Langdurige ziekte /Re-integratie - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Langdurige ziekte /Re-integratie

Wetgeving
Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte
Re-integratie traject
Een ernstig ongeval krijgen, ziek worden, een operatie moeten ondergaan, het kan iedereen overkomen. Je blijft een tijdje thuis om te herstellen en/of te revalideren. Als het weer beter gaat, kan je de stap zetten om terug aan het werk te gaan. Check de spelregels rond deze re-integratie.

Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken opnieuw aan het werk te helpen.

Voor wie?

  •   De nieuwe regeling geldt voor wie langdurig ziek is. Dit betekent een ziekte van twee maanden of langer.
  •   De regeling geldt enkel voor werknemers in de privésector, alsook voor contractuele ambtenaren.
  •   De regeling is dus niet van toepassing op vastbenoemde ambtenaren tewerkgesteld in een openbare dienst.
  •   De regeling geldt ook voor werkzoekenden zonder arbeidscontract

Slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten in de privésector of de publieke sector vallen buiten deze regeling. Voor deze groepen wordt gewerkt aan een aangepaste regeling.


In deze rubriek vind je meer info over:Goed om te weten
Om misverstanden te vermijden, zetten we hieronder de verschillende begrippen even op een rijtje. Er kunnen immers 4 verschillende dokters betrokken worden bij je re-integratie op de werkvloer!

  • Het re-integratietraject zijn de stappen die je moet zetten om na je ziekte of nog tijdens je herstel terug aan het werk te gaan.
  • De behandelend geneesheer is je eigen persoonlijke arts (huisarts, specialist). Hij geeft je een attest voor arbeidsongeschiktheid en volgt je medische toestand nauwgezet op.
  • De adviserend geneesheer is de dokter van het ziekenfonds. Hij beoordeelt je medische ongeschiktheid en je recht op ziekte-uitkeringen.
  • De arbeidsgeneesheer is de dokter die op het werk instaat voor adviezen rond veiligheid en gezondheid. Hij kent in principe de werkposten en arbeidsomstandigheden. Hij is aangesteld door de werkgever, maar moet onafhankelijk van werkgever en werknemers optreden en voorstellen doen om te zorgen dat je als zieke terug aan de slag kan.
  • De controlegeneesheer is een dokter die door sommige werkgevers wordt aangesteld om bij zieke werknemers te gaan controleren of ze werkelijk ziek zijn en ongeschikt zijn om te werken. Dit controlegeneesheer kan niet de arbeidsgeneesheer van het werk zijn.
  • Ziekenfonds en mutualiteit worden door elkaar gebruikt maar betekenen hetzelfde. 
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud