ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                        

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag Gesloten.

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag: van 9.00 u tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.

Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
21/03/2023: ACV keurt ontwerp sociaal akkoord goed
De Algemene Raad van het ACV keurde het ontwerpakkoord van de Groep van 10 goed met 80,6%. Dit is een serieuze opsteker voor alle werknemers én voor het sociaal overleg. Ondanks het uitblijven van een interprofessioneel akkoord wegens de door de regering opgelegde loonblokkering, zijn de sociale partners erin geslaagd om een akkoord te sluiten over een aantal belangrijke dossiers. Dit akkoord is ook belangrijk voor de komende sectorale onderhandelingen.
Het akkoord bevat onder andere de volgende onderdelen:
  • Verlenging van de afwijkende stelsels voor landingsbanen (cao’s nr. 156 en 157) tot 30 juni 2025.
  • Versoepeling van de regels rond landingsbanen  voor doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven.
  • Verlenging van de eindeloopbaanregelingen (SWT) tot 30 juni 2025.
  • De verhoging van het minimumloon met 35,7 euro bruto moet op 1 april 2024 opgetrokken worden naar 50 euro netto in het kader van de aangekondigde fiscale hervorming.
  • De uitvoering van het akkoord over de verminderde ZIV-bijdrage, die zwaar weegt op de laagste aanvullende pensioenen.
Het ACV vraagt, net zoals de andere sociale partners, aan de regering om de inhoud van dit akkoord integraal toe te passen.
17/03/2023: TotalEnergies gaat dezelfde weg op als Delhaize
De verbijstering en onzekerheid leeft bij de honderden bedienden van TotalEnergies die onlangs vernomen hebben dat hun activiteiten verkocht worden aan de Canadese buurtwinkelgroep Alimentation Couche-Tard. Ondanks winsten van ruim 20 miljard euros over het voorbije jaar, ondanks een voorstel van maar liefst 10% loonopslag voor CEO Patrick Pouyanné, beslist TotalEnergies om een vergelijkbare weg te volgen als Delhaize.
17/03/2023: Manufast kondigt een groot collectief ontslagplan aan:
het personeel, dat uit mindervalide werknemers bestaat, is er kapot van. De woede slaat toe.
>> lees meer PERSBERICHT

17/03/2023: Verzoeningsvergadering op Alcon Labo
De vakbonden en directie hebben op vrijdag 17/03/2023 een verzoeningsvergadering gehouden. Reden was het algemeen ongenoegen bij het personeel over het beleid. Daarnaast waren er een aantal toepassing van de CAO die door de directie anders werden geinterpreteerd. De 6 topics werden besproken en de directie zal dit nu onderzoeken en hierop terugkomen!
15/12/2022: Novartis: directie en vakbonden bereiken akkoord over aanpak
De vakbonden en directie zaten na de stakingsaanzegging opnieuw samen voor het tweede deel van de problemen bij Novartis Puurs. De directie heeft voorstellen op de tafel gelegd voor de aanpak van o.m. werkdruk, loonbeleid bedienden, nepstatuten, vaste nachtploeg en weekendwerk...
De vakbonden kunnen tevreden zijn dat de directie toegeeft dat er problemen zijn en daar ook nu een plan op tafel ligt om ze daadwerkelijk aan te pakken. De vakbonden zullen dit nu strikt opvolgen en waar nodig bijsturing vragen!
30/06/2022: Novartis wil 8000 werknemers wereldwijd ontslaan!
De vakbonden hebben vernomen dat de directie de intentie heeft om wereldwijd een 8000 banen te willen schrappen. Dit om een besparing te realiseren van ongeveer 1 miljard €. De vakbonden hebben hun bezorgheid met het management gedeeld en zullen op de komende EOR meer duudelijkheid eisen.
Laatste update:
25/03/2023
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud