Sector Petroleum - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Sector Petroleum

Sector van de petroleumindustrie

Als vakcentrale
ACV bouw - industrie & energie zijn wij ondermeer bevoegd voor de werknemers, werkzaam in de sector van de petroleumindustrie.

U treft hier verder de minimum arbeidsvoorwaarden van de sector, tevens het sectoraal loon voor de sector.


Arbeidsvoorwaarden
Sector petroleum

  • Barema Petroleumsector - 1 juni 2021
  • CAO 2015 - Klein verlet Arbeiders


Nieuws uit de sector

Op donderdag 18 september 2019 werd er een akkoord in de petroleumsector bereikt door de sociale partners. Dit akkoord werd op maandag 23 september goedgekeurd door de achterban van de vakbonden.
De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn:

Koopkracht
Verhoging van de brutolonen voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2019 met 1,1 % met een minimum van:
       € 47 op het maandloon voor de gebaremiseerde bedienden
       € 0,2856 per uur voor arbeiders
   Verhoging van de raffinaderijpremie voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2019 met 1,1 %.

Tijdskrediet
Verlenging van alle bestaande sectorale overeenkomsten tot en met 30 juni 2021.

SWT
Verlenging van alle bestaande sectorale overeenkomsten tot en met 30 juni 2021.

Aanvullend pensioen
Aanpassing bedragen petroleumpensioen op 1 januari 2019:
       Nieuw rentebedrag: € 2.552
       Nieuw bedrag vaste bijdrage (arbeiders en bedienden): € 295
Archief
Sector petroleum
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud