Actualiteit Vink - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Vink

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op VINK doorgaan op 17 mei 2024.

07/09/2023: ACV voert actie aan de poorten van VINK aangaande "pesten op het werk"
Op donderdag 7/09/2023 voerden ACV militanten actie aan de poorten van VINK uit Heist O/D Berg. Thema was pesten op het werk. Het ACV is de mening toegedaan dat er niet voldoende doortastend word opgetreden tegen laakbaar pestgedrag van sommige medewerkers. De boodschap is dat niemand het zwarte schaap wil zijn, dat pesters eens nadenken over hun daden en de conseqeunties hiervan.
Er werden pamfletten en een sleutelhanger in de vorm van een zwart schaapje uitgedeeld.
07/01/2022: Akkoord afgesloten bij VINK voor arbeiders en bedienden!
Op 07/01/2022 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en voor de bedienden  voor 2021-2023.
Sociale Verkiezingen op VINK
Op Vink zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 20/11/2020.


30/09/2019: Ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en bedienden bij VINK
Op 30 september 2019 hebben de vakbonden en werkgever bij VINK uit Heist O/D Berg de CAO onderhandelingen 2019-2021 gevoerd voor arbeiders en bedienden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt ondanks de zeer moeilijke onderhandelingen. Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan arbeiders en bedienden.

15/12/2017: After Work Party voor alle werknemers regio Heist O/D Berg
Op 18/01/2018 nodigt het ACV alle werknemers uit op een After Work Party in de Sonybel Studio's. Alle werknemers van VINK zijn dus vanharte welkom om te klinken op het nieuwe jaar! Gelieve wel in te schrijven!

>> Flyer met inschrijvingsformulier "After Work Party ACV"
30/06/2015: Ontwerpakkoord bereikt bij VINK in Heist O/D Berg
Op 30/6/2015 bereikten vakbonden van arbeiders en bedienden, een ontwerpakkoord tot CAO 2015-2017, met de directie van VINK. Het ontwerp zal nu worden voorgelegd aan het personeel.
De CAO werd ondertussen opgemaakt en zal eerstdaags worden getekend.

26/02/2014: Ontwerpakkoord bereikt bij VINK

Bij VINK uit Heist O/D Berg werd er op 26/2 een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders en bedienden! Het bereikte ontwerpakkoord zal eerstdaags worden voorgelegd aan het personeel.

10/12/2012: Versterking voor bewerkt produkt bij Vink

Na wat discussie en vele vragen over de afdeling Bewerkt produkt, schept directie duidelijkheid!
Op een meeting tussen directie en vakbonden werd door de directie de beslissing medegedeeld dat de afdeling "Bewerkt Produkt" zal worden versterkt door de divisie nog meer te verzelfstandigen onder leiding van een nieuwe divisiemanager. Hierdoor is er voor de medewerkers uit de afdeling meer duidelijkheid over het verderzetten en verder uitbouwen van de afdeling.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud