ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                        

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag Gesloten.

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag: van 9.00 u tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.

Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
28/04/2023: Vandaag is het Delhaize, wie zal het morgen zijn? Manifestatie op maandag 22 mei in Brussel
Aan de vooravond van 1 mei hekelen de vakbonden de praktijken van sociale dumping en de zware aanvallen op het stakingsrecht. In het conflict bij Delhaize werden talrijke misbruiken vastgesteld (een vakbondsafgevaardigde werd gearresteerd en in de boeien geslagen, vakbondsmensen werden gefouilleerd, deurwaarders en ordehandhavers grepen in, enz.), terwijl de werknemers van Delhaize al wekenlang op een waardige en vreedzame manier actie voeren voor hun loon- en arbeidsvoorwaarden.
Rechterlijke uitspraken stellen het handelsrecht boven het recht op collectieve actie, wat een gevaarlijk precedent schept voor sociale organisaties.
Door winkels te verzelfstandigen doet Delhaize aan een verkapte vorm van sociale dumping. Deze verandering van bedrijfsmodel dreigt zich ook uit te breiden naar andere sectoren.
Vandaag moeten we op interprofessioneel vlak reageren.
De vakbonden roepen gezamenlijk op tot een manifestatie op maandag 22 mei in Brussel. (Het traject en het tijdstip van de manifestatie worden later nog meegedeeld.)

17/05/2023: Studiedag ACV LGBTI+ platform te Brussel
Op een studiedag op 17 mei 2023 heeft het ACV LGBTI+ platform met een aantal interessante thema's, de internationale dag IDAHOT herdacht. Idahot is de dag tegen homofobie en transfobie.
Een aantal sprekers konden de deelnemende personeelsleden en militanten een boeiende studiedag bezorgen. De slottoespraak werd gehouden door de nieuwe kandidaat voorzitter van het ACV An Vermorgen.
26/04/2023: Werfdag bouw: informeren en luisteren naar werknemers
Op woensdag 26 april brengt ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), de grootste vakbond in de bouwsector, een bezoek aan bijna 15.000 werknemers verspreid over meer dan 2.000 werven in heel het land.
Informeren
Gedurende die dag zullen onze regionale ploegen, bestaande uit meer dan 1.000 militanten en personeelsleden, zoveel mogelijk werknemers uit kmo’s informeren over hun loon - en arbeidsvoorwaarden.
Luisteren
ACVBIE wil ook een beter inzicht krijgen in de bekommernissen en problemen waarmee werknemers dagelijks op het werk geconfronteerd (kunnen) worden.
Gezondheid en veiligheid
ACVBIE zal van de gelegenheid gebruikmaken om ook het gezondheids- en veiligheidsaspect en de inrichting van de bezochte werven te inspecteren, vooral wat betreft de sanitaire infrastructuur (stromend water, toiletten, enz.).
Sociale dumping
Tot slot zal ACVBIE aan werknemers uitleggen hoe het haar strijd tegen sociale dumping en schijnzelfstandigheid voortzet. Deze plaag tast de sector aan, leidt tot oneerlijke concurrentie en veroorzaakt meer ongevallen, iets waarover alle werknemers zich zorgen maken.
28/04/2023: Verzekeraars weigeren 1 op 6 arbeidsongevallen
28 april - Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk
Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen dat door de verzekeraars geweigerd wordt, is de laatste jaren enorm gestegen. Uit onderzoek van Fedris - het federaal agentschap voor arbeidsongevallen en beroepsziektes – blijkt dat meer dan 1 op 6 van deze weigeringen onterecht is. Voor de ernstige  ongevallen gaat het zelfs om bijna 20% van de onderzochte ernstige ongevallen. Dit zijn ontnuchterende cijfers.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
22/05/2023
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud