Vakantie - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Vakantie

Wetgeving
Wettelijke vakantie

Vakantie. Zalig. Iedereen heeft een periode nodig  om de batterijen opnieuw op te laden. Daarom kijken we ook zo hard uit naar onze jaarlijkse vakantie.
Maar om zorgeloos te kunnen genieten tijdens van deze vakantie, moeten we wel voldoende gewerkt hebben.Vakantieduur arbeiders en bedienden

Arbeiders

De vakantieduur wordt berekend  op basis van het aantal gepresteerde dagen en de daarmee gelijkgestelde  dagen uit het vakantiedienstjaar. Het aantal dagen waarop de arbeider  recht heeft, wordt vermeld op het vakantieattest afgeleverd door de  vakantiekas. Vanaf 231 gewerkte dagen heb je recht op het maximum aantal  vakantiedagen (20).

Bedienden

Elke  gewerkte (of gelijkstelde) maand tijdens het vakantiedienstjaar geeft  het jaar erop recht op twee dagen vakantie. Omdat de vakantiewet nog  steeds in het zesdagenstelsel rekent, worden de 24 dagen vakantie in het  stelsel van de vijfdagenweek herleid tot 20 dagen.

Vakantiegeld arbeiders en bedienden

Naast vakantiedagen heb je ook recht op  vakantiegeld. Elke vakantiedag wordt dubbel betaald: het enkelvoudig  vakantiegeld is je gewone loon, dat doorbetaald wordt tijdens je  vakantie. Het dubbel vakantiegeld wordt eenmalig betaald op het moment  dat je je hoofdvakantie opneemt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92%  van je normale maandloon.
Momenteel bestaan er nog verschillen tussen arbeiders en bedienden.

Bij arbeiders wordt het bedrag uitbetaald door vakantiekassen.
De werkgever betaalt het dubbel vakantiegeld van de bedienden. Bij bedienden zit het enkel vakantiegeld in het maandloon vervat.

Wat als je dit jaar niet voldoende hebt gewerkt?

Geen nood. Er zijn drie mogelijkheden om toch van een fijne vakantie te kunnen genieten:

  • Ben  je jonger dan 25 jaar op 31 december van het voorbije jaar? En  beëindigde je je studies en werkte je minstens één maand tijdens dat  jaar? Check dan de afspraken rond jeugdvakantie
  • Ben je ten minste 50 jaar op 31 december van het voorbije jaar en heb je geen recht op vier weken betaalde vakantie, dan kan je een beroep doen op seniorvakantie
  • Indien je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan je kiezen voor de aanvullende vakantie.

                            
Wat is aanvullende vakantie?

Als je geen recht hebt op vier weken betaalde vakantie of als je niet in  aanmerking komt voor jeugd- of seniorvakantie, kan je misschien gebruik  maken van het stelsel van aanvullende vakantie.

Wie kan een beroep doen op aanvullende vakantie?

  • Arbeiders en bedienden die na de onderbreking van de arbeid terug aan de slag gaan.
  • Ambtenaren die hun job inruilen voor een job in de privésector.
  • Werknemers die van een deeltijdse naar een voltijdse job overschakelen.
  • Deeltijdse werknemers die minder dan voltijds gaan werken, maar hun werkuren met minstens 20% vermeerderen.

Hoe aanvragen?

Vanaf het moment dat je minstens drie maanden gewerkt hebt en dit bij één of meerdere werkgevers uit de privésector, kan je aanvullende vakantie bij je werkgever aanvragen.

>> Ziekte op vakantiedagen (zie bij ziekte)

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud