ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                         

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag: van 9.00 u tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
22/11/2022: Novartis: Staking opgeschort tot alle punten zijn opgelost!
De vakbonden en directie zaten na de stakingsaanzegging samen om nog een oplossing te vinden voor de ganse malaise bij Novartis. Het personeel en de vakbonden vonden dat de directie alles maar op zijn beloop liet en alle items die belangrijk zijn voor het personeel werden op de lange baan geschoven. Op 22/11 gaf de directie aan dat het haar menens is om de pijnpunten allemaal aan te pakken. Er werd geluisterd naar de vakbonden. Er moeten nog heel wat punten worden aangepakt, maar een eerste belangrijke aanzet werd gegeven. Het engagement werd door de directie op een newsflach gezet! Op 15/12 voeren vakbonden en directie opnieuw besprekingen.
30/06/2022: Novartis wil 8000 werknemers wereldwijd ontslaan!
De vakbonden hebben vernomen dat de directie de intentie heeft om wereldwijd een 8000 banen te willen schrappen. Dit om een besparing te realiseren van ongeveer 1 miljard €. De vakbonden hebben hun bezorgheid met het management gedeeld en zullen op de komende EOR meer duudelijkheid eisen.
10/10/2022: Vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd!
Krijg je je booster tijdens de werkuren?  Er is beslist dat je je vanaf 1 oktober opnieuw kan laten vaccineren zonder loonverlies.  Je hebt als werknemer immers recht op 'vaccinatieverlof' of klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus.
Je kan ook gebruik maken van klein verlet voor de begeleiding van je minderjarig kind of volwassen (voogdij)kind met handicap.
De regeling zou voorlopig tussen 1 oktober en 31 december 2022 gelden.  
Opgelet: de regeling verscheen nog niet in het Belgisch staatsblad, maar zou na publicatie met retroactieve kracht gelden vanaf 1 oktober 2022.
Voor wie?
  • De maatregel geldt voor alle werknemers en werkgevers die met elkaar verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Ook jobstudenten en interimmers bijvoorbeeld kunnen dus van deze regeling genieten.
  • Ook contractueel personeel van de openbare sector valt onder deze wetsregeling.
Voorwaarden
  • Als je wordt opgeroepen om je te laten vaccineren tijdens de werkuren heb je recht op klein verlet voor de periode die je nodig hebt om je te laten vaccineren. Dit omvat zowel de tijd die je doorbrengt in het vaccinatiecentrum, als de tijd die je nodig hebt om je te verplaatsen. Bovendien geldt het klein verlet voor elke nodige injectie.
  • Wil je van deze regeling gebruik maken? Dan breng je je werkgever op voorhand op de hoogte. Liefst van zodra je het tijdstip van je vaccinatie kent.
  • Wat met bewijs? Enkel als je werkgever daarnaar vraagt, moet je een bewijs voorleggen. Dat is een document dat je afspraak bevestigt op een bepaald tijdstip en op een locatie waar je gevaccineerd wordt. Het is niet toegestaan dat je werkgever een bewijs vraagt van je daadwerkelijke aanwezigheid. De werkgever mag geen kopie maken van het bewijs, en mag je om die reden ook niet vragen je bewijs via e-mail af te leveren. Je werkgever mag enkel het tijdstip waarop je klein verlet noteren om administratieve redenen, maar niet de reden van het klein verlet.
  • Hoe zit het met het loon? Het loon voor de uren van afwezigheid wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.
27/07/2022: Ziek zijn is geen keuze. Pak ziekmakend werk aan, niet de ziekgemaakte werknemer!
Gemeenschappelijk persbericht ACV-CM
Op 22 september heeft het federaal parlement gestemd over financiële sancties voor langdurig zieken. ACV en CM klagen samen de halsstarrigheid aan waarmee de regering deze sanctionering doorduwt. Zulke maatregelen zijn niet effectief, duwen zieken verder in de miserie, en leiden af van de hoofdoorzaak van een half miljoen langdurig zieken: het niet aanpakken van ziekmakend werk.
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke legt vandaag het parlement een wet voor om langdurig zieken financieel te sanctioneren. Werken ze als patiënt "onvoldoende mee" aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt, dan riskeren ze een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen. Bijvoorbeeld het niet niet-invullen van de gezondheidsvragenlijst die na 10 weken een ziekte wordt toegestuurd, of niet ingaan op gesprekken met het ziekenfonds vallen hieronder. Op een ziekte-uitkering van bijvoorbeeld 1.600 euro kan men maandelijks 40 euro inhouden. Deze maatregel is aangeklaagd door experten, mutualiteiten, patiëntenverenigingen en de sociale partners. Onderzoek en buitenlandse ervaringen tonen namelijk aan dat uitkeringssancties eenvoudigweg niet werken om langdurig zieken terug aan de slag te krijgen, integendeel.
Dreigen met een verlies aan inkomen werkt niet, maar ondergraaft het noodzakelijk vertrouwen in het begeleidingsproces, en duwt mensen in een reeds zeer precaire situatie verder in de miserie. Enkel een positieve en omvattende aanpak werkt, met een effectief re-integratiebeleid op individueel en collectief niveau.
Het is des te meer onbegrijpelijk dat men financiële sancties invoert in een context waarin veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En zeker voor gezinnen met een langdurig ziek gezinslid is het precair: 40% van hen moet reeds geneeskundige verzorging uitstellen. Het is onbegrijpelijk om een groep die al worstelt met het betalen van de nodige geneesmiddelen, nog eens financieel te sanctioneren.
Uiteindelijk leidt deze maatregel vooral de aandacht af van de echte redenen van de toename van het aantal langdurig zieken: een vergrijzende beroepsbevolking, te beperkte maatregelen voor werknemers op het einde van hun loopbaan, de verhoging van de pensioensleeftijd en het organiseren van ziekmakende arbeid.
19/10/2022: Het rommelt bij Novartis met mogelijk staking op 25/11/2022.
De vakbonden bij Novartis Puurs hebben genoeg van het wanbeleid. Alles loopt zowat fout en alle arbeiders, bedienden en kaderleden zijn het beu. Vakbonden vragen nu een plan van aanpak.
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
Laatste update:
06/12/2022
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud