier van de eindejaarspremie uitzendkrachten aan het ACV. De vakbondspremie wordt tegelijk met de eindejaarspremie uitbetaald.
Wat te doen als het document van de premie verloren is gegaan?
Als je tegen eind december 2015 het formulier van de eindejaarspremie nog altijd niet hebt ontvangen, dan moet je naar het dichtstbijzijnde ACV-dienstencentrum gaan. Het ACV zal het nodige doen bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten om een duplicaat te ontvangen. Dat kan echter pas wanneer alle uitbetalende instellingen (vakbonden) het Fonds de lijst van door hen betaalde premies hebben doorgegeven. Zolang dat niet het geval is, kan niet worden geverifieerd of de premie waar een duplicaat voor is aangevraagd, al dan niet reeds werd uitbetaald. Duplicaten worden opgemaakt in de loop van maart 2016.10/09/2015: Nieuwe feestdagreglementering voor uitzendkrachten
Op aandringen van ACV en na positief advies van het paritair comité voor uitzendarbeid, zijn uitzendkantoren nu verplicht feestdagen te betalen wanneer de feestdag valt tussen twee dagen waarop de uitzendkracht onder contract is via hetzelfde uitzendkantoor bij dezelfde onderneming. Het KB dat dit regelt werd inmiddels ook gepubliceerd. Check de details, de handige voorbeelden en sta op je rechten als uitzendkracht...
Eindejaarspremie en vakbondspremie 2014
Misschien heb jij in december 2014 wel recht op een eindejaarspremie én  een vakbondspremie. Check het en laat geen centen liggen.
Wie heeft recht op een eindejaarspremie 2014?
Alle uitzendkrachten die minstens  65 dagen of 520 uren hebben gewerkt tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 voor rekening van een of meer uitzendondernemingen. Let op. Uitgaande van het vijfdagenstelstel, dagen die meetellen voor RSZ.
Dankzij de jongste sociale onderhandelingen in de uitzendsector biedt het begrip arbeidsuren, dat nu bovenop het criterium arbeidsdagen van belang is, sommige uitzendkrachten die in ploegendienst werken, de kans om hun recht op de eindejaarspremie te doen gelden.
Hoeveel bedraagt de premie in 2014?
De brutopremie bedraagt altijd 8,27% van het brutoloon dat je als uitzendkracht hebt verdiend tijdens de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014.
De nettopremie is gelijk aan plusminus 63% van de brutopremie. De brutopremie wordt verminderd met:
 • de RSZ-bijdragen: 13,07% van de brutopremie (tot 108% voor arbeiders);
 • de bedrijfsvoorheffing (belastingen - +/- 23 %).

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De eindejaarspremie uitzendarbeid wordt uitbetaald door het ACV op basis van het formulier dat het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten je heeft toegestuurd. Het formulier wordt enkel toegestuurd aan de uitzendkrachten die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Het ACV betaalt de eindejaarspremie voor eind december 2014. 
Vergeet niet je bankrekeningnummer en je e-mailadres op te geven in het desbetreffende vakje. Onderteken het formulier onderaan. Je premie wordt op die rekening  gestort. 
Wat moet je doen met het document van de eindejaarspremie?
Met het formulier van de eindejaarspremie kan je de premie uitbetaald krijgen. Het bestaat uit twee delen. Deel A hou je thuis bij. Deel B bezorg je aan het ACV via:
 • een ACV-vakbondsafgevaardigde van de onderneming waar je werkt;
 • of de ACV-centrale die de sector van de firma waar je werkt opvolgt;
 • of het dichtstbijzijnde ACV-dienstencentrum.
Wat moet je doen om ook de vakbondspremie voor uitzendkrachten te ontvangen?
Het ACV betaalt aan alle leden-uitzendkrachten die voldoen aan de voorwaarden om de eindejaarspremie te ontvangen ook een vakbondspremie van 100 euro. Het bedrag is met 5 euro verhoogd ingevolge de jongste sociale onderhandelingen over de collectieve overeenkomst voor de uitzendsector. Vakbondswerk loont!
Om de vakbondspremie te ontvangen, bezorg je gewoon je formulier van de eindejaarspremie uitzendkrachten aan het ACV. De vakbondspremie wordt tegelijk met de eindejaarspremie uitbetaald. 
Wat te doen als het document van de premie verloren is gegaan?
Als je tegen eind december 2014 het formulier van de eindejaarspremie nog altijd niet hebt ontvangen, dan moet je naar het dichtstbijzijnde ACV-dienstencentrum gaan. Het ACV zal het nodige doen bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten om een duplicaat te ontvangen. Dat kan echter pas wanneer alle uitbetalende instellingen (vakbonden) het Fonds de lijst van door hen betaalde premies hebben doorgegeven. Zolang dat niet het geval is, kan niet worden geverifieerd of de premie waar een duplicaat voor is aangevraagd, al dan niet reeds werd uitbetaald. Duplicaten worden opgemaakt in de loop van maart 2015.

Meer info?

 • Voor alle vragen over uitzendarbeid: contacteer ons via het postadres:
  ACV–Uitzendarbeid  - Dienst Onderneming - Nationaal Secretariaat ACV, PB10 te 1031 Brussel. Tel. 02 246 32 43 of 02 246 36 20. 
 • Voor meer info rond de regelgeving over uitzendarbeid en de kwesties die voor uitzendkrachten van belang zijn, kun je contact opnemen met de ACV-afgevaardigden in je bedrijf-gebruiker.

Nieuwe regels voor uitzendarbeid vanaf 1/7/2013

Op 1 september 2013 verandert de wet op de uitzendarbeid, op basis van een akkoord dat de sociale partners vorig jaar bereikten. Er zijn vier belangrijke aanpassingen.

1. ‘Instroom’ als nieuwe reden
Op dit moment is uitzendarbeid maar in drie gevallen toegelaten: voor de vervanging van een vaste werknemer, voor een tijdelijke vermeerdering van werk en voor uitzonderlijk werk, bijvoorbeeld een jaarbeurs. Vanaf 1 september komt ‘instroom’ er als vierde reden bij. Een bedrijf mag dan een interimkracht inschakelen met de bedoeling om hem achteraf een vaste baan te geven. Ondernemingen maken eigenlijk al jarenlang gebruik van deze formule, ook wel ‘interim met optie vast werk’ genoemd. Maar vanaf 1 juli wordt het ook wettelijk om dat te doen.
Volgende regels moeten wel nageleefd worden: Nieuwe regels voor uitzendarbeid vanaf 1 september
- Er zijn maximum drie pogingen mogelijk om een vacante baan met uitzendarbeid op te vullen, binnen negen maanden.
- Het moet gaan om een interimcontract van minstens een week en maximum zes maanden.
- Als het uitzendbedrijf voor het einde en zonder dringende reden het uitzendcontract beëindigt, moet het voor een vervangingsbaan zorgen of een vergoeding betalen aan de uitzendkracht.
- Als er geen definitieve aanwerving gebeurt, moet het uitzendbedrijf aangeven waarom.
- Het bedrijf dat de uitzendkracht definitief wil aanwerven, moet hem een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur geven en rekening houden met de anciënniteit.

2. Dagcontracten
Vanaf 1 september zijn opeenvolgende dagcontracten enkel toegelaten als het bedrijf dat de uitzendkracht inschakelt, de nood aan flexibiliteit kan bewijzen. Het bedrijf moet de vakbondsvertegenwoordigers informeren en raadplegen. Geschillen worden besproken in het paritair comité.

3. Informatie en consultatie délégués
Een bedrijf dat uitzendkrachten inschakelt, moet om de zes maanden de vakbondsvertegenwoordigers informeren over hoe het met uitzendarbeid omgaat.

4. 48-urenregel contracten
Uitzendkantoren hebben momenteel tot twee werkdagen na het begin van de tewerkstelling tijd om een contract op te stellen. Die regel kan problemen geven, als de uitzendkracht in die periode ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt. Voor het eind van 2013 wordt die 48-urenregel afgeschaft.
Een overeenkomst elektronisch afsluiten is een mogelijke oplossing die nog onderzocht wordt.
(LG - VISIE)

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud