Arbeidsongevallen - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Arbeidsongevallen

Wetgeving
Arbeidsongevallen

Wat doe ik bij een arbeidsongeval?

Was je slachtoffer van een ongeval op je werk of op je woon-werktraject? Meld dit zo snel mogelijk aan je werkgever.

©Shutterstock

Wat is een arbeidsongeval?
Een arbeidsongeval is een ongeval op de werkplek of op de weg van en naar het werk.
Als je na een arbeidsongeval arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een loon. Dat kan echter niet meer bedragen dan een bovengrens die is vastgelegd door de wet.
Heb je medische kosten dan worden die betaald door de verzekeraar. Dit geldt ook voor fysieke schade, bijvoorbeeld aan je bril of hoorapparaat.

Wat doe ik in geval van een arbeidsongeval?
Meld ieder ongeval onmiddellijk aan je werkgever

Je meldt je ongeval aan je werkgever. Die heeft daarop 8 dagen de tijd om een ongeval aan te geven aan zijn verzekeraar. Opgelet: de verzekeraar, niet de werkgever, beslist of het ongeval een arbeidsongeval is.
Als de werkgever de aangifte niet tijdig doorgaf, kan het ACV je helpen bij de aangifte. Die kan die beslissing betwisten voor de arbeidsrechtbank. In de openbare sector en het onderwijs geldt een andere regelgeving. Informeer je bij het ACV.
Meld ook kleine ongevallen. De gevolgen van een onbeduidend ongeval kunnen verergeren en leiden tot een langdurige ongeschiktheid of zware medische kosten. Als er een dokter bij te pas kwam, is aangifte van het ongeval verplicht.

Als arbeidsongeval laten erkennen
Je arbeidsongeval moet door de verzekering erkend worden. Je moet hiertoe volgende 3 zaken bewijzen:
  • de plotselinge aard van het ongeval
  • het feit dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de weg van of naar het werk
  • het bestaan van een ‘letsel’ (een lichamelijk of een mentaal letsel)
Je dossier is sterker als je nog andere bewijsmiddelen aan je verklaring toevoegt. Het kan gaan om de namen van getuigen van het ongeval of om personen met wie je over het ongeval hebt gesproken, om getuigschriften van een dokter of zorgverlener. Teken nooit een verklaring die de feiten niet correct beschrijft.

Informeer je ziekenfonds
In afwachting van de definitieve beslissing van de verzekeraar komt het ziekenfonds (op jouw verzoek) tussen in de medische kosten. Indien nodig betaalt je ziekenfonds een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid.

Wist je dat…
…ondernemingen waar een vakbond aanwezig is, veiliger en gezonder zijn?
Het ACV doet er alles aan om je werkplek veilig en gezond te maken. ACV-militanten bespreken met de werkgever hoe ze dat kunnen bereiken. Ze krijgen info over de risico’s in de onderneming en geven hun mening over de manier waarop de werknemers moeten worden beschermd.
Stel je een ongezonde of gevaarlijke situatie vast? Spreek deze militanten aan. Ze zetten de problemen op de agenda van het overleg met de werkgever en zoeken mee naar oplossingen.
Arbeidsongevallenwet viert haar 50ste verjaardag

Op 10 april 2021 viert de arbeidsongevallenwet haar 50ste verjaardag. Deze wet verplicht de werkgever om een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsonderneming. Meer info over de geschiedenis van deze wet vind je hier.
Jammer genoeg ligt het aantal arbeidsongevallen nog steeds veel te hoog. Bovendien worden veel van deze ongevallen niet door de werkgevers gemeld.

Daarom eist ACVBIE dat een kopie van de aangifte van het arbeidsongeval aan het slachtoffer wordt bezorgd. Voor ACVBIE blijft preventie een absolute prioriteit!
Wens je meer info over wat je moet doen als je het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval? Bekijk dan zeker onze informatie hieronder 'Wat doe ik bij een arbeidsongeval?', waar je ook tal van interessante brochures kan terugvinden.

Arbeidsongevallenwet "een overzicht"
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud