Actualiteit EMB - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit EMB

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op EMB doorgaan op 22 mei 2024.


17/10/2023: SIOEN Chemicals (EMB) uit Bornem schrapt 16 jobs! Geen akkoord bereikt over een sociaal plan.
Op 17/10 werd er geen akkoord bereikt voor een sociaal plan, voor eind van oktober moet de werkgever een verslag maken en overmaken aan het paritair comité 116/207.


27/09/2023: SIOEN Chemicals (EMB) uit Bornem schrapt 16 jobs! Verzoeningsbureau tikt werkgever op de vingers! Bedrijf moet overleg voeren!
Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van EMB uit Bornem, aangekondigd dat ze 16 banen willen schrappen. Dit met onmiddellijk ingang, hierdoor is er dus geen ruimte voor verder sociaal overleg. Daarom hebben de vakbonden een verzoening aangevraagd in Brussel. De verzoening op 4/10 leverde een PV op die de werkgever duidelijk terecht wees. De werkgever is nu gehouden om sociaal overleg te voeren. Dit staat gepland op 17/10.
27/09/2023: SIOEN Chemicals (EMB) uit Bornem schrapt 16 jobs!
Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van EMB uit Bornem, aangekondigd dat ze 16 banen willen schrappen. Dit met onmiddellijk ingang, hierdoor is er dus geen ruimte voor verder sociaal overleg. Daarom hebben de vakbonden besloten om bij hoogdringendheid een verzoening aan te vragen te Brussel.

01/03/2022: Directie en vakbonden EMB (SIOENGROEP) bereiken ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden.
De directie en de vakbonden zijn  tot een ontwerpakkoord kunnen komen voor de arbeiders en bedienden.  Deze besprekingen gebeurde samen. Het ontwerpakkoord is absoluut een verdedigbaar en evenwichtig akkoord. Het personeel heeft ondertussen (zowel bedienden als arbeiders) keurden het ontwerpakkoord goedgekeurd.
10/03/2021: Nieuwe Europese ondernemingsraad voor SIOEN
Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar onder druk van de Europese richtlijn en de wetgeving, is de Sioengroep overgegaan tot de oprichting van een EOR.  De meeste landen in Europa waar SIOEN een site bezit (productie of verkoopsorganisatie) zullen in deze EOR zetelen. Binnen België zullen de vestigingen van Ardooie, Moeskroen en Bornem vertegenwoordigd zijn. België heeft 5 mandaten in deze EOR.

Voor Bornem (EMB) zal Benny Gyselaers (ACV) zetelen in deze EOR SIOEN.

Sociale Verkiezingen op EMB
Op EMB zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 17/11/2020.


13/12/2019: Akkoord voor arbeiders en bedienden bij EMB
Op donderdag 12/12/2019 hebben de vakbonden de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021. De directie moest een nieuw mandaat moeten zoeken, de arbeiders hebben enkele dagen prikacties gevoerd! Op 12/12 werd eerst een akkoord bereikt voor de arbeiders en later op de avond ook voor de bedienden. Ondertussen werden deze akkoorden door de twee statuten goedgekeurd.
27/11/2019: Nog geen akkoord bij EMB, arbeiders prikken
Op woensdag 27/11/2019 hebben de vakbonden de onderhandelingen opgestart voor een nieuwe CAO 2020-2021. De directie moest een nieuw mandaat zoeken, want op dit ogenblik bleek er weinig ruimte. Op 12/12 zullen de onderhandelingen worden verdergezet, toch gingen de arbeiders over tot Prikacties om hun ongenoegen kenbaar te maken.
17/01/2018: Akkoord na staking bereikt en goedgekeurd bij EMB
De arbeiders hebben met een overgrote meerderheid het bereikte verzoeningsakkoord goedgekeurd . Alle eisen werden door de directie ingewilligd. Na het referendum ging de lateshift weer aan het werk.


16/01/2018: Arbeiders verwerpen ontwerpakkoord bij EMB
De arbeiders hebben met een overgrote meerderheid het bereikte ontwerpakkoord verworpen. Onmiddellijk hebben de arbeiders het werk spontaan neergelegd. Vakbonden en directie zaten ondertussen weer samen, maar zonder een definitief resultaat. De directie had nog geen bijkomend mandaat. de staking gaat momenteel door.


15/01/2018: Ontwerpakkoord bereikt bij EMB uit Bornem
Na het afspringen van de besprekingen op 13/12/2017, werd er een stakingsaanzegging gedaan door de vakbonden. Op 15/01/2018 gingen alle partijen weer aan tafel zitten en werd er uiteindelijk toch een ontwerpakkoord gesloten. Dit zal nu op 16/01 worden voorgelegd aan de arbeiders.

>> Pamflet vakbonden EMB - 15/01/2018 NEW

13/12/2017: CAO-onderhandelingen bij EMB uit Bornem afgesprongen, acties zijn mogelijk!
Na twee dagen onderhandelen tussen directie van EMB (Sioengroep) en de vakbonden zijn de onderhandelingen afgesprongen. Het mandaat van de directie bleek veel te beperkt en de vakbonden konden dit laatste werkgeversvoorstel niet verdedigen. De vakbonden roepen de directie nu op om de komende dagen te gebruiken om zich te bezinnen, want op 15/01/2018 loopt de stakingsaanzegging af en kunnen er allerlei acties volgen!

>> Pamflet vakbonden EMB - 13/12/2017

15/07/2016: Douchen in vuile omstandigheden op EMB te Bornem                   
Van al het vuile werk bij EMB en de vervuilende producten waarmee de arbeiders moeten werken is een douche geen overbodige luxe. Helaas is er weinig luxe te beleven bij de douche faciliteiten bij EMB. Het zijn viese en onhygenische plekken, broeiaarden van schimmel enz...
Het ACV klaagt deze omstandigheden al maanden aan via het comité P&B, maar de directie maakt er zich snel vanaf met een likje verf. Al gauw is het probleem van schimmel weer terug. De directie wil blijkbaar geen doortastende maatregelen nemen voor de arbeiders. Daarom heeft het ACV de arbeidsinspectie ingeschakeld om de zaak te bekijken en advies te verlenen. De arbeiders zijn deze situatie grondig beu!
10/07/2015: CAO 2015-2017 bereikt op EMB te Bornem
Makkelijk was het niet, maar we hebben een degelijk ontwerpakkoord bereikt op EMB te Bornem (dochteronderneming SIOENGROEP) . De uurlonen stijgen vanaf 1/7/2015 met 0,25 € en de maaltijdcheques stijgen van 7 € naar 8 € per gewerkte dag (vanaf 1/1/2016). Het personeel heeft na de toelichting onmiddellijk kunnen stemmen. Het akkoord werd met 85% goedgekeurd.

28/02/15:  Sioen springt hoger na winststijging


Bron: BELGA
Nieuwsblad

De beurs ontvangt de jaarcijfers van textielgroep Sioen Industries met open armen. De winstsprong met 15,5 procent naar 16,5 miljoen euro, duwt het aandeel rond 11 uur 5 procent hoger.

Op een zeer drukke resultatendag kwam ook Sioen met de cijfers. De omzet ging 1,1 procent hoger tot 326,6 miljoen euro, maar de winst ging veertienmaal sneller de hoogte in.

Het bedrijf dankt de prestaties onder meer aan een gestegen productie-efficiëntie in de apparel divisie en een “voortdurend rigoureus kostenbewustzijn”. Anderzijds was er de beslissing om de upgrade van een deel van de productielijn te versnellen, wat een eenmalige afschrijvingskost met zich meebracht.

Sioen stelt een brutodividend van 0,37 euro per aandeel voor, iets meer dan de 0,33 euro een jaar eerder.

Het bedrijf zegt nog te blijven werken aan de kostenefficiëntie, een uitgebreid productaanbod en een sterke focus op innovatie.

18/09/14: Gunther Spiessens verlaat EMB
Op het nieuws dat Gunther Spiessens een andere job heeft gevonden en dus EMB verlaat, kunnen we met gemengde gevoelens reageren.
Dat een geëngageerde kerel als Gunther het bedrijf verlaat is geen prettig nieuws! Gunther was jaren mee een sturende kracht binnen de ACV-ploeg op EMB.
Gunther stond steeds klaar om op te komen voor zijn collega's op EMB, maar ook daarbuiten konden wij als ACV op hem rekenen! Wij danken hem voor al zijn inzet.
Wij willen hem uiteraard het allerbeste wensen in zijn nieuwe uitdagingen en veel succes!

29/04/14: CAO-bonus 90 definitief afgesloten bij EMB
De CAO was reeds eender afgesloten, maar rond "bonus nummer 90" was er nog onduidelijkheid. De directie stelde bepaalde doelstellingen die volgens haar perfect haalbaar zouden zijn. Onmiddelijk bleken de cijfers volledig onrealistisch te zijn... de arbeiders vernamen dit nieuws en starten prikacties. De directie en de vakbonden hebben op 29/4 tot 's avonds overleg gehad om dit probleem op te lossen. De cijfers werden aangepast en de directie wenste de betaling niet meer per kwartaal toe te passen omdat bij slechtere kwartalen de betaling zou bemoeilijken. Daarom werd alles nu op jaarbasis gezet.

12/12/13: CAO EMB gesloten en goedgekeurd
De arbeiders bij EMB hebben het eender bereikte ontwerpakkoord massaal goedgekeurd. De teksten zullen nu in detail verder worden uitgeschreven en worden getekend. Op 27 februari 2014 werd de CAO getekend in Ardooie.

27/04/11: Korte staking bij EMB en verwerping ontwerpakkoord
Vroegeshift bij EMB (Sioengroep) uit Bornem weigerde het werk aan te vatten, aangepast ontwerp verworpen met 55,56%!
Op woensdag 27/4 bij de aanvang van de vroegeshift werd spontaan het werk niet aangevat. De ochtendploeg ging niet aan de slag maar verkoos om aan de poorten post te vatten van het bedrijf. Het is duidelijk dat de arbeiders niet blij zijn met het bereikte ontwerpakkoord tot CAO 2011-2013. De vakbonden hadden na lang en moeizaam onderhandelen, op 26/4 's avonds laat, een ontwerp afgesloten in de hoop dat dit toch genade zou vinden. De directie nodigde onmiddellijk op 27/4 de vakbonden weer uit om verder te onderhandelen. Na deze aanpassing werd het nieuwe ontwerpakkoord ter stemming voorgelegd aan de arbeiders. De arbeiders van EMB verwierpen het 2de ontwerp met 55,56 %!

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud