Actualiteit Xella - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Xella

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op XELLA doorgaan op 23 mei 2024.


12/01/2024: Eerste tewerkstellingscel op Xella na ontslagen!
De tewerkstellingscel werd voor de eerste keer bij elkaar geroepen op Xella, in deze cel zitten de VDAB, outplacementkantoor, vakbonden en de werkgever.
Er werd een stand van zaken opgemaakt van alle ontslagen werknemers en hun hertewerkstelling. Ondertussen hebben alle werknemers die werden getroffen door deze sluiting van de productie, het bedrijf verlaten.
03/10/2023: Directie en vakbonden bereiken sociaal akkoord voor de getroffen werknemers!
De vakbonden en de directie hebben op 2 oktober opnieuw rond de tafel gezeten om een sociaal plan af te sluiten. De directie had op vraag van de vakbonden een nieuw mandaat gekregen van Duitsland. Na moeizame besprekingen werd en de late uurtjes een akkoord gesloten. Op vrijdag 6 oktober zal er nog een BOR zijn om de procedure af te sluiten.  Er zullen uiteindelijk een 52 medewerkers hun baan verliezen bij Xella.  

19/09/2023: Directie en vakbonden bereiken geen akkoord over een sociaal plan! Werknemers zijn ontgoocheld en gaan actie voeren!
De vakbonden en de directie hebben heel intensief vergaderd om te komen tot een sociaal plan voor alle getroffen medewerkers. Ook voor de blijvers in de logistieke hub worden duidelijke garanties gevraagd. De directie bleek geen mandaat te hebben voor een deftig sociaal plan. Daarom zijn de besprekingen momenteel afgesprongen. De werknemers voeren vanaf nu prikacties en er worden vanaf nu ook geen producten meer uitgeleverd. Dit zal betekenen dat bouwwerven geen materiaal meer zullen verkrijgen!

05/09/2023: Directie wil productie bij XELLA Beton tegen eind 2023 sluiten! Onderhandelingen opgestart.
In een bijzonder OR (11/07/2023) heeft de directie de intentie bekend gemaakt dat Xella haar productie volledig stopt in Burcht. Dit zal gebeuren tegen het einde van dit jaar. Hierbij verliezen 61 medewerkers hun baan van de 152 werknemers. De site zal nog enkel dienst doen als logistieke en distributie hub. Het personeel was enorm aangeslagen en boos, waarop het bouwverlof voor de werknemers nu met een week werd vervroegd.
Er werden al enkele bijzondere OR's gehouden in het wettelijk proces van "informatie en consultatie". Daarnaast zullen de vakbonden ook het sociaal overleg opstarten om te komen tot een enveloppe voor de getroffen werknemers.
De eisenbundel werd ondertussen overgemaakt aan de directie. Op 18/09 zal een volgende BOR en onderhandelingen voor een sociaal plan plaatsvinden. Op 6/09 eveneens  een BOR als een onderhandeling plaatsvinden over een sociaal plan.
11/08/2023: Directie wil productie bij XELLA Beton tegen eind 2023 sluiten!
In een bijzonder OR heeft de directie de intentie bekend gemaakt dat Xella haar productie volledig stopt in Burcht. Dit zal gebeuren tegen het einde van dit jaar. Hierbij verliezen 61 medewerkers hun baan van de 152 werknemers. De site zal nog enkel dienst doen als logistieke en distributie hub. Het personeel was enorm aangeslagen en boos, waarop het bouwverlof voor de werknemers nu met een week werd vervroegd.
Op 7 augustus heeft de eerstvolgende bijzondere OR plaatsgevonden in het wettelijk proces van "informatie en consultatie". Daarnaast zullen de vakbonden ook het sociaal overleg opstarten om te komen tot een enveloppe voor de getroffen werknemers.
De eisenbundel werd ondertussen overgemaakt aan de directie. Op 5/09 zal een volgende BOR plaatsvinden. Op 6/09 zal een eerste onderhandeling plaatsvinden over een mogelijk sociaal plan.


11/07/2023: Op de Vlaamse feestdag werd op een bijzondere OR bij Xella slecht nieuws medegedeeld.
In een bijzonder OR heeft de directie de intentie bekend gemaakt dat Xella haar productie volledig stopt in Burcht. Dit zal gebeuren tegen het einde van dit jaar. Hierbij verliezen 61 medewerkers hun baan van de 152 werknemers. De site zal nog enkel dienst doen als logistieke en distributie hub. Het personeel was enorm aangeslagen en boos, waarop het bouwverlof voor de werknemers nu met een week werd vervroegd.
Op 7 augustus zal de eerstvolgende bijzondere OR doorgaan in het wettelijk proces van "informatie en consultatie". Daarnaast zullen de vakbonden ook het sociaal overleg opstarten om te komen tot een enveloppe voor de getroffen werknemers.


Sociale onrust bij Xella na oorlogsverklaring directie aan de vakbonden!
Sociale Verkiezingen op XELLA
Op XELLA zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 17/11/2020.


08/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 hebben de vakbonden en de directie opnieuw rond de tafel gezeten verder overleg.
De directie herbevestigde haar intenties en wenst geen collectief ontslag aan te vragen, gezien ze volgens haar iedere getroffen medewerker kan herplaatsen en er ook medewerkers vrijwillig wensen te vertrekken. Indien zich toch nog problemen zouden stellen zal men op dat ogenblik opnieuw rond de tafel gaan zitten.
Op 26 april zullen vakbonden en directie opnieuw samenkomen voor verder overleg en zal de lijst zijn vastgelegd van iedere getroffen werknemer die al dan niet werd geplaatst in een nieuwe functie, als ook zijn eventueel loonverschil. De vakbonden eisen hier compensaties, de directie meent dat het verlies van de ploegentoeslag of weekendwerk niet kan worden gecompenseerd.
02/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 zullen vakbonden en directie opnieuw rond de tafel gaan zitten voor verder overleg.

18/10/2011: Ontwerpakkoord bereikt bij Xella

Bij de betonproducent Xella uit Burcht werd op17/10 nog acties gehouden, op 18/10 werd na een lange onderhandeling een ontwerpakkoord gesloten!

Op 18/10 werden CAO-besprekingen tussen directie en vakbonden gehouden met het duidelijke doel om te komen tot een akkoord. Na vele uren van onderhandelen werd er uiteindelijk na 4 jaar weer een ontwerpakkoord gesloten. Dit akkoord loopt tot eind 2014 en de vakbonden zullen dit akkoord dan ook verdedigen. Er werden zeer duidelijke verbeteringen aangebracht tegenover voorgaande teksten en de koopkracht werd ingevuld bij zowel de week arbeiders als de weekendploeg. De vakbonden zullen de arbeiders donderdag toelichting geven en aansluitend een referendum houden.
17/10/2011: Harde acties bij Xella, besprekingen op 18/10

Bij de betonproducent Xella uit Burcht werd op 17/10 door het personeel overgegaan naar harde acties !

Het personeel is de spelletjes grondig beu die de directie (Nederlandse directie) aan het spelen is! De directie wil maar geen deftig overleg om te komen tot een nieuwe CAO. Tevens wil de directie dat er heel wat bestaande zaken moeten worden teruggeschroefd. Onaanvaardbaar voor de arbeiders.
Op 18/10 starten besprekingen tussen directie en vakbonden, hopende dat de directie nu wel zal opdagen en een mandaat heeft om effectief te onderhandelen!

13/10/2011: Sociale onrust dreigt bij Xella

Al een geruime tijd wordt er poging ondernomen om een nieuwe CAO te sluiten, helaas de directie uit Nederland wil niet mee!
Er is al een keer actie gevoerd, maar de directie wil niet echt werken aan een onderhandelde oplossing! Vandaag, 13 oktober 2011, beloofde de directie opnieuw rond de tafel te zitten. Maar de Nederlandse directie stuurde haar kat! Dit zet kwaad bloed bij vakbonden en de werknemers.
Een hard conflict staat er aan te komen! Wordt zeker vervolgd...


ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud