Kort Nieuws - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Kort Nieuws

Bibliotheek
29/06/2023: Sector ontwerpakkoorden voor de sectoren Bouw, petroleum en de chemische sector goedgekeurd. Betonsector zal het ontwerpakkoord worden voorgelegd op 3 juli 23.
In de meeste sectoren zijn de onderhandelingen voor een nieuw sector overeenkomst volop bezig. Een aantal sectoren zijn ook reeds tot een ontwerpakkoord gekomen, dit o.m.  voor de bouwsector, pertroleumsector en de chemische nijverheid. Deze ontwerpakkoorden werden voorgelegd ter stemming en zijn ondertussen goiedgekeurd. In het paritair comité 200 (aanvullende bedienden) werd een bemiddelingsvoorstel goedgekeurd. In de betonsector PC106.02 werd er eveneens een ontwerpakkord bereikt en zal op 3/07/2023 worden voorgelegd aan de achterban.

25/11/2023: Sociale verkiezingen officieus gestart
Vandaag werden de lijstnummers voor de sociale verkiezingen bij lottrekking toegewezen. Het ACV gaat met het lijstnummer 2 naar de sociale verkiezingen. Deze nummertrekking is gelet op de nabijheid van sociale verkiezingen vooral van symbolisch belang: het is de officieuze start van de sociale verkiezingen in meer dan 7.000 ondernemingen, non-profit organisaties, zorginstellingen en scholen. Meer dan 2 miljoen werknemers krijgen tussen 13 en 26 mei 2024 de kans om hun afgevaardigden te verkiezen. De effecten van inspraak en sociaal overleg in ondernemingen en dus van sociale verkiezingen zijn groot.

Exact 75 jaar geleden, in 1948, werd de ‘wet houdende de organisatie van het bedrijfsleven’ gestemd in het Belgisch parlement. Deze wet legde de basis voor ons systeem van sociaaleconomische democratie. Deze wet zorgde er ook voor dat in 1950 een eerste keer sociale verkiezingen werden georganiseerd voor de ondernemingsraad. Voor verkiezingen van het Comité Preventie en Bescherming op het werk, toen nog het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing op de werkplaatsen, was het wachten tot 1958. Drie kwart eeuw later zullen de sociale verkiezingen van mei 2024 de 19de verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad en de 17de voor het comité. Ondertussen zijn de sociale verkiezingen uitgegroeid tot een hoogtepunt van werknemersinspraak waarin bijna 2 miljoen werknemers de kans krijgen om te kiezen wie de komende vier jaar hun belangen zullen verdedigen in de onderneming. “

07/03/2024: Ontwerpakkoord bereikt bij Qualiphar
Er werd op 7/03 een ontwerpakkoord bereikt voor CAO 2024-2025 voor de arbeiders. Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders in een referendum.
De bespreking voor de bedienden zal op maandag 18/03 worden gevoerd.


29/02/2024: Chemisch bedrijf Celanese (vroegere DuPont) kondigde totale sluiting aan!
Vandaag werd op een bijzondere ondernemingsraad de intentie bekend gemaakt dat Celanese zijn productievestiging in Mechelen gaat sluiten tegen september van dit jaar. Hierdoor zouden zeker 220 banen zijn geimpacteerd. Ook al was het jaren wanbeleid en plannen van fusies en afsplisingen en overnames een teken dat het niet goed ging met het bedrijf. Toch komt de totale sluiting van de vestiging in Mechelen als een donderslag. De vakbonden zullen nu een informatie en consultatie periode die wettelijk is voorzien, volgen met de directie van de onderneming. Daarnaast zal er worden onderhandeld over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Op vrijdag 1 maart zijn de vakbonden en de directie van Celanese alvast uitgenodigd door de Burgemeester van Mechelen om te kijken wat er nog mogelijk is!
UPDATE: Ondertussen werd door vakbonden en directie een degelijk sociaal plan gesloten, dit zal nu aan de werknemers worden voorgelegd.
01/03/2024: Directie en vakbonden ORGANON bereiken een ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden/kaderleden.
De directie en de vakbonden hebben een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders, bedienden en kaderleden voor een CAO 2024-2025.  Ondertussen werden de akkoorden door alle statuten goedgekeurd.


07/09/2023: ACV voert actie aan de poorten van VINK aangaande "pesten op het werk"
Op donderdag 7/09/2023 voerden ACV militanten actie aan de poorten van VINK uit Heist O/D Berg. Thema was pesten op het werk. Het ACV is de mening toegedaan dat er niet voldoende doortastend word opgetreden tegen laakbaar pestgedrag van sommige medewerkers. De boodschap is dat niemand het zwarte schaap wil zijn, dat pesters eens nadenken over hun daden en de conseqeunties hiervan.
Er werden pamfletten en een sleutelhanger in de vorm van een zwart schaapje uitgedeeld.
08/12/2023: Bedrijfsakkoorden in de chemiesector
De vakbonden hebben de laatste weken tegen een de klok bedrijfsakkoorden afgesloten in de regio Mechelen. Dit is erg laat in 2023 maar is vooral te wijten aan het zeer laat sectorakkoord.
Er werden akkoorden gesloten voor Pfizer, Novartis, Alcon Labo, Vink, Kemisol, Lonza, Purna, Prayon, EMB... dit zowel voor arbeiders als bedienden. De directie van Artilat uit Nijlen wensten geen bedrijfsakkoord meer af te sluiten en zijn dus nu niet meer geconventioneerd. Wat wij als vakbonden betreuren!


29/11/2023: ACV BIE Agenda 2024
De agenda's 2024 en muismatjes zijn weer ter beschikking. Vraag een exemplaar aan uw afgevaardigden of contacteer ons en wij bezorgen jou een exemplaar.
29/11/2023: ACV BIE Congres in Houffalize
ACV BIE zal op 30/11 en 1-2 december 2023 haar statutair congres houden in Houffalize. Honderden militanten en personeelsleden zullen de vakorganisatie van de toekomst uittekenen. Het zal ongetwijfeld een boeiend congres worden!
Foto: Delegatie ACV BIE MECHELEN

06/10/2023: Directie en vakbonden bereiken sociaal akkoord voor de getroffen werknemers!
De vakbonden en de directie hebben op 2 oktober opnieuw rond de tafel gezeten om een sociaal plan af te sluiten. De directie had op vraag van de vakbonden een nieuw mandaat gekregen van Duitsland. Na moeizame besprekingen werd en de late uurtjes een akkoord gesloten. Op vrijdag 6 oktober heeft de BOR de procedure afgesloten.  Er zullen uiteindelijk een 51 medewerkers hun baan verliezen bij Xella.  De directie zal vanaf 9 oktober met alle getroffen medewerkers gesprekken voeren. Ondertussen werd het sociaal plan en de CAO werkzekerheid voor de logistieke hub getekend.
28/04/2023: Vandaag is het Delhaize, wie zal het morgen zijn? Manifestatie op maandag 22 mei in Brussel
Aan de vooravond van 1 mei hekelen de vakbonden de praktijken van sociale dumping en de zware aanvallen op het stakingsrecht. In het conflict bij Delhaize werden talrijke misbruiken vastgesteld (een vakbondsafgevaardigde werd gearresteerd en in de boeien geslagen, vakbondsmensen werden gefouilleerd, deurwaarders en ordehandhavers grepen in, enz.), terwijl de werknemers van Delhaize al wekenlang op een waardige en vreedzame manier actie voeren voor hun loon- en arbeidsvoorwaarden.
Rechterlijke uitspraken stellen het handelsrecht boven het recht op collectieve actie, wat een gevaarlijk precedent schept voor sociale organisaties.
Door winkels te verzelfstandigen doet Delhaize aan een verkapte vorm van sociale dumping. Deze verandering van bedrijfsmodel dreigt zich ook uit te breiden naar andere sectoren.
Vandaag moeten we op interprofessioneel vlak reageren.
De vakbonden roepen gezamenlijk op tot een manifestatie op maandag 22 mei in Brussel. (Het traject en het tijdstip van de manifestatie worden later nog meegedeeld.)

17/05/2023: Studiedag ACV LGBTI+ platform te Brussel
Op een studiedag op 17 mei 2023 heeft het ACV LGBTI+ platform met een aantal interessante thema's, de internationale dag IDAHOT herdacht. Idahot is de dag tegen homofobie en transfobie.
Een aantal sprekers konden de deelnemende personeelsleden en militanten een boeiende studiedag bezorgen. De slottoespraak werd gehouden door de nieuwe kandidaat voorzitter van het ACV An Vermorgen.
28/04/2023: Verzekeraars weigeren 1 op 6 arbeidsongevallen
28 april - Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen dat door de verzekeraars geweigerd wordt, is de laatste jaren enorm gestegen. Uit onderzoek van Fedris - het federaal agentschap voor arbeidsongevallen en beroepsziektes – blijkt dat meer dan 1 op 6 van deze weigeringen onterecht is. Voor de ernstige  ongevallen gaat het zelfs om bijna 20% van de onderzochte ernstige ongevallen. Dit zijn ontnuchterende cijfers.
26/04/2023: Werfdag bouw: informeren en luisteren naar werknemers
Op woensdag 26 april brengt ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, een bezoek aan bijna 15.000 werknemers verspreid over meer dan 2.000 werven in heel het land.
Informeren
Gedurende die dag zullen onze regionale ploegen, bestaande uit meer dan 1.000 militanten en personeelsleden, zoveel mogelijk werknemers uit kmo’s informeren over hun loon - en arbeidsvoorwaarden.
Luisteren
ACVBIE wil ook een beter inzicht krijgen in de bekommernissen en problemen waarmee werknemers dagelijks op het werk geconfronteerd (kunnen) worden.
Gezondheid en veiligheid
ACVBIE zal van de gelegenheid gebruikmaken om ook het gezondheids- en veiligheidsaspect en de inrichting van de bezochte werven te inspecteren, vooral wat betreft de sanitaire infrastructuur (stromend water, toiletten, enz.).
Sociale dumping
Tot slot zal ACVBIE aan werknemers uitleggen hoe het haar strijd tegen sociale dumping en schijnzelfstandigheid voortzet. Deze plaag tast de sector aan, leidt tot oneerlijke concurrentie en veroorzaakt meer ongevallen, iets waarover alle werknemers zich zorgen maken.
17/03/2023: Manufast kondigt een groot collectief ontslagplan aan:
het personeel, dat uit mindervalide werknemers bestaat, is er kapot van. De woede slaat toe.
>> lees meer PERSBERICHT

April/2023: Sociale partners keuren ontwerp sociaal akkoord goed
De Algemene Raad van het ACV keurde het ontwerpakkoord van de Groep van 10 goed met 80,6%. Dit is een serieuze opsteker voor alle werknemers én voor het sociaal overleg. Ondanks het uitblijven van een interprofessioneel akkoord wegens de door de regering opgelegde loonblokkering, zijn de sociale partners erin geslaagd om een akkoord te sluiten over een aantal belangrijke dossiers. Dit akkoord is ook belangrijk voor de komende sectorale onderhandelingen.
Het akkoord bevat onder andere de volgende onderdelen:
 • Verlenging van de afwijkende stelsels voor landingsbanen (cao’s nr. 156 en 157) tot 30 juni 2025.
 • Versoepeling van de regels rond landingsbanen  voor doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven.
 • Verlenging van de eindeloopbaanregelingen (SWT) tot 30 juni 2025.
 • De verhoging van het minimumloon met 35,7 euro bruto moet op 1 april 2024 opgetrokken worden naar 50 euro netto in het kader van de aangekondigde fiscale hervorming.
 • De uitvoering van het akkoord over de verminderde ZIV-bijdrage, die zwaar weegt op de laagste aanvullende pensioenen.
Het ACV vraagt, net zoals de andere sociale partners, aan de regering om de inhoud van dit akkoord integraal toe te passen.
17/03/2023: Verzoeningsvergadering op Alcon Labo
De vakbonden en directie hebben op vrijdag 17/03/2023 een verzoeningsvergadering gehouden. Reden was het algemeen ongenoegen bij het personeel over het beleid. Daarnaast waren er een aantal toepassing van de CAO die door de directie anders werden geinterpreteerd. De 6 topics werden besproken en de directie zal dit nu onderzoeken en hierop terugkomen!
17/03/2023: TotalEnergies gaat dezelfde weg op als Delhaize
De verbijstering en onzekerheid leeft bij de honderden bedienden van TotalEnergies die onlangs vernomen hebben dat hun activiteiten verkocht worden aan de Canadese buurtwinkelgroep Alimentation Couche-Tard. Ondanks winsten van ruim 20 miljard euros over het voorbije jaar, ondanks een voorstel van maar liefst 10% loonopslag voor CEO Patrick Pouyanné, beslist TotalEnergies om een vergelijkbare weg te volgen als Delhaize.
15/12/2022: Novartis: directie en vakbonden bereiken akkoord over aanpak
De vakbonden en directie zaten na de stakingsaanzegging opnieuw samen voor het tweede deel van de problemen bij Novartis Puurs. De directie heeft voorstellen op de tafel gelegd voor de aanpak van o.m. werkdruk, loonbeleid bedienden, nepstatuten, vaste nachtploeg en weekendwerk...
De vakbonden kunnen tevreden zijn dat de directie toegeeft dat er problemen zijn en daar ook nu een plan op tafel ligt om ze daadwerkelijk aan te pakken. De vakbonden zullen dit nu strikt opvolgen en waar nodig bijsturing vragen!
30/06/2022: Novartis wil 8000 werknemers wereldwijd ontslaan!
De vakbonden hebben vernomen dat de directie de intentie heeft om wereldwijd een 8000 banen te willen schrappen. Dit om een besparing te realiseren van ongeveer 1 miljard €. De vakbonden hebben hun bezorgheid met het management gedeeld en zullen op de komende EOR meer duudelijkheid eisen.
19/10/2022: Het rommelt bij Novartis met mogelijk staking op 25/11/2022.
De vakbonden bij Novartis Puurs hebben genoeg van het wanbeleid. Alles loopt zowat fout en alle arbeiders, bedienden en kaderleden zijn het beu. Vakbonden vragen nu een plan van aanpak.
30/06/2022: Ontwerp sociaal akkoord voor 600.000 interimmers afgesloten
Op 30/06/2022 werd in het paritair comité interim een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten. Het is goed dat er opnieuw een akkoord is, dat was al van 2016 geleden. Het ACV is tevreden met de stappen die met dit akkoord gezet worden. Een aantal prangende en dringende zaken worden nu voor 600.000 interimmers geregeld. Tegelijk wacht nog heel veel werk voor het sociaal overleg in de sector. Het ACV wil dat er nu snel een akkoord komt rond het inperken van opeenvolgende dagcontracten, daarvoor lopen de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad. En ook de correcte toepassing van alle bestaande regels rond interimwerk moet nog veel beter.
27/07/2022: Economische uitbuiting en sociale dumping moeten stoppen!
Het nieuws over uitbuiting op de havenwerf van Borealis zindert nog na. Economische uitbuiting en sociale dumping zijn bijna business as usual geworden. Om de haverklap vallen er doden op de Belgische werven, vaak met buitenlandse arbeiders.
“De sociale uitbuiting en mensenhandel op de Borealis-werf toont aan dat de bouwsector in België steeds verder aan het verrotten is. Dergelijk misbruik is onaanvaardbaar en moet dringend stoppen, het is hoog tijd dat de spelregels veranderen!” benadrukt Patrick Vandenberghe, voorzitter van
ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE). Lees meer in het onderstaande persbericht.
20/06/2022: 80.000 betogers in Brussel tegen loonwet

Met meer dan 80.000 betogers trokken door Brussel. Dit was een duidelijk laatste signaal aan de Regering. Doe er wat aan of er komen hardere acties! Dat de actie of manifestatie op 20/06 werd gehouden was een duidelijk boodschap aan de politiek om tijdens de discussie in het parlement op 29/06! Indien de politiek niet wenst te luisteren naar de noden van de bevolking zullen er harde acties volgen.
NIEUWE ACV Brochures:

27/07/2022: Ziek zijn is geen keuze. Pak ziekmakend werk aan, niet de ziekgemaakte werknemer!
Gemeenschappelijk persbericht ACV-CM
Op 22 september heeft het federaal parlement gestemd over financiële sancties voor langdurig zieken. ACV en CM klagen samen de halsstarrigheid aan waarmee de regering deze sanctionering doorduwt. Zulke maatregelen zijn niet effectief, duwen zieken verder in de miserie, en leiden af van de hoofdoorzaak van een half miljoen langdurig zieken: het niet aanpakken van ziekmakend werk.
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke legt vandaag het parlement een wet voor om langdurig zieken financieel te sanctioneren. Werken ze als patiënt "onvoldoende mee" aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt, dan riskeren ze een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen. Bijvoorbeeld het niet niet-invullen van de gezondheidsvragenlijst die na 10 weken een ziekte wordt toegestuurd, of niet ingaan op gesprekken met het ziekenfonds vallen hieronder. Op een ziekte-uitkering van bijvoorbeeld 1.600 euro kan men maandelijks 40 euro inhouden. Deze maatregel is aangeklaagd door experten, mutualiteiten, patiëntenverenigingen en de sociale partners. Onderzoek en buitenlandse ervaringen tonen namelijk aan dat uitkeringssancties eenvoudigweg niet werken om langdurig zieken terug aan de slag te krijgen, integendeel.
Dreigen met een verlies aan inkomen werkt niet, maar ondergraaft het noodzakelijk vertrouwen in het begeleidingsproces, en duwt mensen in een reeds zeer precaire situatie verder in de miserie. Enkel een positieve en omvattende aanpak werkt, met een effectief re-integratiebeleid op individueel en collectief niveau.
Het is des te meer onbegrijpelijk dat men financiële sancties invoert in een context waarin veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En zeker voor gezinnen met een langdurig ziek gezinslid is het precair: 40% van hen moet reeds geneeskundige verzorging uitstellen. Het is onbegrijpelijk om een groep die al worstelt met het betalen van de nodige geneesmiddelen, nog eens financieel te sanctioneren.
Uiteindelijk leidt deze maatregel vooral de aandacht af van de echte redenen van de toename van het aantal langdurig zieken: een vergrijzende beroepsbevolking, te beperkte maatregelen voor werknemers op het einde van hun loopbaan, de verhoging van de pensioensleeftijd en het organiseren van ziekmakende arbeid.
10/10/2022: Vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd!
Krijg je je booster tijdens de werkuren?  Er is beslist dat je je vanaf 1 oktober opnieuw kan laten vaccineren zonder loonverlies.  Je hebt als werknemer immers recht op 'vaccinatieverlof' of klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus.
Je kan ook gebruik maken van klein verlet voor de begeleiding van je minderjarig kind of volwassen (voogdij)kind met handicap.
De regeling zou voorlopig tussen 1 oktober en 31 december 2022 gelden.  
Opgelet: de regeling verscheen nog niet in het Belgisch staatsblad, maar zou na publicatie met retroactieve kracht gelden vanaf 1 oktober 2022.
Voor wie?
 • De maatregel geldt voor alle werknemers en werkgevers die met elkaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Ook jobstudenten en interimmers bijvoorbeeld kunnen dus van deze regeling genieten.
 • Ook contractueel personeel van de openbare sector valt onder deze wetsregeling.
Voorwaarden
 • Als je wordt opgeroepen om je te laten vaccineren tijdens de werkuren heb je recht op klein verlet voor de periode die je nodig hebt om je te laten vaccineren. Dit omvat zowel de tijd die je doorbrengt in het vaccinatiecentrum, als de tijd die je nodig hebt om je te verplaatsen. Bovendien geldt het klein verlet voor elke nodige injectie.
 • Wil je van deze regeling gebruik maken? Dan breng je je werkgever op voorhand op de hoogte. Liefst van zodra je het tijdstip van je vaccinatie kent.
 • Wat met bewijs? Enkel als je werkgever daarnaar vraagt, moet je een bewijs voorleggen. Dat is een document dat je afspraak bevestigt op een bepaald tijdstip en op een locatie waar je gevaccineerd wordt. Het is niet toegestaan dat je werkgever een bewijs vraagt van je daadwerkelijke aanwezigheid. De werkgever mag geen kopie maken van het bewijs, en mag je om die reden ook niet vragen je bewijs via e-mail af te leveren. Je werkgever mag enkel het tijdstip waarop je klein verlet noteren om administratieve redenen, maar niet de reden van het klein verlet.
 • Hoe zit het met het loon? Het loon voor de uren van afwezigheid wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.
15/06/2022: Tijd voor echte oplossingen, weg van het boerenbedrog
Voka wil dat de lonen anderhalve indexsprong ondergaan, één indexsprong volstaat blijkbaar al niet meer. En tot 2028 zien ze ook geen ruimte voor loonsverhoging.  Samengevat: iemand met een mediaanloon (3.486 euro bruto per maand) die nog 20 jaar voltijds werkt, verliest minstens 27.023 euro brutoloon. En zal deze anderhalve indexsprong ook nog voelen in zijn of haar pensioen of andere uitkeringen uit de sociale zekerheid.  Voka meent dit zware en langdurig koopkrachtverlies te kunnen afkopen met een eenmalige (!) premie van 500 euro.
Puur boerenbedrog, op het moment dat veel gezinnen kreunen onder  de snel oplopende levensduurte én de bedrijfswinsten historisch hoge toppen scheren.
Het is hoog tijd dat het bedrijfsleven uit zijn ivoren toren komt. Als het dat niet kan omwille van betrokkenheid bij de samenleving en men enkel oog heeft voor eigen gewin op korte termijn, moeten ze het dan maar doen omdat hun recepten de binnenlandse koopkracht zullen doen kelderen, zo schieten ze in eigen voet”, stelt ACV-voorzitter Marc Leemans vast.
De koek die we samen bakken wordt niet meer eerlijk verdeeld. Daarom moet de loonnormwet veranderd worden. Maar het probleem zit nog veel dieper dan de loonnormwet. De verdeling van welvaart trekt steeds schever. Met aan de ene kant verarming en uitsluiting van gewone mensen. Met een middenklasse waarvan het onderste deel ook alsmaar dieper wegzakt. Steeds meer gezinnen vragen zich af hoe ze alle rekeningen zullen blijven betalen. En aan de andere kant, een steeds grotere concentratie van inkomens en vermogens bij een elite. Daarom hebben we dringend nood aan meer herverdeling. En dan moeten we het hebben over belastingen”.
Het ACV stelt vast dat de regering De Croo werkt aan een hervorming van de belastingen en dat ze deze zomer ook werk maken wil van een groot koopkrachtplan. De regering kan van die twee beloftes makkelijk één strak plan maken. De oplossing zit in eerlijke bijdragen van hoge inkomens en vermogens.
Met een vermogensbelasting van 1% op de eerste schijf van 1.000.000 tot 1.500.000 euro, 1,25 % van 1.500.000 tot 2.000.000 euro en 1,5 % op alles daarboven. Geschatte opbrengst: 6 miljard euro. Als we een eerlijke fiscale bijdrage vragen aan inkomens uit speculatie, uit verhuur, uit vermogen, uit meerwaarden,... dan kan de belasting op hard werken naar omlaag.
Lees het persbericht van 14 juni 2022: "Tijd voor echte oplossingen, weg van het boerenbedrog" (pdf).
21/04/2022: Nationale werfdag bouw ACVBIE
Na twee jaar van noodgedwongen onderbreking omwille van de coronapandemie organiseert ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, opnieuw een nationale werfdag op donderdag 21 april. Ondermeer in Mechelen, Bornem en Puurs, Heist O/D Berg...


30/03/2022: Lage lonen stijgen vanaf 1 april
Vanaf 1 april krijgen heel wat werknemers wat meer op   hun rekening. Want op die dag worden de minimumlonen verhoogd, stijgt de werkbonus en daalt voor de meesten de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. Na jaren aandringen en onderhandelen kreeg het ACV dat voor elkaar. Deze loonsverhoging komt op een bijzonder welgekomen moment,  het leven is   voor veel mensen té duur geworden. Toch zijn deze verbeteringen, samen met de index en de loonstijgingen die onze onderhandelaars in de sectoren en bedrijven wisten te bekomen, onvoldoende om de sterke prijsstijgingen op te vangen. We blijven daarom druk zetten op extra tegemoetkomingen. En ijveren voor meer ruimte voor vrije loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven, wat nu verhinderd wordt door de loonnormwet. Terwijl de winstmarges van Belgische bedrijven historisch hoge toppen scheren.
22/04/2022: Provinciale betoging in Antwerpen tegen loonwet
Met meer dan 7000 betogers trokken van het Operaplein naar de Groenplaats om duidelijk te maken aan de regering dat de absurde loonwet van 1996 weg moet. Op 20 juni zal een grote betoging volgen in Brussel. Want deze wet moet dit jaar nog verdwijnen, anders zitten we tegen het einde van dit jaar opnieuw met grote problemen bij de onderhandelingen voor een nieuw IPA.
30/03/2022: Directie en vakbonden LYONDELL BASELL (Schulman Pl) bereiken ook een akkoord voor de bedienden. Akkoord werd goedgekeurd met 94%.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de bedienden, voorheen was dit ook gebeurd voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord werd ondertussen door het personeel goedgekeurd met 94%.
30/03/2022: Directie en vakbonden PRAYON bereiken nu ook een akkoord voor de bedienden.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord gekomen bij PRAYON in Puurs/Ruisbroek voor de bedienden. Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd ter stemming. Voorheen werd reeds een akkoord afgesloten voor de arbeiders, welke ook reeds werd goedgekeurd.
27/04/2022: Akkoord directie en vakbonden Qualiphar (arbeiders en bedienden)
De directie en de vakbonden zijn tot een akkoord gekomen bij Qualiphar in Bornem voor de arbeiders en bedienden.
01/03/2022: Directie en vakbonden EMB (SIOENGROEP) bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn  tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders en bedienden.  Deze besprekingen gebeurde samen. Het ontwerpakkoord is absoluut een verdedigbaar en evenwichtig akkoord. Het personeel heeft ondertussen (zowel bedienden als arbeiders) het ontwerpakkoord goedgekeurd.
14/01/2022: Klein Verlet voor vaccinatie verlengd!

De regeling klein verlet in het kader van de vaccinatie is verlengd tot en met 30 juni 2022. Daarnaast wordt er in een bijkomend recht op klein verlet voorzien. Zo heeft de werknemer dit recht ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt.  

21/02/2022: Directie en vakbonden TOYO INK EUROPE bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn voor het eerst via onderhandelingen op bedrijfsvlak gekomen tot een bedrijfsakkoord voor 2021-2022. De vakbonden konden zich vinden in dit akkoord.
09/03/2022: Directie en vakbonden LYONDELL BASELL (Schulman Pl) bereiken ontwerpakkoord voor de arbeiders. Ontwerpakkoord werd goedgekeurd met 80%.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord werd ondertussen door het personeel goedgekeurd met 80%. De bedienden zullen op 31/03 de onderhandelingen voeren om een ontwerpakkoord trachten te bereiken.
23/02/2022: Directie en vakbonden bij LONZA bereiken akkoord voor bedienden/kaderleden.
De directie en de vakbonden zijn na tot een ontwerpakkoord kunnen komen. Dit zal nu worden voorgelegd aan de bedienden/kaderleden. Voor het eerst werd er een opslag gerealiseerd buiten de Merit. Het is een kleine stap maar een belangrijk principe. Ontwerp werd ondertussen goedgekeurd!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud