Ons secretariaat Kempen - ACV BIE Mechelen Kempen

ACV BIE Mechelen Kempen
Ga naar de inhoud

Ons secretariaat Kempen

ACV bouw-industrie & energie
Beroepsverbond Kempen
Korte Begijnenstraat 20
2300 Turnhout


Tel: 014/44 61 01
Fax: 014/44 69 50
Email: acvbie.turnhout@acv-csc.be


>> Folder secretariaat ACV BIE Kempen

Secretaris Peter Goris

Sectoren
:

PC 116 - Chemische nijverheid


Bedrijven
:

Secretaris Linda Herthogs

Sectoren
:
PC 115 - Glasnijverheid (voor gans de provincie)

PC 124 - Bouw (wegenbouw voor de volledige provincie)

Bedrijven
: AGC,

Secretaris Ewout Fransen

Sectoren
:
PC 124  - bouw

PC 100 - Aanvullend paritair comité


Bedrijven
:

Secretaris Stefan Geuens

Sectoren:
PC 124 Bouw

PC 314 Kappers, fitness en schoonheidszorgen

PC 125 Houtnijverheid

PC 126 Stoffering & houtbewerking

PC 130 Grafische

Bedrijven:

Secretaris Werner Sels

Sectoren
:

PC 116 Chemie-arbeiders
PC 124 Bouwnijverheid
PC 207 Chemie-bedienden


Bedrijven
:

Secretaris Cis Sterkens

Sectoren
:
PC 124  - bouw

PC 102.06 - Groeven

PC 136 - Papier en kartonbewerking


Bedrijven
:

Secretaris Paul Nuyts

Sectoren
:

PC 106.02 Betonindustrie
PC 114 Steenbakkerijen
PC 124 Bouwnijverheid
PC 327 Beschutte & Sociale Werkplaatsen


Bedrijven
:

Greet Smet

Klachtenbehandelaar

Administratie secretariaat ACV BIE Kempen

Gust Verschueren

Administratie secretariaat ACV BIE Kempen


Email:

Tel:

Michel Puts

Klachtenbehandelaar

Administratie secretariaat ACV BIE Kempen

Email:

Tel: 0

Wesley Dierckx

Administratie secretariaat ACV BIE Kempen

Email:

Tel: 0

ACV BIE Mechelen
Onder Den Toren 4 A
B2800 - Mechelen
015/71 85 30      


Terug naar de inhoud