INDEX - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

INDEX

Wetgeving


INDEX

De index viert in 2023 zijn 103de jarig bestaan! Gelukkig maar dat deze automatische index bestaat, zeker in deze barre en moeilijke tijden!
Om het verhaal van de index beter te begrijpen moeten we even naar de geschiedenis.

In  1920 zag de indexering het levenslicht. Na de eerste wereldoorlog kwam er de uitdrukkelijke eis van de werknemers om de lonen te laten stijgen met de stijgende prijzen van de levensduurte, later "index" genoemd.
De toemalige beleidsmakers hadden hier wel oren naar, zij wilden immers sociale vrede, na de lange oorlogsjaren. Het indexsysteem zit goed verankerd in de Belgische loonvorming en onze sociale zekerheid, om zo onze koopkracht enigszins stabiel te houden. Indexering bestaat ook in andere landen, maar in weinig landen is dit zo veralgemeend als in België.

Wanneer de spilindex wordt overschreden dan stijgen de lonen in België de volgende maand, de sociale uitkeringen, de pensioenen en de werkloosheids-en ziekteuitkeringen met 2%.
De lonen van de ambtenaren stijgen met 2% in de 2de maand, na de overschrijding van de spilindex. De lonen van de werknemers in de privé worden aangepast volgens de afspraken die gemaakt zijn de sector of bedrijf.

Het ACV is de vurige verdediger van het indexsysteem. Na de recente aanvallen op de indexstijgingen van werkgeversorganisaties wil het ACV een campagne opzetten om het indexverhaal te vertellen!

Om de index te beschermen zal het ACV inhoudelijk de werknemers en onze huidige politiekers informeren hoe belangijk de index wel is voor alle werknemers, gepensioneerden, langdurige zieken, werklozen...


Het ACV maakte een speciale indexkrant en een speciaal logo naar aanleiding van het 103de jarig bestaan van de index. Deze krant zal worden bedeeld op de werkvloer.>> Affiche A4 index is van ons
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud