SWT (Brugpensioen) - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

SWT (Brugpensioen)

Wetgeving
Stelsel en leeftijdJaarBeroepsverleden
Algemeen stelsel - 62 jaar
2021-2023 (tot 30/06/2023)
  • Mannen: 40 jaar beroepsverleden
  • Vrouwen: 38 jaar beroepsverleden (2022)

SWT 60 jaar (lange loopbaan) na 40 jaar loopbaan2021 (vanaf 01/07/2021 - tot 30/06/2023)Loopbaan van 40 jaar
SWT 60 jaar - Zwaar beroep
2021 (vanaf 01/07/2021 tot 30/06/2023)Loopbaan van 35 jaar
SWT - 60 jaar - Zwaar beroep
Nachtarbeid/medische ongeschikt bouw
2021 (vanaf 01/07/2021 tot 30/06/2023)
Loopbaan van 33 jaar / 20 jaar nacht (5 of 7 jaar binnen termijn)
ofwel tewerkgesteld in de bouwsector (PC124)
SWT Medisch  (mindervalide wn met ernstige lichamelijke problemen) - 58 jaar2021 - 30/06/2023Loopbaan van 35 jaar
Systeem ernstige lichamelijke problemen.
2020: SWT mogelijkheden
Na heel wat discussie tussen de sociale partners en de regering werd er uiteindelijk de mogelijkheid geboden aan de sectoren om het kader van SWT verder uit te werken. Sommige regelingen kunnen enkel worden toegepast waaneer de sector deze regeling heeft bevestigd!

Sommige systemen van SWT werden eveneens vastgelegd tot 30/06/2021.

Aangepaste beschikbaarheid? (Bron RVA)
Wat houdt aangepaste beschikbaarheid in?

Aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat u:
  • ingeschreven bent/blijft als werkzoekende;
  • passend werk of of een passende opleiding moet aanvaarden;
  • uw werk niet mag verlaten zonder wettige reden;
  • niet mag zijn ontslagen wegens uw foutieve houding;
  • zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer u door de gewestinstelling was opgeroepen;
  • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat u door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is aangeboden.

De SWT-er die zijn verplichtingen niet nakomt, kan tijdelijk of definitief worden uitgesloten van het recht op uitkeringen.

Vanaf 2015 moet elke SWT-er aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.

Kunt u nog vrijgesteld zijn van aangepaste beschikbaarheid?
Algemeen

U moet in principe aangepast beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar.
Afhankelijk van het SWT-stelsel dat op u van toepassing is kunt u op basis van uw ontslagdatum, uw leeftijd of uw beroepsverleden worden vrijgesteld van de verplichting tot aangepaste beschikbaarheid.

De SWT-regeling vanaf 62 jaar?
Bent u SWT-er geworden in het kader van deze regeling "62 jaar", dan kunt u worden vrijgesteld:
  • indien u 43 jaar beroepsverleden bewijst. U moet deze vrijstelling aanvragen, ze wordt niet automatisch gegeven; (ook voor andere specifieke SWT systemen kan u worden vrijgesteld, dit zal niet automatisch gebeuren - u moet deze vrijstelling aanvragen!)

Formulieren:
  • C99 aangifte formulier ter vervanging van de controlekaart voor SWT-ers vanaf 60 jaar (attest RVA)
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud