ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Welkom bij ACV bouw - industrie & energie Mechelen & Kempen

ACV bouw - industrie & energie is de grootste vakcentrale voor de arbeiders binnen het grote
ACV.
Op 5 juni 2010 ontstond de nieuwe centrale uit de fusie tussen ACV Energie Chemie en ACV Bouw & Industrie. De centrale heeft bijna 300.000 leden.

ACV BIE heeft in de zone Antwerpen (Provincie) 3 secretariaten

  • Antwerpen (Nationalestraat 111 te Antwerpen)
  • Kempen (Korte Begijnenstraat 20 te Turnhout)  
  • Mechelen (Onder Den Toren 4 A te Mechelen).

Het doel van deze website is om informatie te verstrekken aan onze leden en de werknemersgroep, specifiek voor het beroepsverbond Mechelen en de Kempen.
Verschillende van onze bedrijven uit de verschillende sectoren hebben hun eigen ruimte op deze site. U kan met ze kennismaken via "
onze bedrijven".
Wij wensen u veel surfplezier op onze website en hopen u als trouwe bezoeker regelmatig te mogen ontvangen!

Volg ons ook op facebook (klik op icoon facebook)                                                         

Openingsuren:
- Maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Donderdag van 9.00 u tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur;

- Vrijdag: van 9.00 u tot 12.30 uur
Note: ACV BIE is weer geopend voor publiek! Onze kantoren zijn te bezoeken, om veiligheidsredenen moet u aanbellen en zal de deur voor u worden geopend!  U kan ook steeds tijdens de openingsuren een afspraak maken met ons secretariaat!

RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.


Geef onze website www.acvbiemechelenkempen.org in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw GSM .
30/06/2022: Novartis wil 8000 werknemers wereldwijd ontslaan!
De vakbonden hebben vernomen dat de directie de intentie heeft om wereldwijd een 8000 banen te willen schrappen. Dit om een besparing te realiseren van ongeveer 1 miljard €. De vakbonden hebben hun bezorgheid met het management gedeeld en zullen op de komende EOR meer duudelijkheid eisen.
30/06/2022: Ontwerp sociaal akkoord voor 600.000 interimmers afgesloten
Op 30/06/2022 werd in het paritair comité interim een ontwerp van sectoraal akkoord afgesloten. Het is goed dat er opnieuw een akkoord is, dat was al van 2016 geleden. Het ACV is tevreden met de stappen die met dit akkoord gezet worden. Een aantal prangende en dringende zaken worden nu voor 600.000 interimmers geregeld. Tegelijk wacht nog heel veel werk voor het sociaal overleg in de sector. Het ACV wil dat er nu snel een akkoord komt rond het inperken van opeenvolgende dagcontracten, daarvoor lopen de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad. En ook de correcte toepassing van alle bestaande regels rond interimwerk moet nog veel beter.
27/07/2022: Ziek zijn is geen keuze. Pak ziekmakend werk aan, niet de ziekgemaakte werknemer!
Gemeenschappelijk persbericht ACV-CM
Op 22 september heeft het federaal parlement gestemd over financiële sancties voor langdurig zieken. ACV en CM klagen samen de halsstarrigheid aan waarmee de regering deze sanctionering doorduwt. Zulke maatregelen zijn niet effectief, duwen zieken verder in de miserie, en leiden af van de hoofdoorzaak van een half miljoen langdurig zieken: het niet aanpakken van ziekmakend werk.
Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke legt vandaag het parlement een wet voor om langdurig zieken financieel te sanctioneren. Werken ze als patiënt "onvoldoende mee" aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt, dan riskeren ze een deel van hun ziekte-uitkering te verliezen. Bijvoorbeeld het niet niet-invullen van de gezondheidsvragenlijst die na 10 weken een ziekte wordt toegestuurd, of niet ingaan op gesprekken met het ziekenfonds vallen hieronder. Op een ziekte-uitkering van bijvoorbeeld 1.600 euro kan men maandelijks 40 euro inhouden. Deze maatregel is aangeklaagd door experten, mutualiteiten, patiëntenverenigingen en de sociale partners. Onderzoek en buitenlandse ervaringen tonen namelijk aan dat uitkeringssancties eenvoudigweg niet werken om langdurig zieken terug aan de slag te krijgen, integendeel.
Dreigen met een verlies aan inkomen werkt niet, maar ondergraaft het noodzakelijk vertrouwen in het begeleidingsproces, en duwt mensen in een reeds zeer precaire situatie verder in de miserie. Enkel een positieve en omvattende aanpak werkt, met een effectief re-integratiebeleid op individueel en collectief niveau.
Het is des te meer onbegrijpelijk dat men financiële sancties invoert in een context waarin veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En zeker voor gezinnen met een langdurig ziek gezinslid is het precair: 40% van hen moet reeds geneeskundige verzorging uitstellen. Het is onbegrijpelijk om een groep die al worstelt met het betalen van de nodige geneesmiddelen, nog eens financieel te sanctioneren.
Uiteindelijk leidt deze maatregel vooral de aandacht af van de echte redenen van de toename van het aantal langdurig zieken: een vergrijzende beroepsbevolking, te beperkte maatregelen voor werknemers op het einde van hun loopbaan, de verhoging van de pensioensleeftijd en het organiseren van ziekmakende arbeid.
Laatste update:
30/09/2022
Nieuwe ACV Brochures en folder - Klik hier!
ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud