Gevaarlijke stoffen - ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Gevaarlijke stoffen

Wetgeving
Consulteer de online databank gevaarlijke producten
Gevaarlijke stoffen zijn overal           

Werknemers zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de risico’s van het werken met gevaarlijke producten.
Gevaarlijke stoffen zien er niet altijd gevaarlijk uit. De  drukker ruikt wel oplosmiddelen en inkt, maar heeft vaak geen idee van  de risico’s en de gevolgen voor zijn gezondheid. De verpleegster die een  infuus wisselt bij een leukemiepatiënt, kan blootgesteld worden aan een  kankerverwekkende stof. De secretaresse die de toner van het  kopieerapparaat of van de printer bijvult, kent niet altijd de  risico’s.
Dit zijn slechts enkele  voorbeelden. In België hebben we een uitgebreide reglementering over  gevaarlijke stoffen. Indien deze wetgeving overal correct zou worden  toegepast, zou het heel wat veiliger en gezonder werken zijn. Minder  mensen zouden ziek worden of zelfs sterven als gevolg van een  blootstelling aan gevaarlijke stoffen.Die reglementering is niet eenvoudig. Het ACV kan je helpen om de reglementering beter te begrijpen.

  • In de nieuwe online databank gevaarlijke producten  van het ACV vind je voor meer dan 800 gevaarlijke producten informatie  over de aard van het product, de risico’s, de verplichte etikettering,  de geldende grenswaarden, enz.
  • 28 april 2016  is het Werelddag voor gezond en veilig werk. Dit jaar staat deze dag in  het teken van alle werknemers die ziek werden als gevolg van  kankerverwekkende en andere gevaarlijke stoffen. Check het dossier dat in ACV-Vakbeweging 841 verscheen (pdf-bestand)
                
            
        
11/09/2017: Werknemers en hun kinderen beter beschermd tegen gevaarlijke stoffen
Vandaag verscheen in het Belgische Staatsblad nieuwe wetgeving die werknemers en hun kinderen beter beschermt tegen stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting (reprotoxische stoffen). De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen. Minister van werk Peeters, nam dit initiatief op vraag van de Belgische vakbonden die hierrond actie voerden aan zijn kabinet in 2015. Het ACV is bijzonder tevreden met deze betere bescherming van werknemers en hun kinderen.
Reprotoxische stoffen kunnen de vruchtbaarheid van de man en de vrouw aantasten, kunnen leiden tot vroegtijdige onderbrekingen van de zwangerschap en aangeboren (niet erfelijke) afwijkingen. Sommige reprotoxische stoffen vormen een gezondheidsrisico voor het kind tijdens het geven van borstvoeding. Deze stoffen komen in veel sectoren voor: het gaat om bepaalde metalen, solventen, pesticiden en insecticiden, veel gebruikte chemische basisgrondstoffen…

De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat de strengere regels voor het werken met kankerverwekkende stoffen nu ook van toepassing zijn op deze reprotoxische stoffen. Dit betekent dat ondernemingen in de eerste plaats op zoek moeten naar veiligere alternatieven voor die stoffen. Indien die niet bestaan, dan moet gewerkt worden in volledig gesloten systemen. Wanneer ook dit technisch niet haalbaar is dan moet door allerlei maatregelen de blootstelling zo laag als mogelijk gehouden worden. Economische argumenten kunnen, zoals bij ‘gewone’ gevaarlijke stoffen, niet langer gebruikt worden om deze beschermingsmaatregelen niet toe te passen.
Met deze nieuwe regels volgt België landen zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, die reeds langer een gelijkaardige wetgeving invoerden. Geruime tijd wordt ook op Europees vlak gediscussieerd over de invoering van een wetgeving voor reprotoxische stoffen. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van het Europees Parlement om dit te doen, werd tot nu toe hierover geen consensus gevonden tussen de lidstaten.

De Belgische vakbonden wilden niet wachten op een Europese regeling. De minister van werk is ons hierin nu gevolgd. We zijn bijzonder tevreden met deze betere bescherming van de werknemers en hun kinderen.

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud