Actualiteit ORGANON - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Actualiteit ORGANON

Mei/2024:  SOCIALE VERKIEZINGEN 2024
De campagne is volop gestart voor de sociale verkiezingen 2024. Deze zullen op ORGANON doorgaan op 16 mei 2024.

ARBEIDERS


BEDIENDEN / KADERLEDEN
01/03/2024: Directie en vakbonden ORGANON bereiken een ontwerpakkoord voor arbeiders en bedienden/kaderleden.
De directie en de vakbonden hebben een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders, bedienden en kaderleden voor een CAO 2024-2025.  Ondertussen werden de akkoorden door alle statuten goedgekeurd.


09/02/2024: Directie en vakbonden ORGANON bereiken een ontwerpakkoord
De directie en de vakbonden Hebben op 9 februari 2024 een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders CAO 2024-2025.  Er waren drie dagen nodig om uiteindelijk tot dit ontwerp te komen. Na de krokusvakantie zal dit ontwerp ter stemming worden voorgelegd aan de arbeiders.


06/02/2024: Directie en vakbonden ORGANON starten onderhandelingen op voor CAO 2024-2025 bij de arbeiders.
De directie en de vakbonden zullen op 6 - 8 en 9 februari 2024 de onderhandelingen voeren voor een nieuwe CAO 2024-2025 arbeiders.  Daarna zal er ook bespreken worden gepland voor de bedienden en de kaderleden.

25/01/2022: Directie en vakbonden ORGANON bereiken uiteindelijk ontwerpakkoord voor bedienden/kaderleden.
De directie en de vakbonden zijn na veel over en weer gesprekken, tot een ontwerpakkoord kunnen komen. Dit zal nu worden voorgelegd aan de bedienden/kaderleden.
18/01/2022: Onderhandelingen bij ORGANON voor bedienden/kaderleden opgeschort. Bedienden/kaderleden verwerpen voorstel directie met 85%!
Op 11/01/2022 werden onderhandelingen gevoerd voor de bedienden/kaderleden 2022-2023. De directie gebruikte de argumentatie dat was afgesproken voor de arbeiders enkel maar kon worden omgerekend want alle werknemers moeten gelijk worden behandeld. Daar kunnen we uitarrd niet tegen zijn, maar er is al jaren een verschil in de toekenning van de ADV dagen. Daarom was de eis van het ACV om dit ook gelijk te stellen. De directie weigerde dit. Dus blijft hun verklaring enkel maar mooie woorden, maar in de praktijk is het anders. Daarom werd de besprekingen opgeschort en gingen vakbonden een nieuw mandaat bevragen bij de bedienden en kaderleden. De directie blijft doof voor de duidelijke argumenten, de bedienden en kaderleden hebben ondertussen het voorstel van de directie met 85% verworpen.
Er werd een stakingsaanzegging ingediend die zal ingaan vanaf 24/01/2022. Vanaf dat moment zijn alle acties toegelaten en zullen ondersteund worden door het ACV.
11/01/2022: Onderhandelingen bij ORGANON voor bedienden/kaderleden opgeschort!
Op 11/01/2022 werden onderhandelingen gevoerd voor de bedienden/kaderleden 2022-2023. De directie gebruikte de argumentatie dat was afgesproken voor de arbeiders enkel maar kon worden omgerekend want alle werknemers moeten gelijk worden behandeld. Daar kunnen we uitarrd niet tegen zijn, maar er is al jaren een verschil in de toekenning van de ADV dagen. Daarom was de eis van het ACV om dit ook gelijk te stellen. De directie weigerde dit. Dus blijft hun verklaring enkel maar mooie woorden, maar in de praktijk is het anders. Daarom werd de besprekingen opgeschort en gingen vakbonden een nieuw mandaat bevragen bij de bedienden en kaderleden. De directie ging zich ook nog beraden.
Alle bedienden en kaderleden ontvingen een mail met de informatie en de vraag tot mandaat voor verdere besprekingen!
 
Ga je akkoord met de harmonisatie, koopkracht gelijk maar VERSCHIL in ADV dagen?
 
              JA:  (standpunt werkgever)
 
              NEE: (standpunt vakbond)
 
 
Je kan stemmen tot vrijdag 14 januari 2022 18h en er kan maar 1x per persoon gestemd worden, alles is anoniem.
02/12/2021: Akkoord afgesloten bij ORGANON voor de arbeiders!
Op 01/12/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2022-2023. Dit ontwerpakkoord voor de arbeiders werd ondertussen goedgekeurd. De coronapremie werd ondertussen zowel voor de arbeiders als de bedienden getekend.
Onderhandelingen voor de bedienden voor een algmeen ontwerpakkoord is voorzien op 11/01/2021.
02/12/2021: Akkoord afgesloten bij ORGANON voor de arbeiders!
Op 01/12/2021 werd een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders voor 2022-2023. Dit ontwerpakkoord zal nu toegelicht worden en voorgelegd ter stemming aan de arbeiders. De vakbonden verdedigen dit ontwerpakkoord.
Sociale Verkiezingen op MSD
Op MSD zullen de Sociale Verkiezingen doorgaan op 24/11/2020.


07/02/2020: MSD wil activiteiten opsplitsen
De directie van MSD maakte de intentie bekend om haar activiteiten die niet meer onder patent vallen onder te brengen in een aparte en nieuwe vennootschap. Op dit ogenblik werd deze  nieuwe onderneming "NewCo" genoemd. De plant in Heist-op-den-berg met zo'n 900 medewerkers zal volledig overgaan naar deze nieuwe onderneming.

Op vrijdag 7/2 zal een bijzondere OR meer duidelijkheid moeten geven.
22/01/2020: Akkoord arbeiders bij MSD goedgekeurd
De arbeiders hebben het bereikte ontwerpakkoord goedgekeurd met 76%. De CAO 2020-2021 voor de arbeiders is dus rond en de teksten zullen eerstdaags worden getekend.
10/01/2020: Ontwerpakkoord bereikt bij MSD voor bedienden en kaderleden
Op vrijdag 10/01/2020 hebben vakbonden en directie bij MSD de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021 voor de bedienden en kaderleden. Er werd een ontwerpakkoord bereikt, maar zolang er geen duidelijke teksten zijn zal er nog geen consultatie plaatsvinden.
06/12/2019: Ontwerpakkoord arbeiders bereikt bij MSD
Op vrijdag 06/12/2019 hebben vakbonden en directie bij MSD de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021 voor de arbeiders. Er werd een ontwerpakkoord bereikt en deze zal de komende week worden voorgelegd aan het personeel.
03/12/2019: Nog geen ontwerpakkoord bij MSD
Op dinsdag 03/12/2019 hebben vakbonden en directie bij MSD de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO 2020-2021 voor de arbeiders. De onderhandelingen verliepen zeer moeizaam, vrijdag 6/12 zal er opnieuw worden onderhandeld.  Hopelijk is er dan witte rook op de dag van sinterklaas.
12/03/2018: MSD ontwerpakkoord arbeiders goedgekeurd met 55,8%
Na een nieuwe poging is er voor de arbeiders een 2de ontwerpakkoord afgesloten en voorgelegd.  Ondertussen hebben de bedienden eveneens een ontwerpakkoord bereikt! Het resultaat van het referendum wees uit dat 55,8% van de arbeiders instemden met dit ontwerp.
01/03/2018: MSD directie en vakbonden sluiten een nieuw ontwerpakkoord!
Na een nieuwe poging is er voor de arbeiders een 2de ontwerpakkoord afgesloten. Het zal vanaf volgende week worden voorgelegd aan de werknemers via een referendum. De vakbonden verdedigen dit ontwerpakkoord. De uitslag van het referendum zal maandag 12/3 gekend zijn! Ondertussen hebben de bedienden eveneens een ontwerpakkoord bereikt!
01/03/2018: MSD directie en vakbonden arbeiders sluiten een 2de ontwerpakkoord!
Na een nieuwe poging is er voor de arbeiders een 2de ontwerpakkoord afgesloten. Het zal vanaf volgende week worden voorgelegd aan de werknemers via een referendum. De vakbonden verdedigen dit ontwerpakkoord.22/02/2018: MSD slaagt er niet in om een akkoord te sluiten bij arbeiders en bedienden.
Na een nieuwe poging is er voor de arbeiders, zoals bij de bedienden voorheen, was het niet mogelijk om een ontwerpakkoord te sluiten. De directie hield koppig vast dat er maximaal 0,60 € per uur kon worden gegeven over 2 jaar of er werd opnieuw gegoocheld met Bonus-nr 90.  Helaas ligt dit beduidend onder het mandaat van de vakbonden.

13/02/2018: Ontwerpakkoord bij MSD met 81% verworpen
Na de consultatie van alle arbeiders werd het bereikte ontwerpakkoord met ruim 81% verworpen. De vakbonden doen nu een oproep aan de directie om zo snel als mogelijk opnieuw rond de tafel te zitten om een oplossing te vinden.

02/02/2018: Ontwerpakkoord bij MSD voor arbeiders
Wat op 26/01 niet lukte werd nu vrijdag 2/2/2018 wel mogelijk. Er werd een mooie opslag in het uurloon en voor de ploegen voorzien. De vakbonden zullen vanaf volgende week de arbeiders informeren en consulteren.

26/01/2018: Directie MSD had geen mandaat voor opslag!
De directie heeft de vakbonden duidelijk gemaakt geen mandaat te hebben voor een loonsopslag. Daarom werden de besprekingen op 26/01/2018 stopgezet en hebben de vakbonden de directie gevraagd goed na te denken en een bijkomend mandaat te zoeken. De directie zal zich beraden en zullen hopelijk tegen de volgende bespreking op 2 februari over een nieuw mandaat beschikken.

>> Pamflet vakbonden - 26/01/2018
15/12/2017: After Work Party voor alle werknemers regio Heist O/D Berg
Op 18/01/2018 nodigt het ACV alle werknemers uit op een After Work Party in de Sonybel Studio's. Alle werknemers van MSD zijn dus vanharte welkom om te klinken op het nieuwe jaar! Gelieve wel in te schrijven!

>> Flyer met inschrijvingsformulier "After Work Party ACV"
28/04/2017: Nieuwe CAO weekendwerk voor MSD getekend
Na verschillende onderhandelingsmomenten werd vandaag, 28/4, de CAO-overbruggingsploegen 2017-2019 getekend door de directie en de vakbonden.
Vanaf 1/5/2017 is de nieuwe CAO van toepassing.

27/02/2017: Militantenkern ACV neemt afscheid van Ludo en Danny
De militantenkern van ACV BIE heeft op 27/02/2017 haar twee afgevaardigden Danny en Ludo uitgewuifd. De twee delegees werden niet enkel met wierrook beladen, ook de nodige geschenken werden overhandigd. De ACV kern wensen Ludo en Danny veel succes met hun SWT. Bedankt Ludo en Danny voor jullie inzet voor de arbeiders op MSD.
06/01/2017: Twee afgevaardigden op SWT, na lange succesvolle loopbaan
Na een rijk gevulde carriere, eerst bij Schering-Plough en daarna MSD (Merck), eind december 2016 en begin januari 2017 twee afgevaardigden van het ACV op SWT vertrokken.
ACV BIE wil Ludo Vangenechten en Danny Van Den Acker vanharte danken voor hun jaren inzet voor het ACV, hun collega's bij MSD. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe uitdagingen.
21/01/2016: UPDATE: Ontwerpakkoord gesloten en goedgekeurd bij MSD te Heist
Na de verzoening van gisteren heeft de directie van MSD de boodschap begrepen dat ze beter constructieve onderhandelingen kan voeren met de vakbonden. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO 2016-2017 verliepen constructief en respectvol. Het bereikte ontwerpakkoord werd ondertussen voorgelegd aan de arbeiders en goedgekeurd met 76%

21/01/2016: Ontwerpakkoord gesloten bij MSD te Heist
Na de verzoening van gisteren heeft de directie van MSD de boodschap begrepen dat ze beter constructieve onderhandelingen kan voeren met de vakbonden. De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe CAO 2016-2017 verliepen constructief en respectvol. Het bereikte ontwerpakkoord zal nu worden voorgelegd aan de arbeiders.

20/01/2016: Verzoening te Brussel voor MSD met positief resultaat
Het ACV was tot de conclussie gekomen dat de arbeiders hun shiftvergoeding niet correct werd betaald door MSD. Het gaat hier over de perekwatie van de shiftvergoeding bij opnamen van ADV-dagen en feestdagen. De directie wees de ACV eis af, daarom vroeg het ACV om een sociaal bemiddelaar. Het verzoeningsbureau kon vandaag, 20/01/2016, alleen maar vaststellen dat het ACV een punt had. Uiteindelijk ging de werkgever akkoord om de vroege/late van 10% naar 10,217% op te trekken, de nacht van 31% naar 31,673% en ook de weekendploeg zal evenredig worden aangepast. We kregen dus over de ganse lijn gelijk als ACV. Alle ploegarbeiders zullen vanaf 1/1/2016 een correcte betaling verkrijgen en een stijging van de ploegentoeslag en dit alles staat los van de CAO-besprekingen die ondertussen gaande zijn!

30/11/2015: Symbolische actie aan poorten van MSD
Op 30/11 hebben vakbonden een symbolische actie gevoerd aan de poorten van MSD, om de directie duidelijk te maken dat het menens is en de werknemers een degelijk akkoord wensen. De actie was ook gericht aan de Europese directie van MSD/Merck. Vandaag kwam toevallig ook de Europese topman op bezoek in Heist. De boodschap is dus persoonlijk overgemaakt. De druk zal nu verder worden opgevoerd op de directie. Ondermeer overuren worden niet meer goedgekeurd tot er een akkoord op de plank ligt!
>> Website GVA - 30/11/2015
>> RTV Nieuws - 30/11/2015
26/11/2015: CAO-besprekingen springen af bij MSD
Op 26/11 hebben vakbonden opnieuw besprekingen gevoerd met de directie van MSD in Heist O/D Berg. Helaas was het weer zover dat zij aan de werknemers vertellen dat MSD (lees Merck) zeer goede resultaten heeft neergezet. Merck doet het de laatste jaren financieel zeer goed, zoals alle farmaceutische bedrijven. Maar MSD directie wenst alleen zichzelf goed te bedelen, voor de arbeiders is er maar weinig mogelijk! 
Bij het laatste voorstel is er enkel een stijging van de maaltijdcheques over 2 jaar van 3,5 euro per gewerkte dag. Loonsopslag is dan onbespreekbaar en dus 0 €. 
De huidige regeling Anciënniteitspremie zou komen te vervallen en worden vervangen door een ander systeem waarbij de werkgever toegeeft te besparen. Dit zou dan dienen om de opslag in de MC mee te financieren! Je moet maar durven!!! 
De directie had geen mandaat meer om verder te onderhandelen! Vanaf 27/11 starten de toelichtingen aan het personeel!
>> Pamflet vakbonden - 26/11/2015

MSD zet 24 werknemers op straat

Het Laatste Nieuws - 04/04/2014
FARMABEDRIJF SLACHTOFFER VAN BESPARINGEN BIJ OVERKOEPELENDE EIGENAAR

De directie van het farmabedrijf MSD in het industriepark van Heist-op-den-Berg heeft gisteren het ontslag bekend gemaakt van vierentwintig werknemers en de transfer van twintig werknemers naar Johnson Controls Inc. "Jammer, want die mensen doen noodzakelijk werk", reageert het ACV.

MSD Heist staat in voor de wereldwijde productie en verpakking van geneesmiddelen zoals tabletten, siropen, zalven en crèmes. Het bedrijf heeft ongeveer 850 medewerkers in dienst. De ontslagen zijn het gevolg van de aankondiging van Merck Inc., waaronder MSD Heist valt, om een wereldwijde kostenbesparing en een vermindering van het personeelsbestand door te voeren tegen eind 2015. "Als een verantwoordelijk bedrijf moeten we beter kunnen inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen om verdere groei te verzekeren", reageert François Marivoet, Plant Manager van MSD Heist. "Wij betreuren ten zeerste het jobverlies van vierentwintig van onze collega's. Na grondige analyse van de organisatiestructuur hebben we besloten om over te gaan tot een standaardisering van onze site structuur en ons te concentreren op onze kerntaken. Met de bedoeling om de continuïteit van MSD in de toekomst te garanderen. Deze veranderingen zijn noodzakelijk zodat we kunnen voldoen aan onze kernmissie: de meest betrouwbare leverancier zijn van farmaceutische producten aan patiënten waar ook ter wereld. De getroffen collega's werden persoonlijk ingelicht. Ze kunnen rekenen op een faire ontslagvergoeding in lijn met de wettelijke bepalingen."

Binnen de perken

MSD schrapt de volledige dienst die instaat voor het aanmaken van verpakkingen en bijsluiters, goed voor vijftien werknemers. De acht andere ontslagen werknemers komen uit verschillende diensten. De twintig werknemers die getransfereerd worden, vertrekken op 1 juli naar het technologisch bedrijf Johnson Controls Inc. "Ik wil benadrukken dat we het aantal ontslagen binnen de perken hebben gehouden", zegt communicatieverantwoordelijke van MSD Marleen Vanheel. "Of er nog zullen volgen, is moeilijk te voorspellen. Wij weten niet wat de toekomst MSD zal brengen."

2015

De vakbonden reageren ontgoocheld, ook al hadden ze de bui zien hangen. "In oktober kregen we te horen dat Merck wereldwijd af wil van 20 procent van zijn personeelsbestand, en dat MSD Heist hiervoor inspanningen zou moeten leveren. Jammer, want de mensen die ontslagen zijn, doen noodzakelijk werk. Er zijn er zelfs bij die al 10 jaar in het bedrijf werken. Men vraagt nu aan de overgebleven werknemers om harder te werken en om flexibeler te zijn", legt Paul Schoeters van ACV uit. "De directie verkondigt dat er geen ontslagen meer zullen vallen in 2014, maar wie weet volgt er nog een tweede ontslaggolf in 2015. Ik verwacht niet dat er acties volgen. De mensen die er werken zijn blij dat het nu hierbij blijft."

© 2014 Het Laatste Nieuws

  • Artikel in krantformaat03/04/2014: MSD uit Heist ontslaat 24 bedienden en gaat verder met outsourcen van diensten.
Op een bijzondere OR heeft de directie van het farmabedrijf MSD uit Heist O/D Berg aangekondigd dat zij een 24 bedienden zal ontslaan uiterlijk tegen 30/6/2014 en daarbovenop een 20 arbeidsplaatsen (8 arbeiders en 12 bedienden) zal outsourcen naar een andere firma. Het is de visie van Merck (Eigenaar MSD) om alle niet-kerntaken te gaan outsourcen. Wereldwijd heeft Merck aangekondigd om 20% besparingen door te voeren. Heist kan er niet aan ontsnappen, maar kon volgens de directie de schade beperken.

19/03/2014: Directie MSD wil weer onderhandelen!
Besprekingen waren vastgelopen en uiteindelijk deed de werkgever een patronaal voorstel welke zeer duidelijk werd verworpen. Na de paasvakantie wil de directie de besprekingen weer opnemen om te komen tot een CAO. De vakbonden nodigden de directie uit om de besprekingen weer aan te vatten op bedrijfsvlak.

04/03/14: Arbeiders verwerpen patronaal voorstel tot CAO!
Arbeiders MSD verwerpen patronaal voorstel tot CAO 2014-2015 met 67,4%!
Bij MSD uit Heist O/D Berg hebben de arbeiders het voorstel van de werkgever met 67,4% verworpen. Vakbonden en directie geraakten het niet eens over de CAO inhoud en daarom werd het laatste werkgeversvoorstel voorgelegd in een referendum. De vakbonden steunden het voorstel niet! Dit standpunt werd nu ook gevolgd door de arbeiders.
Het ACV zal nu aan de directie vragen om de besprekingen terug aan te vatten op ondernemingsvlak, zo niet zal de verzoening moeten worden aangevraagd.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud