Actualiteit Lonza - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit Lonza

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op LONZA doorgaan op 14 en 15 mei 2024.

Arbeiders

Bedienden20/10/2023: Ontwerpakkoord arbeiders LONZA verworpen, verzoeningsbespreking op 31/10/2023.
De vakbonden hadden een ontwerpakkoord bereikt op Lonza (Capsugel) Bornem, hierbij was een mooi pakket afgesproken. Een referendum wees uit dat een 60% van de arbeiders dit heeft verworpen. Vakbonden en directie zitten op 31/10 opnieuw rond tafel om een nieuwe poging te ondernemen.


23/12/2022: ACV LONZA (Capsugel) communicatie aangaande loonperikelen!
28/09/2022: ACV LONZA (Capsugel) communicatie aangaande nieuwe HR-manager!
09/07/2022: ACV LONZA (Capsugel) wil dat management Bornem maatregelen neemt voor een beter werkende HR!

 

27/12/2021: ACV LONZA (Capsugel) drijvende kracht achter veiligheid parallelweg Rijksweg.
Nieuwe info: maandag 27 december 2021

ACV Lonza blijft het dossier omtrent "verlichting langs de parallelweg N16" maandelijks opvolgen!
Elke maand stuurt ondergetekende persoonlijk een mail richting Fluvius om de druk omtrent dit dossier hoog te houden. Wie vaak de parallelweg gebruikt zal gemerkt hebben dat, in navolging van de bekabeling, nu ook de te plaatsen verlichtingspalen afgeleverd werden.
Fluvius liet aan ACV weten dat ze begin 2022 (eerste trimester) zullen overgaan tot het plaatsen en aansluiten van de, reeds lang gevraagde (lees geëiste), verlichting!
Er komt dus stilaan "licht aan het einde van de tunnel (parallelweg N16)"
Namens ACV Lonza Bornem
#acvlonzabornem1team1visie
#veiligheidvooronsallen
29/11/2021: Akkoord goedgekeurd bij LONZA (Capsugel) voor de arbeiders
Op 24/11/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2021-2022. Dit ontwerpakkoord werd op maandag 29/11 voorgelegd en door de arbeiders met 61 % goedgekeurd!
25/11/2021: Akkoord bereikt  bij LONZA (Capsugel) voor 2021-2022.
Op 24/11/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2021-2022. Dit ontwerp zal nu worden voorgelegd aan alle arbeiders. Maandag 29/11 zal de uitslag bekend zijn!
14/10/2021: Onderhandelingen opgestart bij LONZA (arbeiders)
Op 14/10 werden de besprekingen voor een nieuwe CAO 2021-2022 opgestart. Dit ondanks er nog geen sectoraal akkoord werd bereikt.
De vakbonden hebben de eisenbundel toegelicht bij de directie van LONZA. Uit de eerse reactie van de werkgever begrijpen we dat ze op basis van dit eisenprogramma geen mandaat hadden.
De vakbonden hebben de werkgever nu gevraagd om een bijkomend mandaat te gaan zoeken.
Er werd op vrijdag 22/10 in de namiddag een nieuwe datum afgesproken om de onderhandelingen te voeren.

06/10/2020: Nieuwe investeringen in site Lonza (Capsugel) Bornem!
De investering voor de implementatie van HCM 46 werd goedgekeurd voor de Bornem site.
Er werd extra capaciteitsinvesteringen voor 2020, die eind augustus door het EC werden goedgekeurd, naar Bornem gehaald. Door het BU leadership team werd nogmaals onderlijnd dat het voor Bornem uiterst belangrijk is deze investering in extra capaciteit, optimaal te benutten om de competitiviteit van de site te verbeteren. Tijdens de afgelopen weken hebben we al heel wat voorbereidende werken gedaan, om deze investering dit jaar nog te kunnen uitvoeren, zodat HCM 46 begin 2021 kan opstarten. In de loop van volgende week proberen we ook de voorstellen te consolideren, die werden opgemaakt binnen de verschillende werkgroepen.

Sociale Verkiezingen op LONZA (Capsugel)
Op LONZA - CAPSUGEL zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 24/11/2020.


02/10/2020: Uw nieuwe Syndicale afvaardiging Lonza (arbeiders)
Er werd een aangepaste syndicale afvaardiging van het ACV op Lonza (Capsugel) ingediend bij de directie!
Deze afvaardiging zal uw belangen op de beste manier verdedigen bij de directie!
11/10/2019: Bedienden en kaderleden nu ook ontwerpakkoord bij LONZA
Bij Capsugel (LONZA) werd vrijdag 11/10 onderhandelingen gevoerd om te komen tot een ontwerpakkoord voor de bedienden en kaderleden. Hierdoor is er nu voor alle werknemers een akkoord. Bij de arbeiders werd dit ontwerp ondertussen goedgekeurd met 57%.
Voor de bedienden zal dit eerstdaags worden voorgelegd.
21/06/2019: Ontwerpakkoord goedgekeurd met 57% bij LONZA
Op 17 en 18 juni 2019 werd er intens onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuw bedrijfsakkoord voor 2019-2020 voor de arbeiders. De besprekingen verliepen moeizaam maar er werd een degelijk ontwerpakkoord bereikt. Dit werd ondertussen voorgelegd en met 57% goedgekeurd.
18/06/2019: Ontwerpakkoord bereikt bij Lonza (Capsugel)
Op 17 en 18 juni 2019 werd er intens onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuw bedrijfsakkoord voor 2019-2020 voor de arbeiders. De besprekingen verliepen moeizaam maar er werd een degelijk ontwerpakkoord bereikt. Dit zal vanaf heden tot vrijdagmorgen worden voorgelegd aan alle arbeiders. Vrijdagvoormiddag kennen wij het resultaat!
16/06/2019: Eerste bedrijfsonderhandelingen bij Lonza (Capsugel)
Op maandag 17 juni 2019 zullen de eerste bedrijfsonderhandelingen van start gaan in de sector scheikunde, namelijk bij Lonza (voorheen Capsugel) uit Bornem. Het is niet enkel voor de eerste maal besprekingen onder een nieuwe bedrijfsnaam, maar ook met een nieuw onderhandelingsteam langs managementskant. Uitkijken dus hoe de besprekingen zullen verlopen!
18/01/2019: Spontane staking bij LONZA te Bornem
De arbeiders bij Lonza (vroegere Capsugel) hebben het werk neergelegd nadat de directie zonder overleg met de vakbonden, een aantal voordelen eenzijdig wou wijzigen! De nieuwe HR manager is duidelijk niet vertrouwd met de gewoonten van het overleg op LONZA. Dat de directie deze blunder begaat om voordelen van de CAO eenzijdig te herzien is gewoon hallucinant. Dat men het argument gebruikt dat er momenteel geen nieuwe CAO is, is totaal irrelevant. Alle afspraken die voordien werden gemaakt blijven behouden, wanneer de directie iets wil veranderen, moeten zij tegen het volgende overleg voor een CAO ook maar hun verlanglijstje bespreekbaar maken.
De vakbonden steunen de spontane acties van het personeel en roepen de directie op tot dringend overleg. Het is duidelijk dat er nu enkel een oplossing kan komen als de directie al haar plannen momenteel zal opbergen tot nader overleg.
UPDATE: Na overleg tussen de syndicale afvaardiging en de directie werden de plannen van het management weer opgeborgen tot de komende CAO besprekingen!
01/02/2018: CAPSUGEL veranderd van naam en word LONZA
Op Capsugel werd het logo van Capsugel van de gevel van het bedrijf in Bornem gehaald en vervangen door het logo van de nieuwe eigenaar LONZA. Het logo van Capsugel was een vertrouwd beeld op de Rijksweg en het zal voor vele werknemers en passanten even wennen zijn!

ACV actie #stoppestennu!

Op 7/11/2017 heeft ACV BIE en LBC-NVK een actie gevoerd aan de poorten van Alcon, Pfizer en Capsugel. Deze informatieve actie had tot doel om de werknemers de wettelijke mogelijkheden uit te leggen bij pesten. De boodschap is duidelijk aan de pesters "#stoppestennu!" en het is absoluut niet cool. De gepeste werknemer moet weten er niet alleen voor te staan.03/04/2017: Ontwerpakkoord Arbeiders Capsugel met 74% goedgekeurd
Op Capsugel in Bornem werd opnieuw een ontwerpakkoord bereikt, nadat de arbeiders het eender bereikt ontwerp hadden verworpen. Het nieuwe ontwerpakkoord werd nu wel goedgekeurd met 74%.
28/02/2017: Nieuw ontwerpakkoord Arbeiders Capsugel
Op Capsugel in Bornem werd opnieuw een ontwerpakkoord bereikt, nadat de arbeiders het eender bereikt ontwerp hadden verworpen. Het nieuwe ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders.
23/02/2017: Arbeiders Capsugel verwerpen het ontwerpakkoord
De arbeiders bij Capsugel in Bornem hebben het eender bereikte ontwerpakkoord verworpen met 51,8%. De directie heeft de vakbonden weer uitgenodigd op 28/3 om weer rond de tafel te zitten.
20/02/2017: Ontwerpakkoord 2017-2018 bereikt bij Capsugel
Op 20/02/2017 hebben de vakbonden voor de arbeiders en de directie van Capsugel een ontwerpakkoord bereikt voor 2017-2018.
Het ontwerpakkoord zal eerstdaags worden voorgelegd aan de arbeiders in een referendum. De vakbonden verdedigen dit ontwerpakkoord.
17/02/2017: CAO besprekingen opgestart bij Capsugel
Op 20/02/2017 zitten vakbonden en de directie van Capsugel voor het eerst samen om te onderhandelen voor een nieuwe CAO 2017-2018.

We houden u verder op de hoogte van deze besprekingen!
15/12/2016: Capsugel verkocht aan het Zwitserse Lonza
Op een bijzondere OR, op 15/12/2016, maakte de directie bekend dat de Lonza Group AG de farmaceutische onderneming Capsugel heeft overgenomen voor een bedrag van 5,5 miljard Dollar.
Extra premie voor het personeel:
Ondertussen heeft de huidige eigenaar, KKR die Capsugel nu verkoopt, beslist om een  bonus uit te keren aan alle Capsugel medewerkers. Dit uiteraard op voorwaarde dat de deal zal worden goedgekeurd. (vermoedelijk in het tweede kwartaal van 2017). De werknemers die in aanmerking komen moeten op het moment van de bekendmaking (14/12/2017) een Capsugel contract hebben en nog indienst zijn van de firma op het moment van de uitkering.
Er is 5% van het brutoloon voorzien voor medewerkers die minder dan 1 jaar voor Capsugel werken, 15% voor wie tussen de 1 en de 4 jaar anciënniteit heeft en 25% voor diegenen die meer dan 4 jaar indienst zijn!
De berekening zal gebeuren op het bruto uurloon van een arbeider x 2110 uren (jaarbasis voor een voltijdse) = de brutopremie waarvan je dan volgens jouw anciënniteit 5, 15 of 25% krijgt en dit vervolgens prorata volgens het systeem waarin je werkt.
Dit een extra premie die exceptioneel zal worden belast op basis van 55% aanslag en ook de RSZ zal worden ingehouden.
31/10/2016: ACV wil pestgedrag van sommigen aanpakken
Het ACV wil de aandacht vestigen op het pestgedrag van sommige werknemers naar collega's toe. Het moet duidelijk zijn "pestgedrag hoort niet op de werkvloer" en het ACV wil onderlijnen dat het pesten van collega's verwerpelijk is. Er is maar één boodschap, stoppen met dit gedrag of zelf worden gestopt!
28/04/2016: 28 april: werelddag gezond en veilig werk - ACV CAPSUGEL doet mee!
28 april is de Werelddag voor veilig en gezond werk. De arbeiders van Capsugel hebben op 28/04 aan de poorten van Capsugel flyers uitgedeeld om de werknemers te sensibiliseren voor het feit dat nog steeds jammerlijk genoeg veel arbeidsongevallen gebeuren, zelfs met dodelijke afloop. Daarom wil het ACV jaarlijks op deze Internationale dag voor veilig & gezond werk de werknemers informeren.
22/03/2016:  Akkoord bereikt bij Capsugel over correcte betaling ploegentoeslag bij ADV dagen
Een vorige ontwerpakkoord werd zeer nipt goedgekeurd, maar veroorzaakte zoveel commotie in het bedrijf dat de hele zaak opnieuw werd besproken. uiteindelijk bereikten vakbonden en directie een akkoord over een verhoogde ploegentoeslag bij de opname van AD-dagen. Het ontwerp werd ondertussen met 76,1% goedgekeurd.
14/01/2015: Ontwerpakkoord bereikt voor CAO 2015-2016 bij Capsugel en werd goedgekeurd!
Op 14 januari 2015 werd de ganse dag besprekingen gevoerd tussen vakbonden en directie om te komen tot een nieuwe CAO 2015-2016. In de vooravond werd een ontwerpakkoord bereikt wat de vakbonden nu gaan verdedigen bij de arbeiders. Vrijdag 16/1 zal de uitslag van het referendum gekend zijn!
Update: De arbeiders hebben het ontwerp goedgekeurd met 55%.
14/11/2014: Gemeenschappelijke eisenbundel ACV/ABVV overgemaakt aan Capsugel.

De vakbonden ACV en ABVV hebben een gemeenschappelijke eisenbundel 2015-2016 voor de arbeiders ingediend bij de directie van Capsugel. Wij roepen de directie dan ook op om voor het einde van dit jaar nog besprekingen te voeren en te komen tot een nieuw ontwerp van akkoord (CAO).


06/11/2014: Ruime ACV delegatie Capsugel aanwezig op 6/11/2014 op de betoging te Brussel!

Een ruime delegatie vanwege ACV Capsugel was aan wezig op de betoging van 6 november 2014 te Brussel. De kern was trots deel uit te maken van de meer dan 120.000 betogers tegen het asociaal beleid van deze rechtse regering. Op 24/11 en op 15/12 gaan alle bedrijven plat en zal het openbaar leven zo goed als stilliggen. Dan zal de regering wel iets moeten doen om ook een regering te zijn voor haar werknemers. De bijsturingen zullen ook uitermate belangrijk zijn voor de komende besprekingen op Capsugel, om te komen tot een nieuw bedrijfsakkoord.

25/01/2012: Ontwerpakkoord bereikt voor arbeiders Capsugel
Vakbonden en directie van Capsugel bereiken opnieuw een ontwerpakkoord 2012-2014.
Op 25/1 hebben vakbonden en directie opnieuw een 2de ontwerpakkoord bereikt voor 3 jaar (2012 - 2014) met vooral een verbetering van de koopkracht. Het personeel wordt ondertussen opnieuw geconsulteerd via een referendum. Dit voorstel werd op basis van de 2/3 de regel voorgelegd (verzoeningsvoorstel) en moet dus minstens 66% tegenstemmen hebben om verworpen te zijn! Dit referendum behaalde tot ieders verbazing slechts een 40,5% ja-stemmen. Het voorstel werd dus nipt aanvaard!

04/04/2011: KKR invest koopt Capsugel van Pfizer!
Capsugel uit Bornem verkocht door Pfizer aan investeringsmaatschappij KKR. Op een bijzondere OR van 4 april 2011 werden de vakbonden geïnformeerd door de directie over de verkoop van Capsugel (dochter van Pfizer) aan een investeringsmaatschappij KKR. De directie verklaarde dat er niets wijzigen zal en Capsugel onder haar naam gewoon verder zal werken, maar nu los van Pfizer. Voor de fabriek in Bornem staan er geen wijziging op het programma aldus de directie.

06/10/2010: Pfizer zet dochter Capsugel te koop!
Pfizer zet dochter Capsugel te koop binnen de 6 maanden! Op een speciale zitting van de OR bij Capsugel (Bornem) en een wereldwijde communiqé heeft de directie medegedeeld dat Pfizer heeft beslist om haar dochter Capsugel te koop te zetten. Vermoedelijk heeft Pfizer nieuw kapitaal nodig en zet ze daarom Capsugel in de vitrine. De Bank Morgan & Stanley heeft van Pfizer de opdracht gekregen Capsugel tegen het einde van het eerste kwartaal van 2011 te verkopen. Officieel noemt men de opdracht een strategische evaluatie opmaken en bekendmaking begin 2011.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud