Kort Nieuws - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Kort Nieuws

Bibliotheek
30/06/2022: Ontwerp sociaal akkoord voor 600.000 interimmers afgesloten
Op 30/06/2022 werd in het paritair comité interim een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten. Het is goed dat er opnieuw een akkoord is, dat was al van 2016 geleden. Het ACV is tevreden met de stappen die met dit akkoord gezet worden. Een aantal prangende en dringende zaken worden nu voor 600.000 interimmers geregeld. Tegelijk wacht nog heel veel werk voor het sociaal overleg in de sector. Het ACV wil dat er nu snel een akkoord komt rond het inperken van opeenvolgende dagcontracten, daarvoor lopen de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad. En ook de correcte toepassing van alle bestaande regels rond interimwerk moet nog veel beter.
27/07/2022: Economische uitbuiting en sociale dumping moeten stoppen!
Het nieuws over uitbuiting op de havenwerf van Borealis zindert nog na. Economische uitbuiting en sociale dumping zijn bijna business as usual geworden. Om de haverklap vallen er doden op de Belgische werven, vaak met buitenlandse arbeiders.
“De sociale uitbuiting en mensenhandel op de Borealis-werf toont aan dat de bouwsector in België steeds verder aan het verrotten is. Dergelijk misbruik is onaanvaardbaar en moet dringend stoppen, het is hoog tijd dat de spelregels veranderen!” benadrukt Patrick Vandenberghe, voorzitter van
ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE). Lees meer in het onderstaande persbericht.
20/06/2022: 80.000 betogers in Brussel tegen loonwet

Met meer dan 80.000 betogers trokken door Brussel. Dit was een duidelijk laatste signaal aan de Regering. Doe er wat aan of er komen hardere acties! Dat de actie of manifestatie op 20/06 werd gehouden was een duidelijk boodschap aan de politiek om tijdens de discussie in het parlement op 29/06! Indien de politiek niet wenst te luisteren naar de noden van de bevolking zullen er harde acties volgen.
NIEUWE ACV Brochures:

15/06/2022: Tijd voor echte oplossingen, weg van het boerenbedrog
Voka wil dat de lonen anderhalve indexsprong ondergaan, één indexsprong volstaat blijkbaar al niet meer. En tot 2028 zien ze ook geen ruimte voor loonsverhoging.  Samengevat: iemand met een mediaanloon (3.486 euro bruto per maand) die nog 20 jaar voltijds werkt, verliest minstens 27.023 euro brutoloon. En zal deze anderhalve indexsprong ook nog voelen in zijn of haar pensioen of andere uitkeringen uit de sociale zekerheid.  Voka meent dit zware en langdurig koopkrachtverlies te kunnen afkopen met een eenmalige (!) premie van 500 euro.
Puur boerenbedrog, op het moment dat veel gezinnen kreunen onder  de snel oplopende levensduurte én de bedrijfswinsten historisch hoge toppen scheren.
Het is hoog tijd dat het bedrijfsleven uit zijn ivoren toren komt. Als het dat niet kan omwille van betrokkenheid bij de samenleving en men enkel oog heeft voor eigen gewin op korte termijn, moeten ze het dan maar doen omdat hun recepten de binnenlandse koopkracht zullen doen kelderen, zo schieten ze in eigen voet”, stelt ACV-voorzitter Marc Leemans vast.
De koek die we samen bakken wordt niet meer eerlijk verdeeld. Daarom moet de loonnormwet veranderd worden. Maar het probleem zit nog veel dieper dan de loonnormwet. De verdeling van welvaart trekt steeds schever. Met aan de ene kant verarming en uitsluiting van gewone mensen. Met een middenklasse waarvan het onderste deel ook alsmaar dieper wegzakt. Steeds meer gezinnen vragen zich af hoe ze alle rekeningen zullen blijven betalen. En aan de andere kant, een steeds grotere concentratie van inkomens en vermogens bij een elite. Daarom hebben we dringend nood aan meer herverdeling. En dan moeten we het hebben over belastingen”.
Het ACV stelt vast dat de regering De Croo werkt aan een hervorming van de belastingen en dat ze deze zomer ook werk maken wil van een groot koopkrachtplan. De regering kan van die twee beloftes makkelijk één strak plan maken. De oplossing zit in eerlijke bijdragen van hoge inkomens en vermogens.
Met een vermogensbelasting van 1% op de eerste schijf van 1.000.000 tot 1.500.000 euro, 1,25 % van 1.500.000 tot 2.000.000 euro en 1,5 % op alles daarboven. Geschatte opbrengst: 6 miljard euro. Als we een eerlijke fiscale bijdrage vragen aan inkomens uit speculatie, uit verhuur, uit vermogen, uit meerwaarden,... dan kan de belasting op hard werken naar omlaag.
Lees het persbericht van 14 juni 2022: "Tijd voor echte oplossingen, weg van het boerenbedrog" (pdf).
21/04/2022: Nationale werfdag bouw ACVBIE
Na twee jaar van noodgedwongen onderbreking omwille van de coronapandemie organiseert ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, opnieuw een nationale werfdag op donderdag 21 april. Ondermeer in Mechelen, Bornem en Puurs, Heist O/D Berg...


30/03/2022: Lage lonen stijgen vanaf 1 april
Vanaf 1 april krijgen heel wat werknemers wat meer op   hun rekening. Want op die dag worden de minimumlonen verhoogd, stijgt de werkbonus en daalt voor de meesten de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid. Na jaren aandringen en onderhandelen kreeg het ACV dat voor elkaar. Deze loonsverhoging komt op een bijzonder welgekomen moment,  het leven is   voor veel mensen té duur geworden. Toch zijn deze verbeteringen, samen met de index en de loonstijgingen die onze onderhandelaars in de sectoren en bedrijven wisten te bekomen, onvoldoende om de sterke prijsstijgingen op te vangen. We blijven daarom druk zetten op extra tegemoetkomingen. En ijveren voor meer ruimte voor vrije loononderhandelingen in de sectoren en bedrijven, wat nu verhinderd wordt door de loonnormwet. Terwijl de winstmarges van Belgische bedrijven historisch hoge toppen scheren.
22/04/2022: Provinciale betoging in Antwerpen tegen loonwet
Met meer dan 7000 betogers trokken van het Operaplein naar de Groenplaats om duidelijk te maken aan de regering dat de absurde loonwet van 1996 weg moet. Op 20 juni zal een grote betoging volgen in Brussel. Want deze wet moet dit jaar nog verdwijnen, anders zitten we tegen het einde van dit jaar opnieuw met grote problemen bij de onderhandelingen voor een nieuw IPA.
30/03/2022: Directie en vakbonden LYONDELL BASELL (Schulman Pl) bereiken ook een akkoord voor de bedienden. Akkoord werd goedgekeurd met 94%.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de bedienden, voorheen was dit ook gebeurd voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord werd ondertussen door het personeel goedgekeurd met 94%.
30/03/2022: Directie en vakbonden PRAYON bereiken nu ook een akkoord voor de bedienden.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord gekomen bij PRAYON in Puurs/Ruisbroek voor de bedienden. Dit ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd ter stemming. Voorheen werd reeds een akkoord afgesloten voor de arbeiders, welke ook reeds werd goedgekeurd.
21/02/2022: Directie en vakbonden TOYO INK EUROPE bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn voor het eerst via onderhandelingen op bedrijfsvlak gekomen tot een bedrijfsakkoord voor 2021-2022. De vakbonden konden zich vinden in dit akkoord.
27/04/2022: Akkoord directie en vakbonden Qualiphar (arbeiders en bedienden)
De directie en de vakbonden zijn tot een akkoord gekomen bij Qualiphar in Bornem voor de arbeiders en bedienden.
01/03/2022: Directie en vakbonden EMB (SIOENGROEP) bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn  tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders en bedienden.  Deze besprekingen gebeurde samen. Het ontwerpakkoord is absoluut een verdedigbaar en evenwichtig akkoord. Het personeel heeft ondertussen (zowel bedienden als arbeiders) het ontwerpakkoord goedgekeurd.
14/01/2022: Klein Verlet voor vaccinatie verlengd!

De regeling klein verlet in het kader van de vaccinatie is verlengd tot en met 30 juni 2022. Daarnaast wordt er in een bijkomend recht op klein verlet voorzien. Zo heeft de werknemer dit recht ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont, te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zijn of haar volwassen kind met een beperking of een persoon over wie hij of zij de wettelijke voogdij heeft, begeleidt.  

09/03/2022: Directie en vakbonden LYONDELL BASELL (Schulman Pl) bereiken ontwerpakkoord voor de arbeiders. Ontwerpakkoord werd goedgekeurd met 80%.
De directie en de vakbonden zijn tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders. Het ontwerpakkoord werd ondertussen door het personeel goedgekeurd met 80%. De bedienden zullen op 31/03 de onderhandelingen voeren om een ontwerpakkoord trachten te bereiken.
23/02/2022: Directie en vakbonden bij LONZA bereiken akkoord voor bedienden/kaderleden.
De directie en de vakbonden zijn na tot een ontwerpakkoord kunnen komen. Dit zal nu worden voorgelegd aan de bedienden/kaderleden. Voor het eerst werd er een opslag gerealiseerd buiten de Merit. Het is een kleine stap maar een belangrijk principe. Ontwerp werd ondertussen goedgekeurd!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud