Sector bouw - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Sector bouw

Sector van de bouwindustrie

Als vakcentrale
ACV bouw - industrie & energie zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers, werkzaam in de sector van de bouwnijverheid.
U treft hier verder de minimum arbeidsvoorwaarden van de sector, tevens het sectoraal loon voor de sector.
ACV-leden kunnen de folder "Bestaanszekerheid Bouw - PC 124 " aanvragen, de folder wordt u dan per post overgemaakt of u kan deze afhalen op ons secretariaat.

De nieuwe formulieren (vanaf 2013) getrouwheid en de gelijkstellingen worden automatisch afgeleverd door het Fonds van bestaanszekerheid!

DOCUMENTEN

De minimumuurlonen op 1 april 2020
Raadpleeg hier de minimumuurlonen geldig vanaf 1 april 2020 in de bouwsector.

Arbeidsongeval gehad of langdurig ziek geweest in 2019?
  • Indien je langer dan 30 dagen arbeidsongeschikt bent geweest, heb je recht op een vergoeding. Vanaf de 31ste tot en met de 56ste kalenderdag bedraagt deze dagvergoeding € 7,65 en vanaf de 57ste tot de 337ste kalenderdag bedraagt deze € 8,70 bruto per dag.
 
Opgelet: Je dient zelf een aanvraag in te dienen! Contacteer ons en wij regelen de formaliteiten!

Krijg geld voor je hypothecaire lening
Arbeiders uit de bouwsector kunnen genieten van een promotievergoeding!
Indien je een hypothecaire lening aanging, kan je per jaar een premie krijgen met een maximum van € 383 netto.  Hiervoor moet je minstens 3 legitimatiekaarten (vrieskaarten) hebben,  moet je lening 1 jaar oud zijn en moet het gaan over de woonst waar je  gedomicilieerd bent.
 
Ook voor een tweede lening:  is je eerste lening afbetaald of kom je niet meer aan het maximumbedrag  van € 383 en heb je een nieuwe lening, dan kan je opnieuw de  promotievergoeding indienen.
 
Heb je bijvoorbeeld geleend voor een verbouwing of zonnepanelen? In dat geval kan je ook genieten van deze vergoeding.
 
Vergeet zeker niet om je promotievergoeding aan te vragen bij ACVBIE!
 
Sectorakkoord voor bouwactiviteiten tijdens COVID-19-periode
Op  16 april 2020 hebben de sociale partners uit de bouw een akkoord  bereikt inzake de veiligheidsmaatregelen en de bouwactiviteiten tijdens  de COVID-19 periode. Klik op deze link voor meer informatie hierover.

Arbeidsvoorwaarden sector PC124
Sociaal voordeel
Wanneer heb ik recht op een sociaal voordeel?
Je bent lid van het ACV en werkte in de bouw tussen 1 april van het vorige jaar en 31 maart dit jaar.
Hoeveel bedraagt de premie?
Het sociaal voordeel bedraagt € 0,62 per gepresteerde of gelijkgestelde dag of maximaal € 135.
Deze dagen komen in aanmerking:
• effectief gepresteerde dagen;
• dagen van de eerste week gewaarborgd loon in geval van ziekte;
• feestdagen;
• dagen klein verlet (betaalde afwezigheid in geval van geboorte, huwelijk, overlijden,…);
• jaarlijkse vakantiedagen;
• inhaalrustdagen;
• dagen weerverlet;
• dagen werkloosheid wegens economische redenen of omwille van andere oorzaken, met een maximum van 40 dagen;
• dagen syndicale vorming;
• dagen betaald educatief verlof met een maximum van 5 dagen
Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De uitbetaling gebeurt eind juni.
Wat moet ik doen?
Rond 15 juni krijg je een document van het Fonds voor Bestaanszekerheid.
• Noteer je rekeningnummer op deze kaart.
• Let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw vakbondsbijdrage.
Geef de ingevulde kaart af in een ACV-dienstencentrum beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.  ACV zorgt voor de uitbetaling.

Getrouwheidszegels
Wanneer heb ik recht op getrouwheidszegels?
Je bent lid van het ACV en werkt in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024, 026, 044 of 054.
Hoeveel bedraagt de premie?
De premie stemt overeen met 9 % van het verdiende brutoloon aan 100 % in de periode van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar.
Dit bedrag staat op de premiekaart.
• Opgelet! Er is geen enkele afhouding op dit bedrag.
Je krijgt dus het volledige bedrag dat op de premiekaart staat.
Wij bij ziekte of ongeval?
Deze dagen komen ook in aanmerking. Het Fonds voor Bestaanszekerheid stuurt jou in oktober de premiekaart toe. De kaart heeft betrekking op de dagen ziekte en ongeval van het vorige jaar (1 januari - 31 december).
Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De uitbetaling gebeurt eind oktober.
Wat moet ik doen?
Uiterlijk op 31 oktober krijg je de premiekaart thuis toegestuurd.
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
• Noteer je rekeningnummer op deze kaart.
• Let erop dat je in orde bent met de betaling van jouw vakbondsbijdrage.
• Geef de ingevulde kaart af in een ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.
ACV zorgt voor de uitbetaling.
Wat als ik geen kaart krijg?
Contacteer jouw beroepsverbond bij ACV bouw - industrie & energie.
ACV zal alles voor jou controleren. Is jouw werkgever niet in orde dan starten wij een klachtenprocedure.
Hebben oude premiekaarten nog een waarde?
Oude kaarten (tot 3 jaar) kan je onder bepaalde voorwaarden nog laten verzilveren.
Contacteer jouw beroepsverbond bij ACV bouw - industrie & energie.

Vrieskaart
Wat is een legitimatiekaart of vrieskaart?
Met deze kaart kan je bij tijdelijke of volledige werkloosheid een aanvullende werkloosheidsvergoeding krijgen gedurende maximum 60 dagen (in de zesdagenweek).
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
De vergoeding verschilt naargelang de scholingsgraad.
Wanneer krijg ik deze kaart?
In de loop van oktober krijg je van het Fonds voor Bestaanszekerheid een roze kaart die bestaat uit 2 delen.
Dit is de legitimatiekaart voor het vorige dienstjaar.
Wat moet ik doen?
Hou de kaart volledig bij. Alles wordt automatisch uitgewisseldtussen het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) en de RVA.
Wat moet ik doen met een kaart 'niet-rechthebbende'?
Elke bouwvakker die geen 200 gewerkte- of gelijkgestelde dagen heeft in het refertejaar, krijgt een kaart niet-rechthebbende. Deze kaart kan hij onder bepaalde voorwaarden laten omzetten tot een kaart rechthebbende.
• Contacteer het plaatselijk ACV-dienstencentrum of beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.
ACV zal onderzoeken of je via de bestaande versoepelde maatregelen aanspraak kan maken op een geldige kaart.
Gooi deze kaarten nooit weg!
Je hebt deze kaarten nodig om:
• je getrouwheid in de sector te bewijzen,
• om vergoedingen Bestaanszekerheid te krijgen:
o brugpensioen,
o promotievergoeding,
o vakantiegeld invaliden,
o vakantiegeld gepensioneerden,
o ...
Bewaar ze zorgvuldig ook al heb je ze nu niet nodig.

Weerverletzegels
Wanneer heb ik recht op weerverletzegels?
Je bent lid van het ACV en werkte in een onderneming waarvan het RSZ-kerngetal begint met 024 (ruwbouw) of 054 (dakbedekkers).
Hoeveel bedraagt de premie?
De premie bedraagt 2 % van het totale verdiende brutoloon van vorig jaar.
Wanneer wordt de premie uitbetaald?
De uitbetaling gebeurt eind april.
Wat moet ik doen?
Voor eind april krijg je een premiekaart thuis toegestuurd.
Per werkgever krijg je een attest met daarop de gegevens per kwartaal.
• Noteer je rekeningnummer op de kaart
• Zorg ervoor dat je in orde bent met de betaling van jouw vakbondsbijdrage.
• Geef de ingevulde kaart af in een ACV-dienstencentrum beroepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.
ACV zorgt voor de uitbetaling.

Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid
Wie krijgt een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid?
Elke bouwvakker heeft recht op een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid.
Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding?
De bestaande regeling blijft!
• 60 kredietdagen aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid.
• Deze vergoeding krijg je op basis van de geldige legitimatiekaart (vrieskaart).
• Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk van je loon en schommelt tussen € 6,34 tot € 10,85.
Zijn deze 60 dagen uitgeput?
• Dan krijg je € 2 aanvullende vergoeding voor de resterende dagen tijdelijke werkloosheid.
Wat moet ik doen?
Heb je recht op een aanvullende vergoeding, dan krijg je een attest van het ACV.
Wie betaalt de aanvullende vergoeding?
Jouw werkgever betaalt aan de hand van het attest van het ACV.
Wat als ik geen geldige legitimatiekaart heb?
Ook dan heb je recht op de aanvullende vergoeding van € 2.

Aanvullend pensioen Sefobo
Wanneer wordt dit betaald?
De uitbetaling van het aanvullend pensioen Sefobo gebeurt eind mei.
Met vragen kan je steeds terecht in jouwberoepsverbond van ACV bouw - industrie & energie.Promotievergoeding Sefobo
Wat is dit?
Het Fonds voor Bestaanszekerheid verleent een financieel voordeel aan bouwvakkers met een hypothecaire lening.
Hypothecaire leningen verleend voor aankopen van:
• een huis,
• een appartement,
• verbouwingen,
• het bouwen van een woonst,
• …
Wanneer heb ik recht?
• Je bent bouwvakker.
• Je bezit 5 legitimatiekaarten.
• Je hebt een hypothecaire lening waarvan de akte minstens 1 jaar verleden is.
• Je woont op het adres waarvoor je de promotievergoeding aanvraagt.
• Je dient een origineel dossier in via het ACV.
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
Het maximumbedrag is € 383 per jaar. Hoeveel je krijgt is afhankelijk van de geleende som en de duurtijd van de lening.
• Opgelet!
Kom je niet aan € 383 per jaar en heb je een tweede hypothecaire lening, dan kan je ook hiervoor de promotievergoeding aanvragen.
Ook voor‘kleinere’ verbouwingenkan je in aanmerking komen voor de promotievergoeding. Zo kan je ook een dossier indienen voor een hypothecaire lening voor de installatie vanzonnepanelen.

Anciennieitsverlof bouw
Sinds 2011 is er vanaf 18 jaar anciënniteit een anciiënniteitsdag voorzien. Voorwaarde is dat je bent tewerkgesteld in dezelfde onderneming, dan heeft u jaarlijks recht op één dag anciënniteitverlof. Deze dag wordt betaald door uw werkgever.

ARCHIEF
Sector bouw

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud