Burn-out - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Burn-out

Wetgeving
BURN-OUT
1 op 10 werknemers heeft een burn-out. Maar is dat eigenlijk wel zo? De drukte, stress en flexibiliteit doet onze afspraken met vrienden en familie sneuvelen. Ze zorgen ervoor dat we de schoolvoorstellingen van de kinderen missen, dat we te laat komen op afspraken met vrienden of familie en te uitgeput zijn om te sporten. Stress staat in de weg van alles waar we plezier aan beleven en wat ons energie geeft. De gevolgen zijn duidelijk: 1 op 10 Vlaamse werknemers kan momenteel niet werken door een burn-out. Nooit eerder waren er zoveel gevallen. Vooral jonge mensen tussen 25 en 40 zijn vaak het slachtoffer. Hoog tijd dus voor een radicale verandering.

In de maand januari besteedde het ACV heel wat aandacht aan het thema stress en burn-out. Op verschillende plaatsen werd een rust- en relaxmoment voorzien voor iedereen die daar nood aan heeft. Onder de noemer ‘Too strexy for my job’ werden mensen bewust gemaakt van het feit dat het ook anders kan. Het ACV wil vooral benadrukken dat het best oké is om de mallemolen even stil te zetten en tijd te nemen voor wat ook belangrijk is: gezin, hobby’s, engagement of gewoon eventjes helemaal niets doen.  
162% meer burn-outs tussen 2017 en 2020
Naar aanleiding van de internationale dag van veiligheid en gezondheid op het werk, vroeg het ACV bij het RIZIV cijfers op over mensen die langer dan een jaar ziek zijn. We focusten daarbij op mentaal welzijn. Deze cijfers tonen aan dat bij de langdurig zieken 36,8% door mentale problemen (onder meer depressies, verslavingen, stress, burn-outs, …) arbeidsongeschikt is. Het gaat om een groep van 158.700 langdurig zieke werknemers in juni 2020. Sedert 2017 registreert het Riziv ook in detail met welke problemen langdurig zieke werknemers kampen. Zo waren er in juni 2020 al 10 597 zieke werknemers waarvan de langdurige afwezigheid met zekerheid toegeschreven kan worden aan psychosociale problemen (stress, burn-out, …). Dit is een stijging van 155% ten opzichte van eind 2017 (4 163). Kijken we meer in detail naar burn-out, een duidelijk werkgerelateerde aandoening, dan zien we een nog grote stijging: van 3 713 eind 2017 naar 9 708 in juni 2020, of maar liefst een stijging van 162%.
Hoewel ons land al een behoorlijke wetgeving heeft op dat vlak, blijven deze risico’s en problemen op het werk te vaak onder de radar en wordt er te vrijblijvend met de wetgeving omgegaan. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering:
  1. Het ACV wil dat in elk bedrijf om de drie jaar een meting van de psychosociale risico’s en problemen plaatsvindt, en dat bij problemen een concreet actieplan wordt opgesteld. De betrokkenheid van het personeel en zijn vertegenwoordigers is daarbij uiteraard belangrijk. Alleen zo zullen deze risico’s en problemen daadwerkelijk aangepakt kunnen worden. Nu is het beleid in onze bedrijven nog te vaak veel te vrijblijvend op dit vlak.
  2. Bij arbeidsongevallen moeten bedrijven die hoger scoren dan het gemiddeld aantal incidenten in hun sector, een hogere verzekeringspremie betalen. Financiële sancties en boetes moeten ook ingezet worden om de psychosociale risico’s en problemen te bestrijden. Een deel van deze middelen kan dan ingezet worden voor het oplossen van de problemen en de preventie van de risico’s.
ACV organiseert infosessies rond stress en burn-out
Hebben  deze momenten bij jou ook heel wat vragen opgeroepen over je  persoonlijke situatie? Wil je graag een andere richting inslaan of heb je nog een beetje meer nood aan verduidelijking? Het ACV en  verschillende andere organisaties organiseren komende maanden heel wat rond stress en burn-out.
Momenteel zijn er geen sessies ingepland!


ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud