ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)     
                                                    

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Note: In specifieke gevallen kan er ook een afspraak worden gemaakt!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
20/10/2021: Acties en stakingen in de chemische industrie!
Op 29 oktober 2021 nationale stakingsdag!
Op vrijdag 29/10/2021 zal de ganse sector van de chemische nijverheid hard getroffen worden door een nationale staking. Dit om Essenscia duidelijk te maken dat we deze bekrompen mentaliteit van de werkgever beu zijn! Essenscia pronkt graag met de mooie woorden van "innovatieve sector" maar haar daden zijn dat abslouut niet, integendeel. Dat de werknemers in Covid tijd essensieel waren en nu plots tijdens CAO besprekingen zelfs geen respect meer krijgen is degoutant.  De actie aan het evenment van Essenscia was alvast geslaagd en zal nu gevolgd worden door prikacties en stakingen.
>> Perstekst vakbonden - Nationale algemene staking chemische industrie 29/10/2021
>> Pamflet Vakbonden - staking van 29/10/2021
16/10/2021: Geen sectoraal akkoord mogelijk voor de meest welvarende sector van dit land! Een totaal gebrek aan respect!
Op vrijdagavond 15 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid voor de arbeiders en de bedienden er niet in geslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken. Het was nogthans een extra onderhandelingsdag om alsnog een poging te doen een ontwerpakkoord te bereiken. De respectloze en ongeloofelijke houding van de werkgevers maakte een akkoord onmogelijk. Uiteindelijk hebben de werkgevers de onderhandelingstafel vrijdagavond laat verlaten. De vakbonden zijn ontzettend ontgoocheld en vol ongeloof dat een sector die nog nooit zoveel winst heeft gemaakt en tijdens de Covid Pandemie een essentiele activiteit was, niks over heeft voor de medewerkers werkzaam in deze sector! Bedroevend en zeer kortzichtig van de werkgeversfederatie Essenscia. Er zullen nu acties volgen en een stakingsaanzegging werd ingediend, want de onvrede en ontgoocheling is enorm groot. Een innovatieve sector onwaardig!
>> Pamflet Vakbonden
>> Perstekst vakbonden

01/09/2021: Verlenging van een aantal cao's in de chemiesector
ACV bouw - industrie en energie heeft een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) voor de chemiesector kunnen verlengen. Het gaat om de volgende cao's:
  • De cao voor de toekenning van een aanvullende werkloosheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona tot 30/09/2021.
  • De cao tijdkrediet en landingsbanen (recht op een uitkering vanaf 55 jaar) tot 31/10/2021.
  • De cao's voor het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) tot 31/10/2021:
  • SWT voor werknemers met een zwaar beroep vanaf 60 jaar met 33 of 35 jaar loopbaan;
  • SWT voor werknemers met een lange loopbaan vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan;
  • SWT voor werknemers met het statuut van mindervalide of met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar.
Opmerking: bij SWT blijft de vrijstelling van aanpaste beschikbaarheid mogelijk van 1/07/2021 tot 31/10/2021.
In de chemiesector beginnen de komende dagen de sectorale onderhandelingen om onder andere deze overeenkomsten ook nog verder te verlengen na 31/10/2021.
Wij houden je verder op de hoogte over deze onderhandelingen.
07/05/2021: Europa moet meer ambitie tonen in strijd tegen armoede
Persbericht ACV - ABVV - ACLVB - BAPN
Brussel, 6 mei 2021
Op de vooravond van de Europese sociale top in Porto (7-8 mei 2021) wensen ACV, ABVV, ACLVB en BAPN, het Belgische Netwerk Armoedebestrijding, hun ontgoocheling uit te drukken over de doelstellingen die daar voorliggen voor armoedebestrijding.
Laatste update:
22/10/2021
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud