Jobstudenten - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Jobstudenten

Wetgeving
Wil je iets bijverdienen als jobstudent? Dan ken je best je rechten en plichten. We bundelen ze in 10 handige vragen!Vanaf welke leeftijd mag ik werken als jobstudent?
Om te kunnen werken via een studentenovereenkomst moet je aan drie voorwaarden voldoen:

  • Je bent minstens 15 jaar.
  • Je zit minstens in het derde jaar secundair onderwijs.
  • Je volgt voltijds of deeltijds onderwijs.

Wanneer mag ik als jobstudent werken?
Met een studentencontract mag je tijdens het hele kalenderjaar werken. Studentenwerk is dus niet beperkt tot de zomermaanden.
Is er een proefperiode?
De eerste drie werkdagen van een studentenjob vormen een proefperiode. In die periode kan zowel de werkgever als de jobstudent de overeenkomst onmiddellijk stopzetten.

Hoeveel ga ik verdienen?
Je loon hangt af van je functie, leeftijd en de sector of het bedrijf waarin je werkt. Als er geen loonregeling is en je minstens één maand als jobstudent werkt, heb je recht op het gewaarborgd minimumloon. Overuren (meer dan 9 uur per dag of 40 uur per week) moeten extra betaald worden. Overuren op zon- en feestdagen worden dubbel betaald.

Hoeveel uren mag ik werken?
Als jobstudent kan je 475 uren werken met een lagere socialezekerheidsbijdrage van 2,71 procent. Je mag meer werken, maar dan betaal je een bijdrage van 13,07 procent. Op www.studentatwork. be vind je een persoonlijke 475-urenteller. Tip: als jobstudent in de horeca kun je ook kiezen voor 50 dagen gelegenheidsarbeid of gaan voor een combinatie van de twee telsystemen.

Hoe zit het met de belastingen?
Het loon dat je verdient kan gevolgen hebben voor de belastingen die je ouders én jijzelf moeten betalen. Tot een maximumbedrag aan eigen inkomsten ben je thuis fiscaal ten laste. Overschrijd je die drempel, dan betalen je ouders meer belastingen. Voor het inkomstenjaar 2018 bedraagt het maximum:

  • Als kind van een gehuwd koppel: 3 270 euro netto belastbaar inkomen
  • Als kind van een alleenstaande: 4 720 euro netto belastbaar inkomen

Als jobstudent betaal je pas belastingen als je netto bestaansmiddelen in 2018 hoger zijn dan 7 730 euro. Hoe je die netto bestaansmiddelen berekent kun je lezen op www.acv-enter.be

Wat met feestdagen?
Er zijn tien wettelijke feestdagen. Als zo’n feestdag valt in de periode van je contract, dan krijg je die ook betaald. Valt een feestdag op een zondag? Dan krijg je op een gewone werkdag een dag vrijaf. Moet je werken op een feestdag? Dan heb je recht op inhaalrust.
Kan ik een dag verlof krijgen om naar een festival te gaan?
Als jobstudent heb je geen afdwingbaar recht op vakantie, niet voor een festival maar ook niet voor bijvoorbeeld examens. Je kunt wél in wederzijds akkoord met je werkgever een dag onbetaald verlof nemen. Als je werkgever je dit niet gunt, kun je daar weinig aan doen.

Wat als ik ziek word?
Als je ziek wordt, moet je onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen. Binnen de twee dagen moet je hem een doktersattest bezorgen. Als je meer dan één maand werkt, heb je recht op gewaarborgd loon.

Wat bij een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens het werk of onderweg van en naar het werk. Als je slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, verwittig dan onmiddellijk je werkgever en het ziekenfonds. Je hebt meteen recht op een uitkering. Alle kosten voor medische verzorging zijn gedekt en je krijgt een vergoeding voor blijvende letsels.

Vragen?
Neem contact op met de Infolijn Studentenarbeid (ISA) (momenteel elke werkdag tussen 14 en 17u)


Je kan hier alle tips downloaden (en afdrukken) in een handig formaat.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud