Actualiteit LYONDELL BASELL - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit LYONDELL BASELL

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op LYONDELL BASELL doorgaan op 23 mei 2024.

ARBEIDERS


BEDIENDEN

18/10/2019: Bereikte akkoord goedgekeurd voor de bedienden en kaderleden bij Schulman Plastics
Op 14 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 gevoerd voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en dit werd ondertussen met zeer grote meerderheid goedgekeurd!

14/10/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de bedienden en kaderleden bij Schulman Plastics
Op 14 oktober 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 gevoerd voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en dit zal nu worden voorgelegd aabn de bedienden en kaderleden. Dinsdag 15/10 zal de uitslag bekend zijn.

27/09/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders bij Schulman Plastics
Op 26 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 opgestart voor de arbeiders. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en door de arbeiders ondertussen goedgekeurd met 84%.

26/09/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders bij Schulman Plastics
Op 26 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 opgestart voor de arbeiders. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en door de arbeiders ondertussen goedgekeurd met 84%. Het ontwerpakkoord omvat:
    • Uurlonen stijgen vanaf 1 januari 2019 met 0,40 € per uur.
    • Eindejaarspremie zal worden opgetrokken naar 230 uren met de mogelijkheid tot de keuze om 48 uren daarvan op te nemen in bijkomende betaalde dagen.
    • SWT: toepassing van alle systemen en bijpassing te verhogen naar 85%.
    • ECOCHEQUES: 250 euro in 2019 en 250 euro in 2020 (vanaf heden recurrent)
    • Groepsverzekering: Stappen in de harmonisering met de bedienden (1900 euro in 2019 en 1950 euro in 2020)26/09/2019: Onderhandelingen gestart voor de arbeiders bij Schulman Plastics
Op 26 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij Schulman Plastics te Bornem de CAO onderhandelingen 2019-2020 opgestart voor de arbeiders.
Sinds de overname van het bedrijf door Lyondell Basell zijn de zaken er niet makkelijker op geworden. Afwachten of er een akkoord kan worden bereikt...
28/11/2018: A.Schulman Plastics moet fout toegeven tijdens verzoening op Paritair Comité scheikunde!
De directie heeft alles geprobeerd om haar gelijk te halen dat het ontslag van 4 bedienden geen economische redenen was. Dit begrip moest men al snel laten varen. Het erkennen dat de directie in de fout is gegaan door zonder overleg met de vakbonden deze bedienden te ontslaan was een zeer moeilijke bevalling. De verzoening ging van start op maandagmorgen 26/11 en duurde tot bijna middernacht. Uiteindelijk werd de verzoening afgesloten met een PV van verzoning, waarbij de directie aangeeft een foutieve inschatting te hebben gemaakt, er met bijkomende besprekingen op bedrijfsvlak een aantal afspraken voor de getroffen werknemers kunnen worden gemaakt. Ook naar de toekomst beloofde het management de afspraken correct te zullen nakomen!


17/10/2018: A.Schulman Plastics ontslaat personeel zonder overleg met vakbonden
De overname  van A.Schulman Plastics door Chemiereus en plastic-producent LyondellBasell is nog maar net afgerond en de woorden uitgesproken dat alles ongewijzigd zou blijven, of de eerste ontslagen kondigen zich aan.
Het is blijkbaar een uitdrukkelijk wens van de nieuwe eigenaar om binnen Schulman Plastics een grote kuis te houden en onmiddellijk te gaan besparen op personeel, ongeacht de haalbaarheid.
De beslissing om op 15/10 een 4 functies te deleten en daarbij 4 bedienden zonder enige sociaal overleg op straat te smijten is gewoon schandalig. Medewerkers met meer dan 30 jaar anciënniteit dat doe je gewoon niet! De vakbonden zijn verbolgen over deze stijl en laten dit niet zomaar gebeuren. De vakbonden hebben nu het ongenoegen neergeschreven in een open brief aan het mangament en het personeel. De vakbonden zullen zich nu verder beraden en verdere stappen zetten, rekeninghoudende met de reactie van het management op de open brief!
UPDATE: Vakbonden hebben op 24/10/2018 een gesprek gehad met de directie, er werd akte genomen van de vragen en deze zullen naar het hoger management in de US worden doorgespeeld. Ondertussen hebben de vakbonden wel de verzoening aangevraagd voor de inbreuk op de sector en bedrijfsakkoorden. Deze verzoening is gepland op 26/11/2018 te Brussel.

22/08/2018: A.Schulman Plastics definitief overgenomen door LyondellBasell
De overname  van A.Schulman Plastics door Chemiereus en plastic-producent LyondellBasell werd goedgekeurd. Schulman Pl heeft een belangrijke productievestiging in Bornem. Voor de site Bornem zou er momenteel niks wijzigen, de naam zou eveneens blijven bestaan.
LyondellBasell heeft heel de A. Schulman-groep overgenomen voor een prijs van 2,25 miljard dollar en ieder aandeel aan 42 dollar.
Vanaf heden zal Schulman Pl deel uitmaken van het ‘Advanced Polymer Solutions (APS)’ segment, waarin ook hun huidige compounding, catalloy en polybutene business behoren. Met de overname van A Schulman wil LyondellBasell zich sterker profileren naar een bredere markt (packaging, building and constructions, agri,...).

15/02/2018: A.Schulman Plastics overgenomen door LyondellBasell
Vandaag geraakte bekend dat de Chemiereus en plastic-producent LyondellBasell het Amerikaanse bedrijf A.Schulman Plastics overgenomen. Schulman Pl heeft een belangrijke productievestiging in Bornem. Voor de site Bornem zou er momenteel niks wijzigen, de naam zou eveneens blijven bestaan.
LyondellBasell heeft heel de A. Schulman-groep overgenomen voor een prijs van 2,25 miljard dollar en ieder aandeel aan 42 dollar.


03/10/2017: Update: Ontwerpakkoord bereikt bij Schulman Plastics onderdruk van staking
Bij Schulman Plastics te Bornem werd uiteindelijk toch een ontwerpakkoord bereikt onder druk van een staking. Na een ruimer mandaat van de Europese directie kon uiteindeijk een ontwerpakkoord worden bereikt met inhoud. Het ontwerp zal nu aan de arbeiders worden voorgelegd. Ondertussen keurde een nipte meerderheid het ontwerpakkoord goed met 55%.


02/10/2017: Ontwerpakkoord bereikt bij Schulman Plastics onderdruk van staking
Bij Schulman Plastics te Bornem werd uiteindelijk toch een ontwerpakkoord bereikt onder druk van een staking. Na een ruimer mandaat van de Europese directie kon uiteindeijk een ontwerpakkoord worden bereikt met inhoud. Het ontwerp zal nu aan de arbeiders worden voorgelegd. Dinsdag 3/10 zal de uitslag van het referendum gekend zijn.


29/09/2017: CAO-besprekingen afgesprongen bij Schulman Plastics te Bornem, arbeiders leggen het werk neer!

Bij Schulman Plastics te Bornem kon er geen akkoord worden bereikt, daar de directie geen mandaat had gekregen om met de vakbonden te onderhandelen. Het was zeer pover wat op de tafel lag, de vakbonden konden onmogelijk met dit voorstel leven. De arbeiders hebben onmiddellijk het werk neergelegd uit onvrede met de houding van dit management. Ondertussen starten de ploegen niet meer op en keren de arbeiders weer huiswaarts.
>> Artikel GVA - 30/09/2017

21/09/2017: Nog geen akkoord bij Schulman Plastics te Bornem.
Bij Schulman Plastics te Bornem kon nog geen akkoord worden bereikt, gezien de directie onmiddellijk aangaf de voorziene loonnorm zelf niet te willen invullen. De belangrijkste punten van de vakbondseisen waren niet bespreekbaar. De directie zal nu een nieuw mandaat vragen aan de Europese directie en vrijdag 29/9 opnieuw rond de tafel zitten met de vakbonden.
08/11/2016: Besprekingen bij Schulman Plastics afgerond
De directie van Schulman Plastics (in aanwezigheid van het Europese management, als ook iemand van het hoofdhuis uit US) heeft de besprekingen afgerond met de vakbonden op 7/11. Van de intentie van het management om 12 ontslagen door te voeren, werden dit na de verschillende besprekingen uiteindelijk teruggebracht op 4 bediende functies. Waarschijnlijk kan 1 persoon op SWT en kan 1 persoon een openstaande vacature invullen. Zo spreken wij dan nog van 2 bedienden waar geen oplossing voor kon worden gevonden. De directie wenste hier de discussie te stoppen en wenst deze ontslagen door te voeren voor het einde van deze maand. Vakbonden van arbeiders en bedienden hebben samen gestreden om zoveel mogelijk banen te redden. Door onze gemeenschappelijke houding in dit dossier werden heel wat banen gered. De bedienden bekijken nu wat ze verder zullen ondernemen.
17/10/2016: Schulman Plastics gaat wereldwijd besparen, 12 functies verdwijnen in Bornem
Nadat de directie van Schulman Plastics de vakbonden informeel had geïnformeerd over een mogelijke herstructurering met jobverlies, werd er op maandag 17/10 meer duidelijkheid gegeven!
De directie wil in het kader van een globale besparingsgolf, 12 functies schrappen in Bornem. Door nog twee openstaande vacatures komt het dus op een netto van 10 functies die worden geschrapt. De vakbonden zullen met de directie nu de komende weken naar oplossingen zoeken.

13/10/2016: Schulman Plastics wil weer banen schrappen in Bornem
De directie van Schulman Plastics heeft de vakbonden informeel geïnformeerd over een mogelijke herstructurering met mogelijk jobverlies.

De vakbonden zien geen elementen om ontslagen door te voeren.

De directie heeft naar de vakbonden geluisterd en zullen op een bijzondere OR, gepland voor 17/10/2016, meer informatie verstrekken en hun plan verduidelijken.

Daarna start het sociaal overleg tussen directie en vakbonden! Zal zeker worden vervolgd...

11/01/2016: Protocol gesloten tussen directie en vakbonden bij Schulman Plastics voor een nieuwe functieclassificatiesysteem voor de arbeiders
De vakbonden hebben na een ganse dag bespreking een protocol gesloten om de procedure op te starten voor een nieuwe functieclassificatiesysteem voor de arbeiders. Voorheen werd dit ook reeds opgestart voor de bedienden.
Het kader of krijtlijnen zijn nu getrokken, de begeleidingscommissie zal nu het ganse proces bewaken. De rol van de vakbonden in de commissie is om de belangen van de werknemers te bewaken tijdens dit vrij technisch proces.
10/09/2015: (Update) Ontwerpakkoord bereikt bij Schulman, staking vermeden!
De vakbonden voor de arbeiders hebben na dagen onderhandelen, uiteindelijk met de Europese directie een ontwerpakkoord bereikt voor de site Bornem. Het ontwerpakkoord werd in een referendum goedgekeurd met 73,83%.
>> Ontwerpakkoord 9/9/2015
09/09/2015: Ontwerpakkoord bereikt bij Schulman, staking vermeden!
De vakbonden voor de arbeiders hebben na dagen onderhandelen, uiteindelijk met de Europese directie een ontwerpakkoord bereikt voor de site Bornem. Het ontwerpakkoord zal nu in een referendum worden voorgelegd.
>> Ontwerpakkoord 9/9/2015
02/09/2015: CAO-onderhandelingen springen af bij Schulman Plastics te Bornem
Het nieuwe managementteam wil enkel nog spreken over een individuele verloning en niet meer over een collectieve opslag in het uurloon. Dit dan pas vanaf de invoering van het nieuwe functieclassificatiesysteem binnen vermoedelijk een 2 a 3 jaren. Deze houding en de aanhoudende besluiteloosheid, waardoor er reeds 9 maanden geen CAO meer is op het bedrijf, was de maat vol voor de vakbonden. Een stakingsaanzegging werd gegeven, deze zal aflopen op 15/09/2015. De bal ligt nu in het kamp van de directie om alsnog voor 16/9 een initiatief te nemen! De vakbonden staan open voor verder overleg op basis van de ingestuurde eisenbundel.
31/10/2014: Speciale meeting directie Schulman en vakbonden aangaande herstructurering te Bornem.
op een speciale vergadering  op vrijdag 31/10/2014 wil de directie met de vakbonden overleggen hoe men de 15 vrijgekomen medewerkers door de herstructurering zal plaatsen. Volgens ons kunnen alle medewerkers perfect worden geplaatst.

20/10/2014: Op een extra OR bij Schulman Plastics uit Bornem, deelde de Europese directie mede dat zij overgaan tot sluiting van het kleurenlabo.
Op een bijzondere OR (20/10/2014) deelde de Europese directie mede dat het kleurenlabo zal worden gecentraliseerd in Opgladbeek en dus zal sluiten in Bornem. Hierdoor zullen de 15 getroffen functies wegvallen. Na aandringen van de vakbonden werd er niet overgegaan tot afdankingen van deze 15 medewerkers, maar zal naar een gepaste betrekking worden gezocht binnen de onderneming. De Europese directie verliet de OR vroegtijdig want zij moesten in de namiddag eveneens slecht nieuws gaan brengen in Frankrijk en Duitsland. Het is duidelijk dat de crisis ook Schulman Plastics niet spaart en de directie na de aankondiging van een belangrijke investering in Bornem, nu de handrem optrekt om te besparen op de kosten.

Er zal nu voor de 10 bedienden en 5 arbeiders een andere gepaste functie worden gezocht. Tegen uiterlijk 15/11/2014 zou daar duidelijkheid over moeten zijn!

20/10/2014: Bijzondere OR gepland bij Schulman Plastics Bornem

Er is een bijzondere OR gepland op de onderneming Schulman Plastics te Bornem op maandag 20 oktober 2014. Hierbij zal de Europese top bij aanwezig zijn! 

02/04/2014: Schulman Plastics gaat bijna 5 miljoen euro investeren in Bornem

Op een bijzondere OR heeft de Europese directie samen met de lokale directie te Bornem de grootste investering in de geschiedenis van Schulman aangekondigd. Bijna 5 miljoen euro zal de directie op tafel leggen om van de site in Bornem een hoge kwaliteitsfabriek te maken inzake productie. Anderzijds wil de multinational de site in Bornem ook het centrum maken van ontwikkeling en onderzoek. Schulman wil zich ook toeleggen op verpakking voor de farma-industrie. Op termijn zullen er ook jobs bijkomen. Voor het ACV komt de directie op dit ogenblik haar belofte na om de nodige investeringen te doen die broodnodig waren voor de toekomst van de site.

20/11/2013: Besprekingen functieclassificatie op 2 december 2013

De opstart gesprekken om te komen tot een nieuwe functieclassificatie zijn gepland op 2 december 2013. De verdere besprekingen werden uitgesteld tot mei 2014, daar de directie nog niet klaar was met haar organisatie.

21/09/2013: "Haal De Lijn over de brug" voeren actie!

De werkgroep "Haal De Lijn over de brug" heeft de week van de mobiliteit afgesloten met persconfrentie en actie!
Op vrijdag 20/9 heeft de werkgroep, die al enkele jaren een stevig dossier hebben opgebouwd, een persconferentie gehouden op het bedrijf Schulman Plastics te Bornem. De Lijn wil koppig maar geen buslijn inleggen om de verbinding mogelijk te maken van over het water (Temse/Kruibeke) en Bornem. De regio is sterk met elkaar verbonden en vele mensen vanover het water komen werken, naar het ziekenhuis in Bornem maar moeten nu daarvoor zo'n omweg maken dat het niet doenbaar is. Bedrijven steunden samn met de Kamer van Koophandel deze eis, want heel wat werknemers komen van over het water werken in bedrijven te Bornem (Industriegebied van de Rijksweg). De Lijn en de politiek doet niks in dit dossier, wat te betreuren is en onbegrijpelijk. De werkgroep wenste met haar persmoment en actie haar ontgoocheling te demonstreren. Wil men nu niet luisteren naar dit goed dossier, volgen er hardere acties!

17/06/2013: Ontwerpakkoord CAO Schulman goedgekeurd!

Het ontwerpakkoord bereikt tussen vakbonden en directie bij Schulman Plastics uit Bornem is voorgelegd aan de arbeiders en is aangenomen met 72,8 %.
Het heeft heel wat maanden in beslag genomen maar er is een akkoord dat werd goedgekeurd door 72,8% van de arbeiders. De directie wou eerst niet praten over een eisenbundel vanwege de arbeiders, maar wou enkel praten over flexibiliteit. Indien de vakbonden niet zouden meestappen in het plan werd door de directie geen garantie gegeven naar de toekomst en mogelijk noodzakelijke investering. De vakbonden drongen aan op een meer realistisch plan voor vergaande flex en de garanties voor investeringen in de site van Bornem. De directie vanuit Duitsland kon dit toch eenigzins toezeggen. Tevens werden punten van de vakbonden ingewilligd. Het akkoord kan nu worden getekend en in uitvoering worden gebracht.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud