ACV BIE Mechelen

ACV BIE Mechelen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                       
                                                                                                                   

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag Gesloten.

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag: van 9.00 u tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.

Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
29/02/2024: Chemisch bedrijf Celanese (vroegere DuPont) kondigde totale sluiting aan!
Vandaag werd op een bijzondere ondernemingsraad de intentie bekend gemaakt dat Celanese zijn productievestiging in Mechelen gaat sluiten tegen september van dit jaar. Hierdoor zouden zeker 220 banen zijn geimpacteerd. Ook al was het jaren wanbeleid en plannen van fusies en afsplisingen en overnames een teken dat het niet goed ging met het bedrijf. Toch komt de totale sluiting van de vestiging in Mechelen als een donderslag. De vakbonden zullen nu een informatie en consultatie periode die wettelijk is voorzien, volgen met de directie van de onderneming. Daarnaast zal er worden onderhandeld over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Op vrijdag 1 maart zijn de vakbonden en de directie van Celanese alvast uitgenodigd door de Burgemeester van Mechelen om te kijken wat er nog mogelijk is!


09/02/2024: Directie en vakbonden ORGANON bereiken een ontwerpakkoord
De directie en de vakbonden Hebben op 9 februari 2024 een ontwerpakkoord bereikt voor de arbeiders CAO 2024-2025.  Er waren drie dagen nodig om uiteindelijk tot dit ontwerp te komen. Na de krokusvakantie zal dit ontwerp ter stemming worden voorgelegd aan de arbeiders.


25/11/2023: Sociale verkiezingen officieus gestart
Vandaag werden de lijstnummers voor de sociale verkiezingen bij lottrekking toegewezen. Het ACV gaat met het lijstnummer 2 naar de sociale verkiezingen. Deze nummertrekking is gelet op de nabijheid van sociale verkiezingen vooral van symbolisch belang: het is de officieuze start van de sociale verkiezingen in meer dan 7.000 ondernemingen, non-profit organisaties, zorginstellingen en scholen. Meer dan 2 miljoen werknemers krijgen tussen 13 en 26 mei 2024 de kans om hun afgevaardigden te verkiezen. De effecten van inspraak en sociaal overleg in ondernemingen en dus van sociale verkiezingen zijn groot.

Exact 75 jaar geleden, in 1948, werd de ‘wet houdende de organisatie van het bedrijfsleven’ gestemd in het Belgisch parlement. Deze wet legde de basis voor ons systeem van sociaaleconomische democratie. Deze wet zorgde er ook voor dat in 1950 een eerste keer sociale verkiezingen werden georganiseerd voor de ondernemingsraad. Voor verkiezingen van het Comité Preventie en Bescherming op het werk, toen nog het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing op de werkplaatsen, was het wachten tot 1958. Drie kwart eeuw later zullen de sociale verkiezingen van mei 2024 de 19de verkiezingen zijn voor de ondernemingsraad en de 17de voor het comité. Ondertussen zijn de sociale verkiezingen uitgegroeid tot een hoogtepunt van werknemersinspraak waarin bijna 2 miljoen werknemers de kans krijgen om te kiezen wie de komende vier jaar hun belangen zullen verdedigen in de onderneming. “

08/12/2023: Bedrijfsakkoorden in de chemiesector
De vakbonden hebben de laatste weken tegen een de klok bedrijfsakkoorden afgesloten in de regio Mechelen. Dit is erg laat in 2023 maar is vooral te wijten aan het zeer laat sectorakkoord.
Er werden akkoorden gesloten voor Pfizer, Novartis, Alcon Labo, Vink, Kemisol, Lonza, Purna, Prayon, EMB... dit zowel voor arbeiders als bedienden. De directie van Artilat uit Nijlen wensten geen bedrijfsakkoord meer af te sluiten en zijn dus nu niet meer geconventioneerd. Wat wij als vakbonden betreuren!


07/09/2023: ACV voert actie aan de poorten van VINK aangaande "pesten op het werk"
Op donderdag 7/09/2023 voerden ACV militanten actie aan de poorten van VINK uit Heist O/D Berg. Thema was pesten op het werk. Het ACV is de mening toegedaan dat er niet voldoende doortastend word opgetreden tegen laakbaar pestgedrag van sommige medewerkers. De boodschap is dat niemand het zwarte schaap wil zijn, dat pesters eens nadenken over hun daden en de conseqeunties hiervan.
Er werden pamfletten en een sleutelhanger in de vorm van een zwart schaapje uitgedeeld.
29/06/2023: Sector ontwerpakkoorden voor de sectoren Bouw, petroleum en de chemische sector goedgekeurd. Betonsector zal het ontwerpakkoord worden voorgelegd op 3 juli 23.
In de meeste sectoren zijn de onderhandelingen voor een nieuw sector overeenkomst volop bezig. Een aantal sectoren zijn ook reeds tot een ontwerpakkoord gekomen, dit o.m.  voor de bouwsector, pertroleumsector en de chemische nijverheid. Deze ontwerpakkoorden werden voorgelegd ter stemming en zijn ondertussen goiedgekeurd. In het paritair comité 200 (aanvullende bedienden) werd een bemiddelingsvoorstel goedgekeurd. In de betonsector PC106.02 werd er eveneens een ontwerpakkord bereikt en zal op 3/07/2023 worden voorgelegd aan de achterban.

Laatste update:
29/02/2024
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud