Sector Kappers & Fitness - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Sector Kappers & Fitness

Sector van de kappers & Fitness en schoonheidszorgen

Als vakcentrale
ACV bouw - industrie & energie zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers, werkzaam in de haartooi, de schoonheidszorgen,de fitness-, de body–building-, nagel-, sauna- en zonnecentra.
Mocht je aanvullende vragen hebben, of mocht je met problemen geconfronteerd worden inzake de toepassing van het sectorakkoord of de loon-en arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met het dienstencentrum van het ACV van je regio, of onze gewestelijke secretariaten.

Arbeidsvoorwaarden
Sector kappers & Fitness en schoonheidszorgen • Kroniek - Tussenkomst kinderopvang tot 3 jaar
 • Loonbarema + indexatie materiaalvergoeding- 1 juli 2016
 • Formulier FBZ - bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid

 • Formulier FBZ - bij tijdelijke werkloosheid (dit formulier is niet nodig wanneer u bent aangesloten bij het ACV, dan ontvangt u deze vergoeding automatisch bij uw werkloosheidssteun)
 • Vanaf 1/01/2017 is er een tussenkomst voorzien bij kinderopvang van 5 € per dag met een maximum van 600 € bruto per kind en per jaar.

Nieuws uit de sector


17/12/2020: De werknemers van de kappers – en schoonheidssalons en fitnesscentra
vragen maximale veiligheidsgaranties in geval van heropening!
Het Overlegcomité komt op vrijdag 18 december 2020 samen om zich onder andere uit te spreken over een eventuele heropstart van de activiteiten in kap – en schoonheidssalons en fitnesscentra. In de marge van dit Overlegcomité heeft ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE) een korte online enquête gehouden bij haar leden van de sector om te weten wat er bij hen op het terrein leeft. De resultaten van deze enquête zijn verhelderend!
De deelname aan de enquête lag hoger dan gewoonlijk en toont aan dat onze leden bekommerd zijn om de veiligheid en gezondheid op het werk in deze coronaperiode.
Uit de enquête blijkt dat:
• Bijna 52% van de deelnemers vindt dat de veiligheid niet kan gegarandeerd worden als hun onderneming morgen heropent.
• Ongeveer 33% van de deelnemers is van mening dat de veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op de werkvloer niet kunnen worden gerespecteerd.
• Hoewel meer dan 89% van de deelnemers erkent dat hun werkgever voldoende veiligheidsmateriaal ter beschikking stelt van de werknemers, betreurt 10% nog steeds het gebrek eraan.
67% betreurt dat er geen wetenschappelijke studie voorhanden is die de risico's aantoont bij een hervatting van de activiteit.
• Meer dan 69% van de respondenten zegt een inkomensverlies te lijden dat ook doorweegt op hun gezin. Meer dan 42% geeft aan een inkomensverlies te lijden tussen € 300 en € 500 per maand en meer dan 27% lijdt een verlies van € 100 à € 300 per maand.
Conclusie:
ACVBIE pleit niet voor een heropstart van deze contactberoepen zonder maximale garantie van veiligheid. Zij roept de regering op om transparanter te zijn over het aantal besmettingen in de kap – en schoonheidssalons en fitnesscentra en vraagt om een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren over de risico's voor werknemers in de sector tijdens deze coronaperiode.
Arbeidsvoorwaarden sector PC314
Sociaal voordelen sector Kappers/Fitness en schoonheidszorgen
Wanneer heb ik recht op een sociaal voordeel?
Je bent lid van het ACV en bent tewerkgesteld in de sector, wanneer je voldoet aan de voorwaarden kan je genieten van een aantal voordelen van de sector via het fonds van bestaanszekerheid.


Aanvullende vergoeding bij ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, zwangerschapsverlof en ongevallen in gemeen recht:
Wanneer heb ik recht op deze vergoeding?
Vanaf de 31ste dag zal je een bijkomende vergoeding van 5 € per dag ontvangen gedurende 120 dagen per jaar in de opgesomde gevallen.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid
Wanneer krijg je deze vergoeding?
Vanaf de 1ste dag zal je een bijkomende vergoeding van 5 € per dag ontvangen gedurende 100 dagen per jaar. Deze vergoeding zal door het ACV automatisch extra worden toegekend wanneer er dagen werkloosheid worden uitgekeerd.

Aanvullende vergoeding voor dermatoloog
Wanneer wordt dit betaald?
Bij een bezoek aan de dermatoloog heeft u jaarlijks recht op een extra vergoeding van 20 €, uitgekeerd door het Fonds van bestaanszekerheid via het ACV.

Anciënniteitsverlof
Wat is dit?
Vanaf 2009 werd een betaalde verlofdag toegekend per schijf van 5 jaar anciënniteit in de onderneming. Deze regeling voor anciënniteit werd hervormd in de CAO 2019-2020 en werd de volgende tabel van toepassing vanaf 2020:

3 jaar anciënniteit              1 dag verlof extra
8 jaar anciënniteit              2 dagen verlof extra
13 jaar anciënniteit            3 dagen verlof extra
18 jaar anciënniteit            4 dagen verlof extra
23 jaar anciënniteit            5 dagen verlof extra
28 jaar anciënniteit            6 dagen verlof extra
33 jaar anciënniteit            7 dagen verlof extra
38 jaar anciënniteit            8 dagen verlof extra
43 jaar anciënniteit            9 dagen verlof extra


Arbeidsduur
Wat is de arbeidsduur in de sector?
De arbeidsduur in de sector is bepaald op 38 uur per week. alle prestaties boven de 38-uren vallen onder de wetgeving van overuren.

Avondprestaties en zondagvergoeding voor de Fitnesssector
Deze zaken werden specifiek afgesproken voor de subsector Fitness en zijn dus niet vantoepassing voor de kappers en schoonheidszorgen!

Avondprestaties:
Voor de Fitness, sauna en bodybuilding is er bij prestaties vanaf 20 uur tot 23 uur een toeslag voorzien van 5%, berekend op de effectieve wedde.

Zondagtoeslag:
Voor de Fitness, sauna en bodybuilding (alsook kapsalons in toeristische centra) is er een regeling uitgewerkt voor de prestaties op een zondag extra te vergoeden. Voor de subsector Fitness en voor kapsalons gevestigd in de toeristische centra (vastgelegd bij wet) is arbeid op een zondag toegestaan. Hiervoor wordt er een toeslag van 50% betaald.
Er werd een garantie afgesproken van het recht op 12 vrije zondagen per kalenderjaar.

Werken op 24/12 en 31/12
In de schoot van het PC314 werden de volgende afspraken gemaakt:

Nieuwe brochure voor kappers & fitness en schoonheidszorgen

Archief
Sector kappers & Fitness en schoonheidszorgen

 • Kroniek - Loonbarema vanaf 1/01/2018
 • Kroniek - Loonbarema - 1 oktober 2014
 • Barema sector PC314 - 1 oktober 2013
 • Formulier FBZ - bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid

 • Formulier FBZ - bij tijdelijke werkloosheid (dit formulier is niet nodig wanneer u bent aangesloten bij het ACV, dan ontvangt u deze vergoeding automatisch bij uw werkloosheidssteun)
 • CAO PC314
 • CAO PC314 - SWT op 58 jaar - 2014
 • CAO Protocol 2012
 • CAO PC314 - vergoeding werkgereedschap kappers
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud