Actualiteit Xella - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Xella

Sociale Verkiezingen op XELLA
Op XELLA zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 17/11/2020.


08/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 hebben de vakbonden en de directie opnieuw rond de tafel gezeten verder overleg.
De directie herbevestigde haar intenties en wenst geen collectief ontslag aan te vragen, gezien ze volgens haar iedere getroffen medewerker kan herplaatsen en er ook medewerkers vrijwillig wensen te vertrekken. Indien zich toch nog problemen zouden stellen zal men op dat ogenblik opnieuw rond de tafel gaan zitten.
Op 26 april zullen vakbonden en directie opnieuw samenkomen voor verder overleg en zal de lijst zijn vastgelegd van iedere getroffen werknemer die al dan niet werd geplaatst in een nieuwe functie, als ook zijn eventueel loonverschil. De vakbonden eisen hier compensaties, de directie meent dat het verlies van de ploegentoeslag of weekendwerk niet kan worden gecompenseerd.
02/04/2019: Xella uit Zwijndrecht sluit zijn afdeling betonplaten
Op een bijzondere OR maakte de directie van Xella de beslissing bekend dat zij de afdeling betonplaten wensen te sluiten tegen 30 april 2019. Door de herstructurering sneuvelen er 20 functies.
Volgens de directie is het door een krimpende markt in België dat de beslissing werd genomen. Op een syndicaal overleg op 2 april j.l. met de vakbonden bleek dat de directie de regels van collectief ontslag nog moeten bekijken.  Op 8 april 2019 zullen vakbonden en directie opnieuw rond de tafel gaan zitten voor verder overleg.

18/10/2011: Ontwerpakkoord bereikt bij Xella

Bij de betonproducent Xella uit Burcht werd op17/10 nog acties gehouden, op 18/10 werd na een lange onderhandeling een ontwerpakkoord gesloten!

Op 18/10 werden CAO-besprekingen tussen directie en vakbonden gehouden met het duidelijke doel om te komen tot een akkoord. Na vele uren van onderhandelen werd er uiteindelijk na 4 jaar weer een ontwerpakkoord gesloten. Dit akkoord loopt tot eind 2014 en de vakbonden zullen dit akkoord dan ook verdedigen. Er werden zeer duidelijke verbeteringen aangebracht tegenover voorgaande teksten en de koopkracht werd ingevuld bij zowel de week arbeiders als de weekendploeg. De vakbonden zullen de arbeiders donderdag toelichting geven en aansluitend een referendum houden.
17/10/2011: Harde acties bij Xella, besprekingen op 18/10

Bij de betonproducent Xella uit Burcht werd op 17/10 door het personeel overgegaan naar harde acties !

Het personeel is de spelletjes grondig beu die de directie (Nederlandse directie) aan het spelen is! De directie wil maar geen deftig overleg om te komen tot een nieuwe CAO. Tevens wil de directie dat er heel wat bestaande zaken moeten worden teruggeschroefd. Onaanvaardbaar voor de arbeiders.
Op 18/10 starten besprekingen tussen directie en vakbonden, hopende dat de directie nu wel zal opdagen en een mandaat heeft om effectief te onderhandelen!

13/10/2011: Sociale onrust dreigt bij Xella

Al een geruime tijd wordt er poging ondernomen om een nieuwe CAO te sluiten, helaas de directie uit Nederland wil niet mee!
Er is al een keer actie gevoerd, maar de directie wil niet echt werken aan een onderhandelde oplossing! Vandaag, 13 oktober 2011, beloofde de directie opnieuw rond de tafel te zitten. Maar de Nederlandse directie stuurde haar kat! Dit zet kwaad bloed bij vakbonden en de werknemers.
Een hard conflict staat er aan te komen! Wordt zeker vervolgd...


ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud