Te warm of te koud om te werken - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Te warm of te koud om te werken

Wetgeving
Te warm om te werken

Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen.
De afspraken over wat de werkgever moet doen bij warm weer staan vermeld in het koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. De belangrijkste boodschap is dat werkgevers zich moeten voorbereiden op warmte en niet mogen wachten tot de eerste hittegolf het land overspoelt.
De werkgever moet op basis van een risicoanalyse maatregelen nemen om een overschrijding van zogenaamde wettelijke actiewaarden te vermijden. Lukt dat niet, dan moet er in ieder geval een programma van technische en organisatorische maatregelen klaarliggen dat onmiddellijk toegepast kan worden. Bij de totstandkoming hiervan speelt het Comité PB een belangrijke adviserende rol. Bovendien moet hij sowieso zorgen voor een comfortabele werkplek, zelfs al worden de actiewaarden niet overschreden.
Wanneer is het nu te warm om te werken?

De actiewaarden voor blootstelling aan warmte worden bepaald via de WBGT-index en houden rekening met de fysieke werkbelasting. WBGT is geen 'gewone' temperatuur, maar een waarde die rekening houdt met alle factoren van een warmtebelasting: luchttemperatuur, vochtigheid, stralingswarmte... Deze waarde die gemeten wordt met een vochtige globethermometer is bijna altijd lager dan de temperatuur gemeten met een gewone thermometer. Het gaat om de temperatuur van de werkomgeving.
Fysieke werkbelasting
Maximale WBGT-index
Licht of zeer licht (zitten of staan in rust, secretariaatswerk...) < 234 Watt
29
Halfzwaar (werken met handen en armen, besturen van voertuigen...) 235-360 Watt
26
Zwaar (intense arbeid met armen en romp, spitten, zagen...) 361-468 Watt
22
Zeer zwaar (zeer intense en snelle arbeid, beklimmen van ladders...) > 468 Watt)
18
Maatregelen van de werkgever?
Zodra deze index overschreden wordt moet de werkgever passende maatregelen nemen. Een paar voorbeelden:
  • installeren van kunstmatige verluchting of ventilatie of afzuiging van de warme lucht
  • Afwisselende werk en rusttijden
  • Aanbieden van gratis verfrissende dranken
  • Aanbieden van collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen (rolluiken, gordijnen, schaduwplekken, zonnebrandcrème, pet...)
Te koud om te werken
Mag je thuisblijven van je werk als een koudegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen.
De afspraken over wat de werkgever moet doen bij koud weer staan vermeld in het koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren. De belangrijkste boodschap is dat werkgevers zich moeten voorbereiden op koude en niet mogen wachten tot de eerste koudegolf.
De werkgever moet op basis van een risicoanalyse maatregelen nemen om een overschrijding van zogenaamde wettelijke actiewaarden te vermijden. Lukt dat niet, dan moet er in ieder geval een programma van technische en organisatorische maatregelen klaarliggen dat onmiddellijk toegepast kan worden. Bij de totstandkoming hiervan speelt het Comité PB een belangrijke adviserende rol. Bovendien moet hij sowieso zorgen voor een comfortabele werkplek, zelfs al worden de actiewaarden niet overschreden.
Wanneer is het nu te koud om te werken?
De actiewaarden voor blootstelling aan koude worden bepaald met een gewone thermometer en houden rekening met de fysieke werkbelasting. De werkbelasting is de energie die de werknemer per seconde moet leveren (Watt).

Om je een idee te geven check het schema hieronder:
Fysieke werkbelasting
Actiewaarde voor koude °C
Zeer licht (zitten of staan in rust) <137 Watt
18
Licht (secretariaatswerk...) < 234 Watt
16
Halfzwaar (werken met handen en armen, besturen van voertuigen...) 235-360 Watt
14
Zwaar (intense arbeid met armen en romp, spitten, zagen...) 361-468 Watt
12
Zeer zwaar (zeer intense en snelle arbeid, beklimmen van ladders...) > 468 Watt)
10
Maatregelen van de werkgever?
Zodra deze index overschreden wordt moet de werkgever passende maatregelen nemen.
Bij overmatige koude van technologische oorsprong (koelinstallaties,...) moeten aangepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld van de werknemers, moet de luchtstroomsnelheid worden beperkt, moet de werkkledij tijdig worden gedroogd en moeten warme dranken ter beschikking worden gesteld.
   Bij overmatige koude van klimatologische oorsprong (winterperiode) moet de werkgever tussen 1 november en 31 maart in open werklokalen en arbeidsplaatsen in open lucht verwarmingstoestellen voorzien die in werking worden gesteld bij temperaturen beneden de 5 °C. Het is verboden om in de detailverkoop bij temperaturen die lager zijn dan 5 °C werknemers buiten, in de buurt van de winkel, tewerk te stellen aan toonbanken of winkelbanken.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud